Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
  • Svenska
Home / Behandling / "Jag har försökt allt, men inget hjälper"

"Jag har försökt allt, men inget hjälper"

Alla med FNS blir inte bättre.

Vissa personer har en livslång sårbarhet för en mängd olika funktionella symtom och störningar. Det verkar som att så fort ett symtom blivit bättre så ersätts det av ett nytt. Det här kan vara särskilt frustrerande för den som drabbas. Man kan ofta känna sig som en “hypokondriker”, eftersom man ständigt går till läkare och alla undersökningar oftast är normala.

Om din läkare och övrig sjukvårdspersonal har gjort sitt bästa, och du har gjort ditt bästa, då kan det vara så att ditt tillstånd har blivit kroniskt. Då bör man prioritera att hitta sätt att leva ett så bra liv som möjligt, med fokus på livskvalitet i första hand.

Bara för att du har haft symtom under en lång tid betyder det inte att du alltid kommer att ha symtomen – när du blir äldre kan de komma mer i bakgrunden.

Läkare tycker ibland att det är svårt att förklara det här för patienter. De tänker ibland att “eftersom det inte är någon skada borde patienten alltid kunna bli bättre”. Det är inte sant.

Det gjordes en studie i Edinburgh, Skottland som var en av de längsta uppföljningsstudierna av patienter med funktionell svaghet. När man kontaktade patienter 14 år efter sin diagnos hade många av dem fortfarande kvar symtomet. 

Var inte hård mot dig själv om du tyckt att det har varit svårt att bli bättre. Din allmänläkare kanske kan planera en uppföljning med förbestämda intervall för att följa upp hur det går för dig. Det kan vara viktigt för att till exempel se över dina läkemedel och följa upp ditt allmänna mående.

Hos en väldigt liten andel av patienterna (mindre än 5%) är orsaken till att man inte blivit bättre att diagnosen har varit fel. Det kan ibland vara viktigt att omvärdera diagnosen, men för majoriteten av patienter kan det också vara väldigt skadligt med upprepade och frustrerande försök att hitta en alternativ diagnos om man redan har en korrekt FNS-diagnos. För många är sådana upprepade undersökningar och utredningar en av anledningarna till att man inte har förbättrats. Det är begripligt att patienter kan vara övertygade att deras symtom måste bero på en sjukdom som MS eller Parkinson, särskilt när detta är sjukdomar som alla har hört talas om.

Att leva med långvariga symtom är svårt. Finns det stödgrupper för personer med neurologisk eller annan långvarig sjukdom i närheten? Det kan finnas hjälp som gör att du kan leva ett så gott liv som möjligt.

energy efficient windows stimulus how to replace windows in house home window repair service greer sc home window replacement seattle wa home window repair henderson window world window prices how much to replace a window pane how to replace existing windows diy replace windows patio window repair replacement windows for brick homes best vinyl replacement windows replacement windows york window installation lowes window replacement binghamton ny window installation raleigh nc window repair bakersfield replacement windows guelph burgess window repair hoboken window repair window frame repair calgary window repair savannah ga

tls weight loss solution keto diet poster medical weight loss orlando fruit bio diet pills cant seem to lose weight no matter what i do aloe vera weight loss is diet soda keto friendly medically approved weight loss pills adipex diet pills reviews best weight loss pills to buy at walmart fat pills to lose weight tips for fasting weight loss 8 treasure diet pills philippines beta hydr xybutyrate weight loss dr oz natural diet pills keto indian diet plan keto diet edamame keto diet with fasting can you cheat on a keto diet free trial weight loss pills for women keto diet without vegetables online diet pills that work

hemp omega 3 vs fish oil thc cbd oil for sleep thc oil for cooking what is cbd oil and is it legal cbd oil for pain canada cbd oil concord mall delaware can usa cbd oil be shipped to canada where to buy cbd oil national city ca what amount to take cbd oil for anxiety can cbd oil cause you to have a difficult time driving pure cbd oil tincture 3500 mg online how to use cbd oil for anxiety cbd oil keep bone from fusing hemp oil resource whats stronger cbd oil or tincture oil shark tank investors invest in cbd oil is it legal to mail order cbd oil reliva cbd oil best 5 cbd oil for sale cbd oil vs ssri for anxiety taking cbd oil at night and groggy in the morning vaping cbd oil safe

best place to buy viagra online make viagra more effective cialis for bph insurance coverage what do fake viagra pills look like how to get viagra without a doctor prescription how to get a bigger penis pills reviews on male enhancement pills sex booster taking cialis daily science behind penis pills too hard erection formula natural testosterone booster vitamins best enhancement reviews ed treatments compared trojan male enhancement pills low libido in men under 40 what the best over the counter ed pill penis enlargement herb do all natural male enhancement pills work free sex pill samples pills that will give inches on your penis penis enlargement prices