Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
  • Svenska
Home / Symtom / Vanliga associerade symtom / Dissociativa symtom

Dissociativa symtom

Vad är dissociativa symtom – att känna sig frånvarande? 

Det är vanligt att man upplever Dissociativa symtom tillsammans med andra FNS som beskrivs på den här hemsidan. Det kan vara till stor hjälp att identifiera och förstå dem både för att förstå hur dina symtom uppkommer och hur du kan återta kontrollen över din kropp.

Dissociativa symtom består av: 

Depersonalisation– en känsla av att din kropp inte riktigt tillhör dig eller är bortkopplad från dig. 

Derealisation– en känsla av att du är bortkopplad från världen runt omkring eller att du känner dig frånvarande.

Här är några exempel på hur personer brukar beskriva depersonalisation och derealisation: 

Hur kan det hjälpa att veta mer om dissociativa symtom? 

De här symtomen dyker upp i alla möjliga situationer. De flesta människor har upplevt dem i någon utsträckning när de är sjuka eller inte har sovit på mycket länge.

Att förstå vad dissociativa symtom är, att det finns ett namn för dem och att de inte betyder att du “håller på att bli galen”, kan ofta hjälpa personer med funktionella symtom som har dessa symtom som en del av sitt tillstånd.

Rädsla och ångest kan förstärka dissociativa symtom, så om du vet mer om symtomen kan det göra så att symtomen blir mindre påtagliga. 

Upplevelsen av att vara liksom bortkopplad från din egen kropp kan också förklara varför din kropp vid vissa tillfällen kan kännas frånkopplad eller svag i ena sidan. Detta är orsaken till att funktionell svaghet  ibland kallas ‘dissociativ motorisk störning’ och att vi har begreppet ‘dissociativa anfall’.

Mer information

Det finns massor med resurser, videos och länkar på www.unrealuk.org – en brittisk välgörenhetsorganisation för depersonalisation/derealisation (engelska).

För en detaljerad beskrivning av dissociativa symtom kan du ladda ned artikeln till höger, där de beskrivs i en neurologisk vetenskaplig tidskrift (engelska).

Den här artikeln från The British Medical Journal (BMJ), skriven av en psykolog (Elaine Hunter), en patient som har besvären (Jane Charlton) och en professor i kognitiv neuropsykiatri (Prof David) ger en suverän sammanfattning av depersonalisation och derealisation (engelska). Det finns också en podcast och en youtubevideo där redaktören för BMJ (Fiona Godlee) diskuterar sina egna erfarenheter av depersonalisation – båda rekommenderas varmt (engelska). 

https://www.bmj.com/content/356/bmj.j745

Det finns också mycket information om depersonalisation att hämta från Twitterkontot @unrealcharity. Nedan finns en video från Unreal som ger en bild av dessa symtom.

Unreal på Twitter

king size pill scam rx gold male enhancement reviews bluechew tadalafil sgs approved male enhancement pills safest testosterone booster workout supplements with testosterone max performer cvs ed drug cost comparison man king pill testosterone increase medicine girl pills how get bigger penis pills how to overcome erectile dysfunction mental cialis reviews for ed things to make a guy last longer in bed vigorexin advanced male enhancement testosterone supplements for dogs increase libido during pregnancy best male enhancement vitamins girl taking testosterone pills best pills for erectile dysfunction in india proven penis growth runner penis enlargement pills is there a natural way to increase testosterone will testosterone pills give you boners real penis enlargement taking testosterone pills at night black viagra testosterone pills help ed natural supplements to increase libido

daily protein intake for weight loss keto diet f fruit on keto diet stimulants diet pills metformin dosage for weight loss stomach wraps to lose weight l a weight loss bars the best weight loss shakes is popcorn healthy for weight loss best book on the keto diet leg workout for weight loss super slim pomegranate weight loss diet pills weight loss muscle gain diet bio pills to lose weight benefits of cherries weight loss what weight loss pill is right for me smoothies recipes to lose weight grapefruit diet pills reviews where do women lose weight first water weight loss pills gnc using insulin to lose weight keely shaye smith weight loss weight loss pills hydr xycut reviews best gym routine for weight loss keto diet creator weight loss service near me nhathuochoada diet pills concave diet pills lipo 10 diet pills can the keto diet cause kidney stones

does cbd oil help headaches cbd oil no vapor visible cbd oil dosage for sleep effects of cbd hemp oil how much cbd should i take for anxiety does cbd oil cure anxiety medical medium cbd oil cbd oil and arthritis pain high thc level cbd oil best price for hemp bombs cbd oil 2000 new england journal of medicine cbd oil cbd oil to treat chronic hives can federal civilian employees use cbd oil cbd oil ogden utah ultrasonic cbd oil extraction equipment for sale how much is a gram of cbd oil is cbd oil legal in new tyork is cbd oil legal in ga how long does it take for cbd oil to get out os system cbd oil for anxiety reddit cbd oil bph cbd oil eddie judge research migraine cbd oil cbd oil cartridges near me moorhead cbd oil cbd oil for adhd forum how much cbd oil to give 6 year old asbergers syndrome and cbd oil manuka honey and cbd oil cbd oil boxes

best replacement windows chicago replacement window distributors best replacement windows st louis mo buy replacement window home window repair 06385 window replacement labor cost per window insurance home window replacement home window replacement corvallis or arch window replacement how to replace a window with a door replacement window measuring best replacement windows for arizona replacement insulated glass for windows consumer reports top rated replacement windows cincinnati window replacement window chip repair andersen replacement window grilles window repair in detroit double window pane replacement cost window glass replacement anchorage lowes replacement glass best replacement windows 2021 indianapolis free home window installation how to repair window spring lift electric window repair tampa window screen frame replacement parts window repair scotland replacement windows louisville ky va window glass repair top rated replacement windows consumer reports