Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
  • Svenska
Home / Behandling / Tal- och språkterapi

Tal- och språkterapi

I juli 2021 kom en internationell konsensusrekommendation för tal- och språk terapi vid FNS. Du kan hitta dokumentet här (engelska). 

Den här sidan är skriven av Laura McWhirter, University of Edinburgh och Jan Baker, Flinders University, Australien, vilket vi är mycket tacksamma för. 

Vad är tal- och språkterapi?

Logopeder och foniatrer är sjukvårdspersonal. De bedömer och behandlar en bred skala av svårigheter med kommunikation, med att äta, dricka och svälja. 

Tal- och språkspecialister vid FNS-diagnostik

Logopeder och foniatrer är experter på att undersöka munnens och svalgets struktur och rörelsemönster under tal och sväljning. De kan exempelvis använda speciell utrustning som hjälper dem att se stämbanden i halsen. Logopeder är även experter på att lyssna till och förstå orsaken till ljud-, ord- och språksvårigheter. 

Det skiljer sig runt om i världen hur mycket tal- och språkspecialister är involverade vid diagnostik av FNS. I vissa fall kan en logoped som arbetar ensam ställa en diagnos vid FNS. I andra fall innebär deras specifika kompetens att de kan hjälpa en neurolog (eller Öron-Näsa-Hals-läkare eller Lungläkare) att ställa diagnosen vid FNS.

Behandling av tal- och sväljningssvårigheter vid FNS

Behandlingen är olika beroende av vilka typer symtom du har.  

Du kan bli ombedd att göra enklare ljud som logopeden sedan hjälper dig att forma till ord. Logopeden kan hjälpa dig att lägga märke till felaktiga andningsmönster eller muskelspänningar som kan ligga i vägen för normalt tal eller sväljning. Längre fram kan logopeden hjälpa dig att använda din mer normala röst, tal, eller sväljförmåga i vardagliga situationer.

Ibland kan tal- och röst symtom vid FNS förbättras väldigt snabbt, även under den första behandlingssessionen. I andra fall kan det behövas fler behandlingstillfällen. Mot slutet av behandlingen kan det hjälpa att tillsammans med din logoped göra en plan för strategier som hjälper dig om symtomen skulle uppkomma igen. 

Tal- och språkspecialister som en del av det kliniska teamet

Logopeder arbetar tillsammans med andra teammedlemmar. Om du har andra FNS-symtom kan du träffa en logoped lika väl som en neurolog, fysioterapeut, arbetsterapeut eller psykiater. I vissa fall kan det vara bäst att träffa en logoped först, så att du kan ta del av övriga behandlingar såsom psykologisk behandling. Andra kanske bara träffar en logoped. 

Gör upp en plan ifall symtomen skulle återkomma

Ibland (men inte alltid) kan symtomen återkomma efter att ha blivit förbättrade. Om tal- och språkträning hjälpte dig från början att bli bättre, kan du ofta använda samma metoder och strategier för att komma tillbaka på banan igen. Ibland kan det hjälpa att träffa en logoped igen för ytterligare behandling. 

cannabis sativa hemp oil melatonin cbd oil cbd oil and lamictal green roads cbd oil 1000mg cannabis oil capsules for sale will cbd oil help a stiff heart buy rick simpson cannabis oil thc infused massage oil cbd oil for pain indianapolis does cbd oil work for fibromyalgia natural health resources cbd oil cbd oil oldest manufacturer in usa bplus pure cbd oil hemp oil capsules australia how quickly does cbd oil topically work on back pain can you get good cbd oil online cbd oil hralth food how is kure cbd oil made can cbd oil make your sugar high how to crystallize cbd oil

residential home window repair miami window balances parts replacement glassdoor repair casement windows hardware replacement casement window handle repair garden windows for sale replacement screens for vinyl windows how to replace an existing window window replacement systems best replacement windows for arizona 2021 simonton replacement windows new construction window installation cost window jamb liners replacement window repair pensacola how to replace window screen repair ocean county nj home depot window treatment installation reviews how to repair window ac compressor repair cracked exterior window sill old pella window replacement parts

viagra and oxycodone interaction what pills do you buy to make your penis bigger how long does levitra stay in your system p6 testosterone booster todo sobre el m patch male enhancement best male libido enhancer pills best over the counter stay hard pills real penis enlargment pills make viagra more effective how to use cialis male enhancement products in australia penile enlargement surgery side effects vpx testosterone booster male enhancement pills with sildenafil top real male enhancement pills 2021 chinese sex pills for men trial bottle of testosterone pills are over the counter testosterone pills safe taking testosterone pills with one kidney mens enhancement

dr nking lemon water to lose weight evo lean diet pills how to lose weight on lexapro acai pills for weight loss baking soda and weight loss px diet pills turmeric weight loss before and after dr oz diet pills garcinia mfp weight loss keto diet macro calculator diet chart for weight loss for female what is keto friendly diet weight loss after 60 mandarin diet pills bee fit diet pills healthy weight loss meals keto diet cant eat list phenplus diet pills target keto diet how much should i eat on keto