Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
  • Svenska
Home / Behandling / Familj och jobb

Familj och jobb

Vad ska du säga till din familj och på jobbet om dina symtom?

Det kan vara svårt nog att själv förstå vad funktionella symtom är, utan att behöva förklara det för andra.

Om du har drabbats av till exempel svaghet i ett ben och folk får höra att alla undersökningar är normala, så kan det tyvärr visa sig att folk visar mindre medkänsla eller till och med börjar undra om du verkligen har symtomet.

Det här kan vara otroligt svårt att hantera som patient. Du vet att symtomen är på riktigt och att du inte känner att du har kontroll över din kropp. Det blir ännu värre av att tänka att andra tror att du kanske har kontroll trots allt.

Det kan vara värt att fundera över hur du ska förklara det här för dina vänner, familj eller arbetsgivare.

Ett pragmatiskt sätt är följande:

  1. Förklara vad FNS är för dina nära vänner och familj. De kan vara väldigt oroliga för dig och fundera över om du har multipel skleros eller epilepsi. Om de blir mindre oroliga kanske det i slutändan kan hjälpa dig att känna dig mer positiv kring ditt tillstånd. De kanske kan hjälpa dig att ta reda på mer om tillståndet och uppmuntra dig i behandlingen.

Du kanske vill rekommendera att de läser på den här hemsidan.

  1. För nyfikna och frågvisa – ett svar som “Jag har kontakt med en neurolog och förhoppningsvis börjar det snart gå åt rätt håll” kan vara tillräckligt för att få tyst på dem!
  2. För arbetsgivare / Försäkringskassan / Försäkringsbolag  – beroende på omständigheterna kan du behöva berätta för din arbetsgivare vad du har för tillstånd, särskilt om du har varit tvungen att vara borta från arbetet ett tag. Det är inte alltid de kan kräva att få information, utan ditt samtycke kan behövas.
  3. För skolan  – ett brev till din lärare som förklarar hur ditt tillstånd fungerar kan hjälpa. Det gäller särskilt vid anfall, där de som bevittnar anfallet ibland kan bli rädda och överreagerar.

De kan också ha nytta av att läsa på den här hemsidan.

Det kan vara så att ditt största problem är trötthet och att du har fått diagnosen Kroniskt trötthetssyndrom. I så fall kanske du tycker att det känns bäst att förklara detta som huvudorsaken till dina svårigheter.

Likadant om ditt största problem är smärta, och du har fått diagnosen Fibromyalgi eller Långvarig smärta, så kan det bli tydligast att lyfta fram detta som huvudorsak.

Problemet med FNS är att diagnosen fortfarande är okänd hos många, vilket gör att diagnosen inte förstås på rätt sätt och ibland leder det till att den inte betraktas som en riktig orsak till nedsatt funktion eller svårigheter. Det där håller långsamt på att förändras.

Om du enbart har symtom som svaghet eller anfall är den officiella termen för tillståndet, som godkänns av t ex Försäkringskassan, “Funktionell Neurologisk Symtomstörning (Konversionstillstånd)” (Diagnoskod DSM 5: 300.11, ICD 10: F44.1-9). Funktionella Neurologiska Symtom (FNS) har nu fått ett stort erkännande som begrepp.

cbd hemp oil drug interactions can cbd oil help with testosterone cbd oil blood thinner cbd oil withdrawal reddit cbd oil gold label medicinal hemp oil buy everything you need to know about cbd oil can cannabis oil cure diabetes how to make high quality cbd oil can you mail cbd oil to florida cbd oil buzz whats the hype with cbd oil cbd oil and aspergers thc oil extract warfarin and cbd oil cbd oil and forearm tendonitis 2021 cbd oil studies cbd oil osteoporosis cbd oil at food fantasies organic green cbd oil offer dicount low income plus cbd oil gold softgels amazon is cbd oil legal in luxembourg cbd oil with thc for depression sensi seeds cbd oil nea 46383 diy cbd oil with solvents tolterodine along with cbd oil cbd oil and banking difference between hemp seed oil and cbd can you vaoe cbd oil hemp oil kills cancer cells how to make a topical out of cbd oil whats the harm tim farley cbd oil buy cbd oil from israel highest mg per drop of cbd oil

best replacement windows massachusetts pella window replacement home window repair in wallkill ny stimulus window replacement how to repair a windows rockwell window replacement parts resources for older home window replacement how to replace a rotted window sill home depot replacement window installation replacement windows cedar rapids replacement windows window installation materials pgt window repair window replacement minnesota 24 x 62 replacement windows windows notepad replacement windows tulsa replacement new and replacement windows boise idaho okc replacement windows replacement home windows near me ideal garage door replacement window inserts glass replacement window cost rear passenger window replacement cost windows 8x htc screen replacement certainteed replacement window warranty window repair staten island window replacement companies edmonton can i deduct energy efficient windows window installation specialists washington home windows repair las vegas fog out window repair window glass repair company window vacuum seal repair home window replacement missoula

ways to lose weight at home eating well after weight loss surgery green smoothie for weight loss weight loss surgery photos 12 week workout plan to lose weight nutrition shake for weight loss best apps for keto diet egg keto diet primatene for weight loss pickles keto diet broccoli for weight loss the best weight loss pill for men jaw wiring for weight loss cheap effective diet pills are corn tortillas bad for weight loss keto diet calendar sprint workouts for weight loss dex diet pills rice and keto diet green tea smoothie for weight loss weight loss fiber pills birth control that helps weight loss simplest keto diet as seen on tv diet pills buy jadera weight loss pills sprouts diet pills alcachofa weight loss pills weight loss pill reductil bitter gourd diet pills fda approved weight loss keto alternative diet best weight loss pill in the world best time to take fat burning pills are there any fda approved weight loss pills

does medicare pay for cialis when will generic ed drugs be available viagra deaths testosterone pills ocala fl erectile dysfunction defined xtend male enhancement formula viagra chemical name benefits of male enhancement pills viagra vs cialis vs levitra price can testosterone pills help aid jaw lin dick enlarging pills man enhancement pills instant erection pill mans penis hormone pills to grow for sale penis enlargement liquid viagra side affects penuma penis enlargement when are men most sexually active improve male sexual stamina side effect of viagra 100mg otc erectile dysfunction meds doctor recommended testosterone booster natural male breast enhancement increase stamina sex herbal t natural testosterone booster compare viagra cialis levitra king kong male enhancement pills glutten free male enhancement pills male enhancement pills local cvs stores prescription testosterone pills price can male enhancement pills lower testosterone cialis liquid penis elargerment pills long term side effects of viagra