Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
  • Svenska
Home / Symtom / Specifika FNS-symtom / Funktionella (dissociativa) anfall

Funktionella (dissociativa) anfall

Det här är några av de vanligaste funktionella/dissociativa symtomen som man ser inom neurologin. 

Funktionella anfall kallas också “dissociativa anfall/attacker”, “psykogena anfall” och “icke-epileptiska anfall”. På den här hemsidan kallar vi dem “Funktionella anfall”. 

Funktionella anfall är handikappande och skrämmande attacker som är väldigt lika epilepsianfall eller svimningar. Personer kan också uppleva attacker med skakningar eller attacker där man får en “blackout” under en ganska lång stund. 

Till skillnad från vid epilepsi beror inte funktionella anfall på en onormal elektrisk aktivitet i hjärnan eller på någon annan neurologisk sjukdom. De beror istället på ett tillfälligt fel i hur nervsystemet fungerar, lite som ett transliknande tillstånd. De är potentiellt behandlingsbara, men inte med läkemedel och behandlingen är inte så enkel. 

Medan epileptiska anfall orsakas av en plötslig, onormal elektrisk urladdning i hjärnan, uppstår funktionella anfall genom en process i hjärnan som kallas dissociation.

Funktionella anfall är vanliga. Närapå hälften av alla som kommer in till sjukhus med misstänkt epilepsi har dem. Många patienter med funktionella anfall har fått en felaktig epilepsidiagnos vid något tillfälle, och till och med fått läkemedel mot epilepsi. 

Vilka är de typiska uttrycken?

Bild ur en bok från 1800-talet som beskriver funktionella anfall

Det finns tre huvudtyper av funktionella anfall:

  1. Med rörelser – i typfallet har patienten våldsamma rörelser som ser ut som ett generaliserat epilepsianfall (som tidigare kallades ”grand mal”).
  2.  Utan rörelser – under dessa anfall faller patienten till marken, ligger stilla och är okontaktbar, ofta i många minuter. Det kan misstas som svimning.
  3. Stirrande episoder – vissa får också episoder då man stirrar rakt fram, något som kan göra att läkaren misstänker “abscens” eller “fokalt anfall” som vissa får av epilepsi. Detta rör sig om väldigt intensiva episoder av dissociation.

Din läkare bör ta reda på om det finns symtom som är specifika och typiska för funktionella anfall (“positiva tecken”), och som skiljer sig från epilepsi. Exempel på detta är: 

Det krävs en läkare med expertkunskaper inom epilepsi för att ställa diagnosen funktionella anfall, eftersom epilepsi kan yttra sig på många olika sätt. De två tillstånden kan likna varandra mycket, även för vältränade bedömare som ambulanspersonal eller sköterskor och läkare på sjukhus. 

Specialister kan diagnostisera anfallen med större säkerhet (i 9 fall av 10) om det finns en videoinspelning av anfallen (t.ex. en mobilvideo). De kan också ofta bli ganska säkra på diagnosen om de har sett och undersökt dig under ett av dina anfall. 

Om läkarna är osäkra på diagnosen kan de ibland använda sig av EEG (Electroencephalogram) för att undersöka den elektriska aktiviteten i hjärnan. EEG visar en onormal elektrisk aktivitet under epileptiska anfall, men det ses inte vid funktionella anfall. EEG är allra mest användbart om det kombineras med en videoinspelning av ditt anfall. Också här bör läkaren leta efter typiska uttryck för funktionella anfall, och inte bara “ett normalt EEG”.  

Röntgenundersökningar som magnetkamera (MRT) och datortomografi (DT/CT)-undersökningar, är INTE användbara vid diagnostik av funktionella anfall, men kan göras för att försäkra sig om att en person med funktionella anfall inte har något annat OCKSÅ. 

Varför uppstår de? 

Funktionella anfall är ett komplext problem. Det orsakas av olika saker för olika personer. Ofta följs symtomen av frustration, oro och nedstämdhet men det är inte orsaken till problemet. 

Vi känner till ett antal olika situationer där funktionella anfall kan uppstå. Dina symtom kan passa in i någon av de här kategorierna, men det kan också vara så att ingen av dem är relevant för dig:

  1. Slumpmässigt— En av de mest förvirrande sakerna med de här attackerna är att de ofta kommer oväntat och utan förvarning. 
  1. I vila utan distraktion – Det är störst sannolikhet att funktionella anfall och det transliknande tillstånd som hänger ihop med anfallen uppkommer när du vilar och inte gör något speciellt, t.ex. i sängen eller soffan. Om du är distraherad eller fokuserar på något annat är det svårt för transkänslan att ta över. 
  1. Vid hyperventilering  – Hos vissa personer kan anfallen uppstå i samband med ytlig och snabb andning, det som kallas hyperventilering. Du kanske själv inte ens märker att du andas för fort, men andra kan märka det. Om du hyperventilerar kan detta göra anfallen värre. Det kan vara viktigt att veta eftersom det kan hjälpa dig att stoppa anfallen precis när de startar. Andra fysiska symtom som du kan märka är svettningar, trånghetskänsla i bröstet och pirrningar i händerna. Ibland är det typiska symtom vid en panikattack.
  1. Vid depersonalisation/derealisation — De här begreppen beskriver dissociativa symtom som många har tillsammans med sina funktionella anfall. Det här är vanligtvis en skrämmande känsla av att saker runt omkring dig inte är riktigt verkliga, att du känner att du inte har riktigt kontakt med din kropp eller en känsla av att allt är långt borta och konstigt. Om du har de här symtomen kan det vara hjälpsamt att veta vad det är och att det är en del av anfallet. Många som får de här symtomen för första gången upplever att de är på väg att dö. Du kan få en ”utanför-kroppen-upplevelse” vid de här attackerna men du kan inte dö av dem. Ofta beskrivs att man är medveten om människor runt omkring sig, men att man inte är förmögen att prata med dem.
  1. Vid stress – Vissa beskriver anfall som tydligt satts igång av stress, exempelvis efter ett bråk eller när du är i en högljudd, stökig miljö som ett köpcentrum. Andra patienter rapporterar att de får anfall när de tänker på saker som gör dem väldigt känslomässigt berörda. 
  1. Vid smärta – Smärta är väldigt vanligt vid FNS. Vissa utvecklar funktionella anfall i samband med smärttoppar. Det som verkar hända är att deras hjärna lär sig att “stänga av” vid de tillfällena för att slippa smärtan. Men det är inte personen som gör det “med flit”, utan det sker automatiskt. 

Patienter med funktionella anfall har ofta en kort förvarning innan åtminstone 50% av sina anfall. Andra har ingen förvarning alls. Ganska ofta har patienten en förvarning i början av sin sjukdom, men förvarningen kan förkortas med tiden och försvinna. 

Att lära sig mer om den här varningsfasen, att lära sig att förlänga den och förstå hur anfallet kan vara din kropps reaktion på de hemska varningssymtomen kan vara en viktig del av att bli av med funktionella anfall. 

Klicka på Behandling för att lära dig mer om behandling vid FNS i allmänhet, eller gå vidare till den specifika sidan om behandling av Funktionella anfall

Vad kan förvärra anfallen? 

Det kan ibland vara omöjligt att säga varför någon får funktionella anfall, men när man väl har fått dem finns det många saker som brukar förvärra situationen. För de flesta kan oro kring anfallen faktiskt göra dem mycket värre. 

En “ond cirkel” kan uppstå där oro kring anfallen gör att de kommer oftare, vilket leder till mer oro och ännu fler anfall. 

Exempel på saker som kan skapa oro kring anfallen (och som i sin tur kan förvärra dem) är: 

 

Länkar för Funktionella (dissociativa) anfall 

Det finns några användbara länkar på nätet (på engelska): 

www.nonepilepticattacks.info är en detaljerad hemsida med information om dissociativa (icke-epileptiska) anfall. Den är väl värd att läsa på (Engelska). 

www.codestrial.org var en multi-center studie om funktionella anfall som utfördes i Storbritannien. På hemsidan finns information från studien (Engelska).

www.nonepilepticattackdisorder.org.uk är en hemsida som startats av patienter med funktionella anfall, med information för patienter och deras närstående (Engelska).

www.nonepilepticseizures.com är en amerikansk hemsida som skapats av sjukvårdspersonal och forskare med information till patienter med funktionella anfall (Engelska). 

energy efficient windows seattle window repair in toronto home depot window screen repair business window replacement home window replacement in fresno vent window handle replacement how to install a replacement window window well cover installation simonton window lock replacement window crank operator replacement double glazed window unit replacement window blind replacement parts pella window installation instructions window replacement for house double pane window repair defogging home window repair clovis nm power window switch repair are double hung windows energy efficient window channel repair repair leaking window sill window repair in detroit replacement windows albany ny power window repair estimate hoboken window repair get scratches out of glass sliding door window replacement

healthy weight loss diet pills that burn fat without exercise vita mix recipes for weight loss keto diet ruined my health optimal health weight loss weight loss adele instant pot weight loss soup long term side effects of phentermine diet pills best way to lose weight on phentermine rm3 weight loss side effects what pills make you lose weight fast what foods can you eat on a keto diet wellbutrin diet pills how many net carbs can you have on keto does caffeine pills help with weight loss post menopausal weight loss free experimental weight loss pills average weight loss zhen shou diet pills tummy tuck diet pills good diet pills 2021 keto and apple cider vinegar diet how diet pills keto diet meal prep delivery keto diet and strength training gym routine for weight loss

does hemp oil have cbd how to take cannabis oil for copd cbd oil vermont cbd oil and adrenal insufficiency how to take cbd for anxiety cbd oil illinois where to buy hemp oil 1 gallon sean hannity cbd oil cbd oil as a replacement for opioids for pain cannabidiol breastfeeding the highest rated cbd oil cbd oil pseudoscience all natural cbd oil las vegas nv pure cbd oil for generalized anxiety disorder best cbd oil results can you buy cbd oil in mn cbd oil irvine pur max cbd oil purekana natural cbd oil 5000 injecting cbd oil in brain will cbd oil make feces black what to know before you buy cbd oil top cbd oil for lymphoma is cbd oil hemp oil buy cbd oil layton utah cbd oil baby

increase free testosterone how to diagnose erectile dysfunction how to make watermelon viagra testosterone pills walmart canada natural testosterone booster food purchase viagra male sexual enhancement products zeus male enhancement pills horny quizzes are penis enlargement pills scams male sexual pleasure cialis otc viagra perscription pills to grow your penis size best men hard sex male enhancement pills 100 premium testosterone booster buy activatrol male enhancement pills new erectile dysfunction drugs 2021 real working penis growth pills black panther male enhancement pills that make your penis thicker sex male pills house man penis pills sweats on kids male enhancement pills wal mart testosterone pills naples what penis enlargement pills that really works