Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
  • Svenska
Home / Media / Andra Media / "Not there" - en tecknad novell om Funktionella anfall

"Not there" - en tecknad novell om Funktionella anfall

“Not there” är en tecknad novell om att lära sig att leva med funktionella anfall som en del av FNS. Den har skapats av Gavin Inglis tillsammans med Edinburghartisten Fin Cramb som en del av Konst- och Terapeutisk designprogrammet för Department of Clinical Neurosciences, Edinburgh.

Gavin Inglis: “Jag ville skapa något som kunde hjälpa patienter. Att känna igen och förstå en Funktionell Neurologisk Symtomstörning är en nödvändig del av behandlingen. Eftersom FNS blir missförstått till och med av vissa neurologer, såg jag ett tillfälle att skapa en berättelse som kunde vara både informativ och terapeutisk”.

Historien genomgick en lång utvecklingsprocess med input från sjukvårdspersonal. Jon Stone konsulterades genom hela projektet från manus till de sista finjusteringarna, och bidrog till introduktionen.

Not there kan läsas med en PDF-läsare, eller med en speciell comic book reader software.

Du kan ladda ned en lågupplöst PDF-version (7 MB) här eller en högupplöst PDF-version (15 MB) här.

cbd isolate oil healthy hemp oil reviews shipping cbd oil cbd oil near lake forest ca cheapest cbd oil online cannabidiol health benefits cbd oil legal in usa who sells cbd oil in mooresville north carolina dama premium cannabis oil cbd oil lega in how many states does cbd oil work for migraines will cbd oil make u fail a drug test cbd oil granuloma does chamberlains sell cbd oil cbd oil and esphogus cbd oil dosage for focus is cbd oil legal in abilene is bulletproof xct oil cbd oil corinth ms cbd oil cbd oil without thc for adhd best cbd oil for potentcy cbd oil makes me feel worse reddit vermont cbd oil with thc special fx cbd oil tincture canadian cbd oil mixed with oregano p 733 cbd oil for radiculopathy research cbd oil vs wax cape buy cbd oil for ovarian cancer hightimes cbd oil review hplc method of testing cbd oil do they sell cbd oil in spain lazarus naturals cbd oil cbd oil full spectrum with thc most test brand buy cbd oil for pet can cbd oil help with shoulder pain cbd oil near holiday fl

viagra 50mg gnc p6 testosterone booster reviews male enhancement pills amazon erectile dysfunction defined gas station male enhancement pill reviews 10 best male enhancement pills average viagra dose where can i purchase male enhancement pills penis enlargement reviews chinese penis enlargement pills can you increase testosterone naturally hard erection supplement potency pills yall want penis enlargement pills cutting viagra in half male enhancement pills at walgreens medication to increase sex drive cheapest ed pills online testosterone booster products using viagra without ed increase sex drive pill perscription pills that fet you penis hard the best way to increase testosterone most recommended male enhancement blue crush male enhancement pills safest penis enlargement stiff box male enhancement pills which male enhancement products work all black male enhancement pills testosterone pills called testo big johnnys horse penis pills essential oils for low male libido indian sex enhancement pills medicinal penis enlargement testosterone pills walmart canada increase male libido pills

best replacement windows to reduce noise windows parts replacement nearest windshield replacement how much does it cost for replacement windows repairing seal on double pane windows how do you replace a condo window replacement cost quality of window world windows replacement basement windows lowes cost for replacement windows tilt sash replacement windows how to repair house windows custom window sash replacement how do i measure for replacement windows hurd windows replacement parts lowes replacement vinyl windows rolfs replacement windows where can i buy glass to repair a broken window best prices on replacement windows replacement bow windows replacement upvc window estimating cost of window replacement window replacement mississauga ontario replacement window muntins pella replacement window prices replacement home vynil window installation jeld wen window installation details commercial window repair glass replacement cost window repair atlanta ga window replacement cost calculator windows replacement salem foggy window repair gresham home windows repair provo aluminum window springs replacement

lose weight in 1 weeks weight loss surgeons las vegas green tea smoothie for weight loss pregnancy weight loss diet medi weight loss raleigh phen phen diet pills side effects weight watchers first week weight loss average what is a keto diet menu smoothie that makes you lose weight dr berry keto diet best rated weight loss pills bikini diet pills ophra diet pills keto diet and carrots buy weight loss pill weight loss calorie otc diet pills similar to phentermine can you have peanuts on the keto diet fda weight loss pills that work what is fen phen diet pills alli weight loss pills price how many steps per day for weight loss consequences of weight loss pills is keto diet the same as atkins best diet pills over counter hokkaido diet pills side effects do xenadr ne diet pills work good weight loss plans top fat burning diet pills most effective weight loss pill in south africa keto egg diet meal plan slim fast plus diet pills hair falling out on keto diet formula 2021 diet pills pills to help lose weight with hypothyroidism are potatoes good for weight loss