Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
  • Svenska
Home / Symtom / Specifika FNS-symtom / Funktionella synrubbningar

Funktionella synrubbningar

Synen kan drabbas vid funktionella eller dissociativa tillstånd. De vanligaste typerna av synrubbningar är följande:

Oskarp/grumlig syn

Tunnelfält är ett tecken på funktionell synrubbning

Det är vanligt att patienter beskriver att synbilden ibland blir “suddig” och att de tvingas spänna ögonen för att få tillbaka normal synskärpa. Ibland kan man börja se dubbelt. Symtomet beror ofta på en “ackomodationsspasm”, vilket sker när något av ögonen för aktivt riktas in mot näsan. Ackomodation är en normal ögonrörelse, men det kan ibland bli överaktivt hos patienter med funktionella symtom.

Ljuskänslighet (Fotofobi)

Symptomet förekommer ofta hos personer som lider av kroniskt trötthetssyndrom. Det kan också uppträda hos personer med funktionell svaghet och känselstörning. Ofta är man mer känslig för ljus på samma sida av kroppen som man har svagheten i. Starkt ljust kan till och med förvärra svagheten i vissa fall.

Som reaktion på detta symptom börjar man kanske bära mörka glasögon. Problemet är att detta ofta leder till att ögonen blir ännu mer ljuskänsliga. Det är bättre att under en tid gradvist utsätta ögonen för mer och mer ljus. Det får ta tid; ta det i lagom takt.

Nedsatt syn/förlust av syn

“Spiralfält” ses vid synfältsundersökningar och kan vara ett tecken på funktionell synrubbning

Detta symtom förekommer mera sällan. Personen som lider av detta kan uppleva att de förlorar synen i ett av ögonen, eller i båda ögonen. Ibland blir patienten helt förblindad. För att ställa diagnosen “funktionell blindhet” måste ett antal test göras, som visar att pupillerna reagerar på ett normalt sätt, att ögonen reagerar på rörliga stimuli och att de områden i hjärnan som behandlar synintryck är oskadda.

Personer som lider av funktionella synrubbningar kan uppvisa speciella tecken i synfältstest, till exempel tunnelseende eller något som kallas “spiralsynfält” (se bilderna ovan). 

Den vanligaste typen av funktionell synrubbning märks oftast av personen enbart som en tillfällig grumling av synen – eller att inte se så bra på ett öga när man håller för det andra. Det är väldigt vanligt att man upplever att synen verkar mycket sämre när man gör ett syntest eller blir undersökt av en läkare, än i det dagliga livet. Det är ett vanligt drag hos funktionella symtom att de förvärras när man fokuserar på det.

 Det finns inte mycket forskning om behandling för funktionella synrubbningar.

Jon Stone har skrivit ned sina erfarenheter från behandling av två patienter med funktionell blindhet i den här artikeln: Seeing again: treatment of functional visual loss.

Brus eller “snö” i synfältet, “Visual Persistence Phenomena”

Ibland kan man bli varse att synfältet fylls av något som ser ut som prickar eller snöflingor. Detta kan bero på ögon- eller hjärnsjukdomar, men det kan också vara ett helt ofarligt, normalt fenomen. Alla som tittat länge på en starkt lysande bakgrund kan börja se “ludd” eller “brus” som rör sig i synfältet. Hos vissa personer försvinner inte detta. Normalt filtrerar hjärnan bort den här typen av överflödig syninformation. Forskning har kopplat “snö i synfältet” till migrän. 

Vissa kan också uppleva att synintryck dröjer sig kvar, särskilt efter att tittat på något en längre tid eller när man försöker följa något som rör sig snabbt med blicken. Precis som vid “snö i synfältet” är det viktigt att utesluta att en neurologisk skada eller ögonsjukdom orsakar detta, men det kan precis som vid “snö i synfältet” uppstå som ett symtom utan neurologisk sjukdom. Det kan då återigen bero på att den normala mekanismen i hjärnan som ska filtrera bort överflödig syninformation inte fungerar som den ska.

Det finns en organisation som intresserar sig för och arbetar för att öka kunskaperna om “snö i synfältet”:  https://www.visualsnowinitiative.org/

where to buy cialis male enhancement and sex drive supplements stem cell penis enlargement the effects of taking testosterone pills male enhancement shots best sexual enhancement supplement does protein increase testosterone increase free testosterone levels blue viagra pill 100 most popular male enhancement pills natural herbs for sex erectile pills over the counter max grow extreme safe natural testosterone booster how to have sex real erection pill over the counter prescription penis enlargement pills is revatio the same as viagra enlargement the penis magic mike male enhancement libido tablets male guaranteed testosterone booster sex boosting vitamins perminate gains penis pills vegan testosterone booster supplements male enhancement pills available at walgreens testosterone booster homeopathic medicine testosterone cypionate pills chemical structure best male enhancement pills at thailand cialis capsule blood flow penis pills how long does it take cialis to work

arbonne weight loss lose weight doing yoga gabapentin weight loss green tea pills weight loss dr oz how to lose weight on inner thighs adapex weight loss pill weight loss show on tv swim exercises for weight loss ibs and weight loss keto diet meal prep weight loss makeovers diet pills liver failure 1200 calories a day weight loss advanced formula keto pills how many miles a week should i run to lose weight weight loss pills india best bread for keto diet is keto pills safe real diet pills that work determine weight loss pills chinese weight loss pills green box vegetarian weight loss pills diet pills and heart problems keto diet gif ultimo diet pills reviews mediterranean diet chicken recipes diet pills available in canada popular prescription diet pills formula 3000 diet pills detox diets lose weight fast pills to lose weight in a week what supplements should i take on keto diet

clear cbd oil neviss cbd oil hemp oil supplement cbd oil i have trouble talking reddit hemp oil substitute pure cbd oil uk cbd oil wholesale prices beam cbd oil legal cbd oil review how to tell guality cbd oil cbd oil in san diego unbiased review of cbd oil hemp oil car fuel cbd oil effects on coumadin testing cbd oil for presence of thc cbd oil to buy cbd oil andfelv how many milligrams of cbd oil is recommended to start high times cbd oil winner compare for nerve damage cbd oil or cbd cream cbd oil and heavy pain nicoderm cq and cbd oil is rso cbd oil is cbd oil safe while breastfeeding cbd oil store in okc cvs cbd oil shark tank cachet cbd oil torch cbd oil smoke will cbd oil make you fail a ua does cbd oil test positive pet cbd oil luckys market cbd oil effects on cancer

window world replacement windows replacement windows for homes replace windows in brick house window replacement augusta ga vinyl window trim replacement home window replacement in palm springs area driver side window replacement new orleans window repair window replacement victoria tx andersen window balancer replacement replace glass in door window screen repair houston how to replace garage door window glass andersen window replacement panes window installation oklahoma city replacement windows in michigan window installation austin texas windows all in one repair window repair pasadena tx replacement window minneapolis repair of window screens home screen repair near me diy window chip repair repair double pane glass how to repair window spring lift repair window sill dog chewed window repair battle creek mi window aircon installation window repair tulsa ok window replacement illinois door and window replacement near me window installation austin tx