Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
  • Svenska
Home / Behandling / Medicinering

Medicinering

Observera: Det är särskilt viktigt att du rådfrågar din läkare innan du påbörjar eller avbryter en läkemedelsbehandling. Den här hemsidan rekommenderar inga specifika läkemedel. 

…Man kan tillfriskna från funktionella symtom utan läkemedel, och ingen ska känna sig tvingad att ta mediciner, men ibland kan de hjälpa….

Läkemedel som ibland har effekt vid FNS

En av de saker som din läkare kan ha föreslagit är mediciner som kan hjälpa mot dina symtom. De vanligaste sorterna som används är:

  1. “Antidepressiva” – det finns äldre varianter som kallas “tricykliska” (bland annat Amitriptylin), och nyare som kallas SSRI eller SNRI (bland annat Fluoxetin, Sertralin, Citalopram, Paroxetin, Duloxetin, Venlafaxin, Mirtazapin).
  2. “Neuropatiska” värktabletter – kommer också ofta från de antidepressiva läkemedelsgrupperna (bland annat Amitriptylin och Duloxetin).

Läkemedel som oftast inte har effekt vid FNS

Mediciner botar sällan symtomen själva, men kan vara användbara för att förbättra sömn, smärta, nedstämdhet och ångest.

Man kan tillfriskna från FNS utan läkemedel, och ingen ska känna sig tvingad att ta mediciner, men ibland kan de hjälpa. Man kanske har ett motstånd till att ta mediciner regelbundet, men om du känner att du sitter fast i symtomen kan det vara värt att fundera över vad du har att förlora på att prova.

Men jag vill inte ta antidepressiva – Jag är inte deprimerad!

En översikt av de studier som gjorts på personer med olika funktionella tillstånd (och inte specifikt funktionella neurologiska symtom, som rörelserubbningar eller funktionella anfall) visade att de patienter som fått antidepressiva hade tre gånger större chans att få ett gynnsamt utfall än de som inte fick läkemedlen.

Det intressanta var att detta gällde oavsett om patienten känt sig deprimerad eller inte.

“Antidepressiva” kan också ha effekt vid behandling av ångest hos personer som inte har depression, så att kalla dem “antidepressiva” i det här sammanhanget är inte riktigt korrekt.

Äldre antidepressiva som Amitriptylin har funnits i årtionden. Även om de utvecklades för att behandla depression så har läkare upptäckt att de kan hjälpa vid smärta, sömnproblem och andra symtom som irritabel blåsa, oavsett om personen är deprimerad eller inte.

Till exempel om du har bältros eller ischias så kan Amitriptylin vara det mest effektiva läkemedlet för att dämpa nervsmärtan (kallas även “neuropatisk smärta”).

Men antidepressiva är väl beroendeframkallande?

Den största, och fullt begripliga, oron patienter brukar ha kring antidepressiva är att de skulle vara beroendeframkallande. Ofta är det för att de förväxlas med ångestdämpande läkemedel eller sömntabletter. Läkemedel som är kända för att vara vanebildande är till exempel läkemedel som innehåller Kodein och Bensodiazepiner. 

Det finns inga belägg för att antidepressiva leder till ett beroende på det sättet att man känner ett “sug” eller att man behöver öka dosen för att få samma effekt.

Vissa antidepressiva kan ge symtom när man avslutar behandlingen (“utsättningssymtom”). Om detta inträffar brukar symtomen försvinna inom ungefär en vecka.

Vissa patienter rapporterar om symtom under längre tid som triggats av utsättningssymtomen eller av själva läkemedlet.

Det är därför viktigt att du diskuterar risker och fördelar med din medicinering med någon sjukvårdspersonal.

Det har också setts utsättningssymtom hos patienter som använt Gabapentin och Pregabalin.

Men jag provade Amitriptylin och jag blev en zombie!

Ibland har patienter med funktionella symtom provat läkemedel som Amitriptylin och fått en dålig erfarenhet. Det kan bero på att man har fått en för hög startdos, eller att man inte fått en bra förklaring om vad man kan förvänta sig. 

Det hör också till funktionella symtom att man kan få mer biverkningar än vanligt, särskilt i början av en behandling.

Man kan oftast förvänta sig vissa biverkningar under de första veckorna. Det kan handla om dåsighet, illamående och i sällsynta fall (beroende på läkemedel) viss uppvarvning. Efter den första tiden brukar biverkningarna klinga av. Den positiva effekten av medicinen kan komma snabbt, men det kan ta 6-8 veckor (på en effektiv dos) för att man ska märka skillnad.

Jag tar mediciner men märker ingen skillnad

Det kan bero på att du har en för låg dos, på att du inte har väntat tillräckligt länge på effekten, eller att medicinen inte kommer åt dina symtom. Det är svårt att utvärdera om antidepressiva fungerar förrän du har provat i cirka 12 veckor.

Alla har inte nytta av läkemedel.

weight loss surgery insurance secrets why am i gaining weight on the keto diet lifting to lose weight healthy blueberry smoothie recipes for weight loss weight lose exercise program lean effects diet pills virtual weight loss cheap super slim diet pills weight loss meal prep delivery amitriptyline 10mg weight loss what protein shakes are good for weight loss hungry on keto diet rx diet pills how do i lose water weight moringa oleifera weight loss best way to lose weight exercise how to dr nk kombucha for weight loss otc weight loss pills that really work best alcoholic dr nks for weight loss best workout videos to lose weight full body workout vs split for weight loss 20 pound weight loss before and after keto diet and dairy vitamin good for weight loss weight loss shakes and pills dogs wife weight loss melissa mccarthy keto diet kaia gerber weight loss final trim weight loss pills free trial weight loss pills with amphetamines green bean coffee pills for weight loss diet pills for people with high blood pressure bee pollen diet pills gnc sagging skin after weight loss top dr gstore diet pills can you have sucralose on the keto diet keto diet indian plan anti diet pills what pills can i take to help me lose weight one xs weight loss pills

how to make thc oil cbd oil amount 1000mg cbd oil hemp seed oil hair loss lazarus cbd oil reviews cap beauty cbd oil cbd oil for lyme disease has the fda studied cbd oil cannabis oil vaping how to take cbd oil during chemotherapy cbd oil uses for pain cbd oil to help cure cancer cannabis sativa hemp oil uses where to buy rapid relief cbd oil can cbd oil be used in a diffuser cbd oil in pregnancy medscpa cbd oil in a deep wound hemp cbd oil for anxiety american shaman cbd oil parkville md reviews purekana cbd oil cbd oil capsules parkinsons cbd oil help pain do you need a doctors note for cbd oil wisconsin cbd oil good for hair and nails interactions between prescription meds and cbd oil greenmountain cbd oil cbd oil dose chart cbd oil antidote to thc toxicity cbd oil for eye health brighton cbd oil cbd oil syringe concentrate does cbd oil help gum disease cbd oil for brachial neuritis cbd oil vaporizer uk best cbd oil for huntingtons ibuprofen and cbd oil kannaway premium hemp oil 1000mg cbd oil cbd oil near 63624 prescribed cbd oil annulare cbd oil cvs indiana

generic viagra best supplement for mens libido viagra vs cialis vs levitra penis stimulater 20 mg cialis alpha male enhancement sexs v ron jermeys penis pills sex aid natural sex drive enhancers cheapest place to buy cialis how to make penis longer with pills sperm enhancer pills sex on sleeping pills how much does a penis enlargement surgery cost vigrx penis enhancement ed pills at cvs pills that make your penis longer drug for sex mens enlargement pills six star testosterone booster powder how to make penis big pills stamina booster supplements canadian pharmacy viagra reviews how can a man increase his sex drive flomax and viagra penis enlargement remedy tom candow walmart testosterone booster free simple penis enlargement how to get penis hand pills one more knight 1750 male enhancement pill supplements to last longer in bed collagen pills for penis viagra without presc usa indian stud horse male sex enhancement reviews max genics testosterone booster how long before testosterone pills work rhino male enhancement pills website testosterone pills increase pixel size best otc ed medication

best replacement windows home home window repair livermore ca best replacement windows for basement window screen replacement clips cincinnati home window repair refurbish muntin bars replacement home window repair racine wi jeld wen window screen replacement folsom home window repair pella window repair near me frame glass repair same day glass repair double insulated window glass replacement window screen replacement jacksonville fl vinyl replacement windows nj andersen window cranks replacement pavement ends replacement windows replacement led bulbs for window candles pella casement replacement windows where to buy replacement window screens anderson replacement windows cincinnati window repair overland park kansas hud window replacement program home window repair clinton utah toronto window replacement what are the best replacement windows made of ge window air conditioner installation glass replace near me aircraft window repair window replacement marin county window repair in toronto toledo window replacement window repair emergency replacement windows okc repair broken window screen camper replacement windows double hung window types energy efficient windows home window replacement columbia city repair window unit air conditioner