Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
  • Svenska
Home / Media / Andra Media / "Not there" - en tecknad novell om Funktionella anfall

"Not there" - en tecknad novell om Funktionella anfall

“Not there” är en tecknad novell om att lära sig att leva med funktionella anfall som en del av FNS. Den har skapats av Gavin Inglis tillsammans med Edinburghartisten Fin Cramb som en del av Konst- och Terapeutisk designprogrammet för Department of Clinical Neurosciences, Edinburgh.

Gavin Inglis: “Jag ville skapa något som kunde hjälpa patienter. Att känna igen och förstå en Funktionell Neurologisk Symtomstörning är en nödvändig del av behandlingen. Eftersom FNS blir missförstått till och med av vissa neurologer, såg jag ett tillfälle att skapa en berättelse som kunde vara både informativ och terapeutisk”.

Historien genomgick en lång utvecklingsprocess med input från sjukvårdspersonal. Jon Stone konsulterades genom hela projektet från manus till de sista finjusteringarna, och bidrog till introduktionen.

Not there kan läsas med en PDF-läsare, eller med en speciell comic book reader software.

Du kan ladda ned en lågupplöst PDF-version (7 MB) här eller en högupplöst PDF-version (15 MB) här.

how much weight do i need to lose whey protein recipes for weight loss fat joe weight loss bupropion weight loss dosage weight lose calories polyphenols weight loss loss weight rapidly fennel seeds for weight loss cymbalta weight loss stories linzess side effects weight loss sauna or steam room for weight loss fat burning pills walgreens how to lose weight after 60 keto life diet adderall xr vs ir for weight loss how much water should i drink for weight loss detox dr nk weight loss dr phil weight loss pill weight loss diet while breastfeeding 60 day keto diet plan pdf infrared weight loss testosterone for womens weight loss laxative tea weight loss weight loss stretch marks where can i buy phenq diet pills raspberry ketones diet pills reviews fake weight loss pills keto diet complications best weight loss pills to burn belly fat zonisamide weight loss what over the counter diet pills actually work how to throw up food to lose weight diet pills metabolism new weight loss wonder pill diet master pills from mexico consumer report weight loss pills diet loss pill prescription weight c c sabathia weight loss

cbd oil oral can cbd oil help magraines cbd pure hemp oil 600 reviews cbd oil convention las vegas cheapest cbd oil online hemp seed oil soap national pain relief center of amsterdam cbd oil medical cbd oil for pain hemp oil making the clear thc oil zilis hemp oil review cbd cannabidiol how to choose potency cbd oil ra cbd oil best full spectrum cbd oil review how to extract thc oil from weed cbd oil for chronic fatigue syndrome cbd oil for skin problems cbd oil florida company chewy cbd oil late stage cancer and cbd oil isodiol cbd oil affordable and quality cbd oil what is cbd oil fo best deals cartridge thc cbd oil weedmaps oc nat pathic doctor cbd oil for cancer why di iu have to hold cbd oil under tounge hemp oil cbd high 250 mg cbd oil how many puffs can cbd oil cause rosacea medical marijuana inc bio nutrition cbd oil osheanic cbd oil cbd oil vitamin store organic cbd oil from doctors in nashville difference between cbd oil and cbd tinture green world cbd oil where to buy cbd oil in waterloo bcbsnc cbd oil

male pills benefits of taking testosterone supplements super energy pill does sex increase testosterone in men no enhancement needed do penis pills relly help grow diamond male enhancement pill viagra dick xtreme bio sex pills free erectile dysfunction pills best instant male enhancement pill how much does viagra cost at walmart menopause sex drive increase where to buy king size penis pills healthy man viagra pills formula focus pill new testosterone pills pill shells male enhancement testimonials grapefruit juice and viagra intramax male enhancement testosterone pills cycle hot rod ed pills do free testosterone supplements work erection control pills active libido palo alto male enhancement pills dhea male enhancement herbal gold male enhancement sex pills penis enlargement surgery testosterone shots for men and pills whats better cialis or viagra testosterone and fat burning pills best male enhancement pills to last longer in bed zyflex testosterone complex pills what is the generic form of viagra does testosterone booster pills cause white poop best over the counter male performance pills

home window repair los angeles window movie maker repair home window repair durham nc anderson skylight replacement parts home window repair katy texas plate glass replacement how to install replacement vinyl basement windows best replacement windows hudson valley ny measuring windows for replacement how to repair broken window seals vinyl replacement windows for homes window screen repair wichita ks round replacement windows seattle glass repair window window replacement trim rv window seal repair ac installation window andersen silverline replacement windows window vent lock installation best replacement for windows explorer average cost window installation window replacement lynnwood wa house window repair portland changing window glass repair old window frames window repair spokane washington window repair missoula mt andersen energy efficient windows how to repair cracked window sills replacement glass for front door sidelights cost of new windows for house andersen window screens repair installing new windows in old house home window replacement canton ga replacing 1970s windows window replacement cost los angeles home window repair bangor sliding glass door glass replacement near me