Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
  • Svenska
Home / Symtom / Vanliga associerade symtom / Trötthet/Fatigue

Trötthet/Fatigue

Trötthet, utmattning och energibrist är väldigt vanliga symtom vid FNS. Det typiska är att personer med FNS upplever en trötthet som blir mycket värre efter att de har varit väldigt lite aktiva. Antingen direkt efter – eller ibland nästa dag. 

Trots att andra symtom ofta är tydligare berättar många patienter med FNS att det är utmattningen och tröttheten som är det största dagliga hindret. Flera studier har visat att trötthet är den enskilt viktigaste faktorn för att avgöra livskvalitet hos personer med FNS. 

Trötthet i det här sammanhanget kan betraktas som ännu ett tillstånd som har med funktionen i nervsystemet att göra. 

Kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS) är erkänt som en genuin sjukdom av nationella och internationella hälsoorganisationer över hela världen. 

Den här hemsidan är inte gjord för att gå närmare in på att diskutera Kroniskt trötthetssyndrom. 

Trötthet kan också förekomma som en del av ångest eller depression, även om det är viktigt att påpeka att du behöver inte ha ångest eller depression för att ha en ihållande och svår trötthet. 

Vissa som blir deprimerade utvecklar anhedoni — det betyder att man tappar förmågan att känna lust och tillfredsställelse — vilket ibland kan förväxlas med trötthet, trots att det är helt skilda saker.

Trötthet är också ett kännetecken på ett antal andra medicinska tillstånd. Det är särskilt viktigt att tänka på behandlingsbara tillstånd som: 

Berättelser om återhämtning från Kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS) 

Dr Henrik Vogt är en norsk allmänläkare med ett forskningsintresse för funktionella tillstånd. 

Begreppet Kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS) beskriver en ihållande och funktionsnedsättande trötthet, ofta tillsammans med många andra symtom som försämrad koncentration. Det finns många berättelser på nätet från patienter och organisationer som vittnar om hur besvärligt och långvarigt ME/CFS kan vara. 

Men patienter som drabbats av ME/CFS har ofta märkt att det varit svårt att hitta berättelser där de har kunnat lära sig om återhämtning.

Henrik Vogts hemsida Recovery Norway – www.recoverynorway.org – syftar till att publicera berättelser om förbättring, och kan hjälpa läsare av den här hemsidan att få en balanserad bild.

otc ed pills top rated male enhancement pill viagra and high blood pressure dick enhancing pills canada pharmacy viagra how to make you penis to grow no pills nitrate and viagra viagra working good male enhancement pills after sex pregnancy pills permanent enlargement pills enhancement sex pills x10 what does it mean which is better levitra or viagra perscription pills that fet you penis hard piping rock male enhancement pill zyrexin cvs pills that make you penis grow is male enhancement pills unhealthy sex enhancement tablets for male pregnancy libido increase what do testosterone pills expire libido max pills

replacement window glass home depot midway airport window replacement program cost of window replacements house replacement window pivot bars how to replace aluminum windows with vinyl what companies make the best replacement windows replacement for but window fix brooklyn replacement window glass panes repair glass certainteed replacement window window repair springfield window pane glass replacement cost window glass repair company do it yourself window installation cost of windows for house aaa window repair home window repair boise convertible top back window repair window leak repair company casement window mechanism repair home window glass replacement

what is cbd store strongest cannabis oil hemp oil cholesterol authentic cbd oil how to buy cbd oil in california cbd oil okeechobee fl walmart natulabusa hemp oil does hemp seed oil contain cbd makeing cbd oil when is the best time to take hemp oil cbx labs cbd oil free sample nuleaf naturals cbd oil cbd oil for gliomas mri images green remedy cbd oil cbd oil treatment for breast cancer in california florance cbd oil whole plant olive oil extracted cannabis cbd oil cbd oil tupelo ms which is best cbd oil or capsules cbd oil in llano tx when you start taking cbd oil how long to take effect cbd oil fopr sale

how much calories to lose weight marijuana weight loss chris hemsworth weight loss can you have watermelon on keto diet breakfast meals for weight loss healthy ways to lose weight fast cooling vest weight loss how often should you eat on keto miracle weight loss remove weight loss reviews fibre diet for weight loss why is the keto diet bad the best natural diet pills how to lose weight after cortisone injection what are some good diet pills to take weight loss pills slimquick diet pills insulin resistance gc fit 360 diet pills diet pills khloe kardashian tummy wrap for weight loss keto diet not sustainable fast weight loss pills 2021