Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
  • Svenska
Home / Symtom

Symtom

De flesta patienter med funktionella eller dissociativa symtom har mer än ett symtom.  Att ha många olika symtom på samma gång kan vara särskilt förbryllande med de här tillstånden.


I det här avsnittet skiljer vi på kärnsymtomen vid FNS och andra symtom, som smärta och trötthet – vilket personer med FNS ofta också har. Ofta kan det vara bättre att se alla de här symtomen som delar av samma tillstånd snarare än att tolka dem som flera olika tillstånd, även om de kan benämnas annorlunda. Så till exempel långvarig smärta definieras inte som en del av FNS men förekommer ofta tillsammans och kan ha gemensamma orsaksfaktorer.

FND Specific Symptoms

Common associated Symptoms

best replacement windows lowes or home depot window replacement palm desert ca best home window replacement mesa bay window installation toronto home window replacement cost estimate best manufactured home window replacement alaska replace transom window replacement residential windows season all windows replacement parts house window replacement windows glass replacement near me cheap window replacement snugtop replacement parts windows window flashing repair cost anderson replacement windows nj home window repair near honey brook pa 19344 window glass replacement memphis tn andersen window replacement grilles furniture glass repair near me window glass repair shops near me plexiglass window installation home window replacement berthoud co window air conditioner repair replacement window estimate residential window repair las vegas home window repair forney texas home window repair hilo window replacement everett wa

sol cbd oil reviews buy cbd oil grpm colorado can children take cbd oil what is cbd tea cbd oil dosage for shingles cbd oil high dosage cannabis rose fragrance oil alabama doctors thamedical cbd oil lymph nodes side of face cbd oil earth origins ocala cbd oil cbd oil and edibles in vagsa is bio science lab cbd oil a scam where to buy cbd oil in madisonville ky cbd oil in north carolina how much thc is in whole greens cbd oil can i take cbd oil with oxycodone for pain is cbd oil in a drink worth it bulk price cbd oil what the dosage of cbd oil for seizures cheapest cbd oil in portland oregon medterra cbd oil bottlel label how tonuse cbd oil for pain can cbd oil be taken orally how fast does cbd oil absorb under the tongue utah cab you order cbd oil online legal when does cbd oil expire how do you process cbd oil from hemp what is dosage of cbd oil

how to get hard fast without pills all natural libido booster instant erection pills viagra non prescription viagra costco prescription testosterone pills results viagra strengths breast enhancement pills male information enlargement pill paradise male enhancement pills boost vital testosterone booster maxman sex enhancement pill amazon herbs for stronger erection effective male enhancement products increase testosterone without supplements viagra 4 hour warning fatigue and low libido male low libido supplements natural body enhancement vimax no 1 male enhancement pill where to try male enhancement pills pills to help penis work each day pills i need to take male enhancement pills to pakistan 10 mg testosterone a day pills can overdosing on penis pills harm you sex pills at walmart does testosterone pills show up on drug test goldreallas male enhancement pills

swallow balloon for weight loss weight loss icd 9 code cambogia weight loss pills keto diet snacks recipes weight loss and cancer what are the best keto pills garcinia weight loss pills weight loss tricks team names for weight loss if i stop dr nking will i lose weight best weight loss fruits keto diet dangers you should know about workouts to help lose weight supplements to lose weight snorting diet pills free keto diet plan for weight loss most effective otc weight loss pills is hummus keto diet friendly keto diet for type 1 diabetics best diet cleanse for weight loss diet pills online that work quest protein powder weight loss printable coupon for alli diet pills cla weight loss review oprah diet pills 2021 keto diet basic rules keto diet list of foods to avoid how to lose weight faster