Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
  • Svenska
Home / Symtom / Specifika FNS-symtom / Funktionella tal- och sväljsymtom

Funktionella tal- och sväljsymtom

Klicka här för att läsa Internationella konsensusrekommendationer om Tal- och språkträning.

De vanligaste funktionella tal- och sväljsymtomen är:

Sluddrigt tal

Sluddrigt eller otydligt tal (dysartri) kan ibland vara normalt och ibland inte. Det kan låta ungefär som när man är “full” även om du inte har druckit något. Om det blir sämre med ökad trötthet brukar neurologer ofta överväga om du har sjukdomen Myastenia gravis, men det kan också förekomma som ett funktionellt symtom. 

Stammande tal

Någon som aldrig har stammat tidigare kan utveckla en förvärvad stamning. Talet kan vara tvekande, ofta med uppehåll i mitten snarare än i slutet av orden. Det kan vara så att man tvekar i början av vartenda ord. Eller så kan det vara en “telegramstil” på talet där man utelämnar ord som “och” och bestämd ändelse (-n, -en, -t, -et) ur meningar.

Svårigheter att finna ord

Det här är egentligen mer ett kognitivt (tanke-) symtom än ett talsymtom. Du kan märka att:

Viskande/hest tal (Dysfoni)

Det här låter ungefär som det tal man får när man har halsont av en virusinfektion (laryngit), men det beror inte på en halsåkomma eller någon synlig förändring på stämbanden, och det brukar hålla i sig mycket längre. Det kallas ofta funktionell “dysfoni”. Öron- näsa- hals-läkare brukar utreda detta för att utesluta att det finns någon annan orsak. Det kan komma och gå, och ibland till och med triggas av en laryngit, men stämbanden “glömmer” att återgå till normal funktion när viruset är borta.

Vid vissa tillfällen kan talet försvinna helt, detta kallas funktionell “afoni”. Ibland fungerar talet bättre i vissa situationer än i andra.

“Foreign Accent Syndrome”

En annan ovanlig funktionell talstörning kallas “Foreign accent syndrome” (“Främmande språk-syndromet”). Detta kan orsakas av flera neurologiska tillstånd, men också vara ett funktionellt neurologiskt symtom. Det finns två slutna facebookgrupper här och här som drivs av patienter med de här problemen. Det finns också en hemsida om Foreign accent syndrome som drivs av Bill Katz vid University of Texas i Dallas.

Sväljningsproblem (globus)

I typfallet upplever en person med sväljningssvårigheter relaterade till FNS en känsla av att något fastnat i övre delen av svalget. Detta kan förekomma även när man inte sväljer något, men det kan också göra det svårt att svälja. Det här symtomet kallas globus (som betyder klump). Sväljproblem brukar oftast först undersökas av en Öron- näsa- hals-läkare eller logoped för att utesluta att det inte finns någon annan orsak. Personer med globus har ofta även sura uppstötningar (reflux) som det kan hjälpa att behandla, även om det inte är hela orsaken till symtomet.

Hosta

Det finns många typer av hosta. Funktionell hosta kan vara en hög, skällande hosta eller en “överkänslig” rethosta. Hosta undersöks oftast först av en allmänläkare eller lungläkare för att utesluta att det inte rör sig om någon lungsjukdom.

Varför är mina prover och undersökningar normala?

Vid den här sortens tal- och sväljsvårigheter är alla delar av nervsystemet intakta, men de fungerar inte som de ska vid vissa tillfällen.

Din läkare ställer diagnosen efter att ha lyssnat till dina symtom och undersökt dig. Diagnosen baseras på förekomsten av typiska symtom och undersökningsfynd som bara finns just vid funktionella tillstånd.

Normala prover och undersökningar hjälper till i diagnostiken, men diagnosen ställs vanligtvis av en neurolog, en öron- näsa hals-läkare (vid funktionell dysfoni) eller lungläkare (vid hosta). Specialister på röst-, tal-, och sväljstörningar (foniater eller logoped) har särskild expertis i att undersöka tal och sväljning, och är på många håll inblandade i diagnostiken.

Hur behandlas det?

Läs mer om betydelsen av röst- och språkträning på den här sidan.

best cbd for sleep healing the brain from benzos with cbd oil beam cbd oil can cannabis oil cure cancer cbd oil fail drug test can you get in trouble giving a child cbd oil hemp oil benefits list does cbd oil have help with sciatica pain nano amplified cbd oil what is the best cbd oil for pain cbd oil didcot uk hemp seed oil wholesale is it legal to buy cbd oil from industrial hemp cbd oil and bioidentical hormones youtube how to take rso cbd oil tincture is it ok to mix cbd oil in a soda garden touch cbd oil cbd oil buzz is cbd oil sale legal federally best tasting cbd oil cbd oil with neuropletics cbd oil for intrinsic nervous system gal cbd oil can you buy cbd oil in wisconsin dangers of unregulated cbd oil cbd oil for diebetes best form of cbd oil natural news hemp oil rshot cbd oil with turmeric in it degenerative myelopathy cbd oil blue emu vs cbd oil cbd oil pimp cbd oil retailers vail cbd oil arial parts where to buy sour tsunami cbd oil will you test positive for marajuana from cbd oil

is the keto diet good for you quick start weight loss strattera weight loss diet pills that work fast for teenagers weight loss meal replacement absolute weight loss lose weight by not eating celebrity weight loss diet pills colleyville weight loss accai weight loss rebel wilsons weight loss best weight loss and muscle gain pills over the counter diet pills safe for high blood pressure green tea recipe for weight loss diet pills that start with a keto cheat pills natural weight loss pill weight loss pills garcinia cambogia gnc are diet pills bad weight loss at 40 diet pills for men that work orbera weight loss cost melissa mccarthy keto diet weight loss kansas city strongest weight loss pill in the world simple keto diet meal plan diabetic safe weight loss pills can you lose weight doing pilates alli weight loss pills in stock weight loss diet for diabetic best workout routine for keto diet yellow pills weight loss kidney pain keto diet best over the counter weight loss pills fda approved keto weight loss diet plan medical weight loss doctor

is tadalafil and cialis the same thing male enhancement erectile dysfunction vitamins that increase testosterone walmart cialis price male viagra pill walmart what is the best over the counter sex pill number 1 male enhancement pill rhino black male sexual enhancement pills sexul power medicine penis enlargement surgery erect home remedy for penis enlargement can a man penis grow longer with pills best legitimate online pharmacy extenze male enhancement pills cvs do testosterone pills make you grow facial hair advantages of male enhancement pills topical male enhancement products oral drugs man fuel male enhancement cheap testosterone pills male enhancement that really work does testosterone pills make you hornier after market pills the best male enhancement pills in the world dragon male enhancement pills review arginine testosterone booster best for penis enlargement pills impotence mayo clinic penis enlargement pills phone number how does libido work natural penis enhanment pills ed pills online review best non natural testosterone pills the market ed drug prices will active x testosterone pills give you energy can testosterone pills increase size

tax credit energy efficient windows how to replace an exterior wall home window repair san luis obispo home window repair marietta ga home window glass replacement cost quarter glass replacement home window replacement companies near m new construction window vs replacement window home window replacement saint paul compare vinyl replacement windows how to replace a window pane in a wooden frame replacement windows in existing frame anderson replacement windows reviews anderson replacement screens window how much does it cost to replace a home window windows repaire fleetwood rv windows replacement casement window latch replacement window replacement savannah ga home window replacement wichita falls tx metal sliding window replacement rollers san antonio window replacement window replacement winona mn storm window glass repair cost window net installation double sash window repair window repair northern va window sill replacement vinyl window repair buffalo mn aluminum window repair window repair providence ri american window replacement aluminum window spiral balance repair madison wi home window repair velux window repair near me home window repair greenwood sc