Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
  • Svenska
Home / Behandling / Fysioterapi / Träning

Fysioterapi / Träning

Sedan ungefär 2012 finns det allt mer evidens för att fysioterapi har en viktig roll vid behandling av FNS, särskilt för personer med rörelserubbningar eller svaghet. 

Personer med FNS har väldigt ofta trötthet, svaghet eller smärta som de märker blir värre vid träning. 

För många patienter är problemet inte så mycket att de inte är aktiva, utan att aktiviteten de utövar blir väldigt ojämn. De dagar man känner sig pigg försöker man hinna ikapp allt man inte kunde göra de dagar man mådde sämre, men senare samma dag eller nästa dag mår man dåligt igen.

När dina symtom blir sämre igen kan du tappa motivationen och känna dig “tillbaka på ruta ett” igen. Diagrammet nedan visar vad som händer.

… Du kommer fortfarande att ha dagar då du känner att du är “tillbaka på ruta ett”, men att du förbättras långsamt överlag är det viktigaste … 

… Ja, aktivitet gör symtomen värre, men nej, du orsakar inte mer skada.

En av principerna för rehabilitering i sådana här lägen är att du förmodligen gör för mycket på de bra dagarna, och inte tillräckligt mycket de dåliga dagarna.

Sätt upp ett blygsamt mål, det kan vara att promenera till affären eller någon enkel hushållssyssla. Gör något som är lite mindre än du skulle göra någon av dina bästa dagar, men mer än du skulle göra under någon av dina värsta. 

Om du håller dig till SAMMA aktivitetsnivå varje dag märker du förhoppningsvis att efter ett tag, kanske ett par veckor, så gör denna SAMMA aktivitetsnivå dig lite mindre trött eller orsakar lite mindre smärta än den gjorde förut.  

Du kommer fortfarande att ha dagar då du känner att du är “tillbaka på ruta ett”, men att du förbättras långsamt överlag är det viktigaste (se diagrammet nedan)

Allt det här är enklare sagt än gjort. 

Fysioterapeuter kan ofta hjälpa till mycket i sådana här situationer. De är vana vid att arbeta med svårigheter i vardagen oavsett vad som orsakat dem. De kan hjälpa till att skapa ett graderat träningsprogram som passar just dina symtom och hjälpa dig att arbeta dig igenom det. Graderad träning har visat sig hjälpa vissa personer med långvarig trötthet och smärta. Mer detaljerad information om det finns här.

Graderad träning passar inte alla, och ingen ska känna sig tvingad in i det. Vissa behöver stabilisera sin aktivitet först genom att använda så kallade “pacing”-tekniker innan man är redo att börja tänka på graderad träning.

Fysioterapeuter och Arbetsterapeuter kan också ha en avgörande roll vid arbetsåtergång – t.ex. att vara ge råd när det samarbete med arbetsgivare. Läs mer om arbetsrelaterade frågor här.

Psykologer kan hjälpa dig att hantera de oundvikliga “toppar och dalar” som följer av att påbörja den här sortens rehabilitering.

Något som ofta blir fel är att när ökande aktivitet ger ökade symtom, så drar man slutsatsen att man har förvärrat sitt tillstånd eller till och med orsakat skada på t.ex. rygg eller muskler. Det viktigaste att veta här är att du orsakar inte någon skada om du gör det långsamt. Ja –  aktivitet ökar symtomen, men nej – du orsakar inte mer skada.

Ju mer aktiviteter du ägnar dig åt, desto lindrigare kommer symtomen förhoppningsvis att bli (så småningom).

Här finns en artikel från 2014 med detaljerade konsensusrekommendationer gällande fysioterapi vid Funktionella motoriska störningar (engelska). Artikeln är skriven av fysioterapeuter, neurologer, arbetsterapeuter och neuropsykiater med erfarenhet från behandling av patienter med FNS. 

Du kanske vill tipsa din fysioterapeut om artikeln för att se om det kan ge er några nya idéer.

can double pane windows be repaired where to buy vinyl replacement windows replacement andersen windows window repair toledo ohio average cost to replace windows in home seaway replacement windows cost to replace doors in house vinyl replacement windows los angeles replacement patio windows milgard window warranty replacement replacement parts for window blinds home window repair nyc single hung window balance spring replacement replacement glass shelf for tv stand window replacement estimator home window repair near ontario ca window replacement vinyl siding rear window defroster repair tab casement window opener replacement window replacement joliet illinois audi rear window replacement anderson replacement windows vinyl front door replacement glass home windows repair worcester window installation how to sash window frame repair window screen repair kit as seen on shark tank replacement double pane glass cost repair andersen window crank new construction or replacement window andersen window repair rochester ny replacement for windows photo viewer texas window repair window screen repair store egress replacement windows free windows replacement custom made vinyl windows double glazed window glass replacement cost

discount viagra cree male enhancement cialis prescription supplements for male erectile dysfunction prescriptions viagra t90 extreme testosterone booster how to avoid erectile dysfunction otc erection erection creams at cvs list of erectile dysfunction drugs latest penis enlargement pills to enlarge penis herbal sex enhancement sildenafil prescription online best otc viagra alternative male extra enhancement pills for sale alpha rise male enhancement penis pills hardness before and after male enhancement what to take to increase libido male enhancement products free sample increase testosterone levels men best ed pills on the market curing ed without drugs male enhancement pills that make you grow bigger saturday night live sofia viagra rhino male enhancement pills work v secret sex enhancement male enhancement pill safe watermelon testosterone booster no bullshit penis enlargement pills mens sex health what are penis enhancer pills called extra blast reviews pills to increase penis she ze magic penis pills how to grow my penis at home without any pills sex supplements

cbd oil gummy bears get 4 corners cbd oil plus cbd oil balm extra strength purest cbd oil for humans veggimins cbd oil review buy hemp cbd oil cupon hemp oil vs cannabidiol cbd oil near trumbull ct cannabis oil benefits for cancer doterra cannabis oil optimal choice hemp oil herbal drops cbd oil creatinine cbd oil fat loss cbd oil caused false positive thc cbd oil and dofetilide can you legally mail cbd oil does cbd oil affect serotonin can cbd oil effect sugar levels in diabetics cbd oil arvada colorado can usa cbd oil be shipped to canada plus cbd oil distributors diamond cbd oil stock share price cbd oil for horses uk how many mg is a drop of cbd oil cbd oil decalcify pineal gland healthlife cbd oil dr breslin cbd oil what kind of cbd oil works for meniers disease cbd oil for autism reddit do i need to stop cbd oil before surgery australia laws on cbd oil cbd oil for autism child taking cbd oil for acne cbd oil case studies cbd oil shop in austin texas berkeley medical marijuana cbd oil 15 mg of cbd oil benefits what is the differance in 1000mg and10000 mg cbd oil

male weight loss how many carbs can you have a day on keto joaquin phoenix lose weight joker can methotrexate cause weight loss diet list for weight loss electrolytes keto diet is cycling good for weight loss on stomach weight loss and fat burner pills abdominal belt weight loss best rated diet pills for weight loss full body workout routine for weight loss paleo diet weight loss results vitamix weight loss free trial diet pills no credit card cardio only weight loss intense weight loss pills number 1 weight loss pills diet pills didr x thermogenic diet pills neurolipid keto diet prescription diet pills reviews calculate how many calories to lose weight best diet pills for high blood pressure ultra fast keto boost shark tank can you eat cottage cheese on the keto diet how to lose weight with vinegar diet pills that make you lose your appetite how much protein to eat on keto diet side effects to adipex diet pills pcos keto diet any good diet pills how many carbs can you eat on the keto diet example keto diet menu egg white for weight loss can you have rice on a keto diet how many grams of carbs per day for keto how old is the keto diet p i n k weight loss