Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
  • Svenska
Home / Symtom / Specifika FNS-symtom / Blåssymtom och FNS

Blåssymtom och FNS

Blåssymtom kan ibland förekomma tillsammans med andra funktionella symtom, särskilt ryggsmärta. Vanliga symtom är:

 Som vid alla funktionella symtom är det viktigt att sådana här symtom undersöks ordentligt. Det krävs ofta att en urolog bedömer blåssymtomen tillsammans med en neurolog för att avgöra om det finns en strukturell skada eller någon neurologisk sjukdom som orsakar symtomen.

Det är dock vanligt att man inte hittar någon sjukdom som kan förklara symtomen.

Ofta tyder undersökningar på ett tillstånd som kallas detrusorinstabilitet, överaktiv blåsa eller irritabel blåsa. Då är blåsans muskel ovanligt aktiv, vilket leder till behov att kissa ofta och att det blir bråttom.

Det här är blåsans motsvarighet till Irritable bowel syndrome (IBS). Det är ett riktigt tillstånd, men ett som inte går att koppla till någon specifik sjukdomsorsak. Däremot verkar det finnas problem som har att göra med nervernas kontroll över blåsan.

Det är kanske inte svårt att förstå varför detrusorinstabilitet / irritabel blåsa ibland ses tillsammans med funktionella symtom i benen. Om någon har en funktionell svaghet i benen beror det också på ett problem med nervernas kontroll.

Kronisk urinretention 

Kronisk urinretention är när din blåsa fyller på sig och du inte kan kissa alls, eller bara kan kissa lite så att det blir mycket urin kvar i blåsan.

Det finns många orsaker till kronisk urinretention, som prostataförstoring hos män eller trångt urinrör, vilket bägge begränsar utflödet av urin från blåsan. Neurologiska sjukdomar som påverkar ryggmärgen kan också orsaka förlamning i blåsan.

Vi lär oss fortfarande mycket om kronisk urinretention, men hos vissa verkar det finnas tillsammans med FNS och andra funktionella tillstånd.

Det finns mycket information om det här området i det här faktabladet som du kan ladda ned här bredvid.

Akut rygg- och bensmärta med blåssymtom (Cauda equinasyndrom utan radiologiska fynd)

En vanlig situation med blåssymtom där man inte hittar något tydligt belägg för neurologisk sjukdom är hos patienter som kommer in till sjukhus med misstanke om diskförändringar i ryggen. Patienter med svår ryggsmärta utvecklar ibland svaghet i benen, domningar i underlivet och blåssymtom som leder till stark klinisk misstanke om tryck på en nerv från en disk. Detta kan vara ett allvarligt tillstånd som kräver akut ryggoperation för att förhindra nervskada.

Men när man gör en röntgenundersökning så hittar man hos ungefär hälften av patienterna inget som kan förklara symtomen. Ibland visar det sig bero på någon annan neurologisk sjukdom, men ofta identifierar man ingen orsak. I många fall verkar det som att den svåra ryggsmärtan i sig är tillräcklig för att leda till bensvaghet, domning och blåssymtom.

 Det här faktabladet är baserat på den senaste forskningen (2020). 

Behandling

Irritabel blåsa kan ofta behandlas ganska effektivt med läkemedel som får blåsväggen att slappna av.

Det kan hjälpa att förstå att om du har detrusorinstabilitet / irritabel blåsa tillsammans med andra symtom som ryggsmärta och bensvaghet (och dina undersökningar är normala) så kan de hänga ihop med varann. 

Utöver att få hjälp av en urolog kan du ha nytta av att träffa en inkontinenssköterska om du har de här besvären. 

home window repair in fort collins window replacement lead paint law home window repair los lunas nm home window replacement san luis obispo home window repair frisco tx replacement windows johnson city tn replacement anderson windows adt window sensor battery replacement replacement windows greenville sc window screen repair greensboro nc replacement windows tax credit diy cracked window repair samsung windows phone screen replacement window replacement orange county california rv window glazing bead replacement house window replacement san antonio cost of egress window installation pella window replacement screen apartment window repair cost difference between new and replacement windows bronx window repair fast window replacement

male enhancement pills free trials what can make a girl horny best sex supplement sex boosters for males pills to last longer in bed for men otc male enhancement pills for type 2 diabetes best ed drug on the market pills to get hard fast how do erectile dysfunction pills work does growing a beard increase testosterone number 1 male enhancement product pills good for testosterone strong back male enhancement pills reviews penis enlargement excersize top usa made all natural male enhancement pill max nitric oxide reviews you wanna buy penis enlargement pills meme 100mg viagra too much get a bigger penis without pills and ecerise sexual health products runner penis elargement pills penis enlargement gif

ed sheeran weight loss medical weight loss shakes how to lose weight faster what are the safest diet pills to take does magnesium help with weight loss pineapple tea for weight loss chlorella weight loss apex pills weight loss reasons why i can t lose weight thyroid medications weight loss keto diet macros ratio keto diet list of foods not to eat keto diet instant pot recipes best pills to lose weight reviews best weight loss energy pills weight loss pills samples what is the best weight loss pill over the counter kombucha weight loss results what over the counter weight loss pills work weight loss detox pill diet pills that actually work for men what diet pills really work

cbd ratio for anxiety indiana cbd oil contact legislator canada hemp foods organic hemp oil can you take cbd oil with prescription meds how to take cannabis oil for copd non thc cbd oil bodybuilding hemp oil hemorrhoids cannabis oil parkinsons cbd oil covered by insurance aetna making cbd oil from isolate can cbd oil help with orgasama iss cbd oil legal cbd oil near me newburgh in cbd oil effects on parkinsons disease tremors hempworx cbd oil dosage for vasculitis pure kana natural cbd oil cbd oil no ethc making thc oil for vaporizer what the dosage of cbd oil for seizures hemp oil treatment for lung cancer do you eat cbd oil 250 mg organic cbd oil