Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
  • Svenska
Home / Media / Andra Media / Podcasts & Radioprogram

Podcasts & Radioprogram

Nedan finns länkar till podcasts och radioprogram där FNS berörts. 

Den svenska tränings- och rehabpodden Tyngre Rehab Podcast gjorde 2021 tre podcastavsnitt om Funktionella tillstånd. 

Tyngre Rehab – 137. Funktionella tillstånd med Carl Sjöström – del 1 

Tyngre Rehab – 138. Funktionella tillstånd med Carl Sjöström – del 2 

Tyngre Rehab – 139. Funktionella tillstånd med Carl Sjöström – del 3 

BBC Radio 4

2013 gjordes ett  avsnitt av BBC Radio 4 Inside Health som innehöll en del om Funktionella tillstånd, med en intervju av Lucy, vars videos finns med på den här hemsidan.

Andra podcasts

Här är några andra podcasts:

The Brain 2.0 – Alex Lehn, Neurolog i Brisbane, diskuterar FNS tillsammans med Christine som är en patient han behandlat.

Medicine360 – En podcast av Medicine360 som drivs av Bristol Medical School och leds av läkarstudenten Vinay Mandagere. I de här två avsnitten utforskas FNS tillsammans med Katy Rose Bennett, en musiker med FNS.

Medicine360 Part 1

Medicine360 Part 2

FNS och encefalit – En videopod från juni 2021 med Jon Stone, Tim Nicholson och Ava Easton från The Encephalitis Society där vi utforskar FNS – särskilt överlappningen mellan de här två diagnoserna. 

FND Braincast – med Pospo – En videopod med Jon Stone och Professor Alan Carson, som gjorts med Dr Sotiris Posporelis, Neuropsykiater och The Maudsley Hospital. Det här är gjort för läkare (i synnerhet psykiatrer), men kan vara av allmänt intresse.

home window repair gainesville ga la replacement windows home window replacement springfield illinois home window repair conroe tx how to install replacement vinyl window window thermal unit replacement vinyl window replacements transom window replacement cost how to install a replacement door neal home window replacement portable air conditioner replacement window kit home window replacement services window glass replacement baton rouge local glass repair home depot window installation promotion window repair estimate residential window frame repair near me best replacement windows for south texas windows replacement detroit norton ghost replacement for windows 8 home window replacement evansville glass replacement for home windows near me

meal prep weight loss herbalife pills lose weight dr oz new diet pills weight training for women weight loss national weight loss registery keto diet hibachi restaurant easy diets to lose weight fast vegan recipes for weight loss does garcinia cambogia really work for weight loss keto zone diet plan is water good for weight loss doing the keto diet medi weight loss fort myers is rice on the keto diet vinegar pills weight loss postpartum weight loss chart easy to follow keto diet meal plan bontril diet pills online d magic diet pills miriam hospital weight loss what pills can i take to lose weight without exercise weight loss smoothies

terra pure cbd oil cbd oil ohio law cbd oil miami cbd oil diabetes type 1 cbd oil sales jobs cbd oil legal countries reviews purekana cbd oil cannabis oil massachusetts cbd oil and anxiety prescription drugs buy cannabidiol extract cbd oil pric reviews of cbd oil review cbd oil safe hemp owl cbd oil difference between dranabinal and cbd oil cbd oil products best tasting where can i buy cbd oil around hot springs ar cbd oil properties eustis does cbd oil help with cbd oil air force test chart for using cbd oil cbd oil hair products

cheap viagra online rlx male enhancement why viagra doesnt work sex on the pill viagra and mdma lisinopril and ed drugs does expired viagra work pfizer viagra online permanent male enhancement supplements review on progentra male enhancement pills max pene male enhancement growth pills for penis starship male enhancement pills top no supplements fungal infection on penis pills dont make go away male enhancement pills reviews free penis emargement pills sex enhancement men toys triceratops penis pills advocare testosterone booster zeus sex enhancement food testosterone booster red