Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
 • Svenska
Home / Behandling / Behandling av svaghet

Behandling av svaghet

…..En av de saker som patienter med funktionell svaghet ofta märker är att det varierar hur uttalad svagheten är vid olika tillfällen …..

Det här avsnittet baseras framförallt på författarnas egna erfarenheter av att ha försökt hjälpa många hundra patienter med funktionell svaghet att bli bättre.

Om du inte har läst dem, ta gärna en titt på de här avsnitten innan du läser vidare:

 1. Funktionell svaghet: Det är verkligen viktigt att förstå att de här symtomen är vanliga, att de inte betyder att du är på väg att bli tokig eller “tappa greppet”, och att de kan vara möjliga att behandla utan läkemedel.
 2. Att förstå FNS: Det är nödvändigt att du känner att din läkare har ringat in ditt problem på rätt sätt och kommit fram till rätt diagnos.
 3. Fysioterapi och träning: Här förklaras vissa grundläggande principer vid rehabilitering och träning vid funktionella symtom som svaghet, smärta och trötthet.
 4. Psykologisk behandling: Om din läkare har hänvisat dig till en psykolog kanske du undrar varför. Att läsa det här avsnittet kanske kan hjälpa för att förstå.

Att lära sig att bemästra funktionell svaghet …

Vi lär oss fortfarande mer om vilka typer av behandlingar som fungerar bäst för patienter med funktionell svaghet.

Att förstå det

Det kan vara förvånande hur stor betydelse det har bara att få en en tydlig och begriplig förklaring av ett symtom. Patienter med funktionell svaghet kan ha gått i månader eller till och med år utan en diagnos (eller ibland med en annan diagnos som MS).

Det kan ta lång tid innan man verkligen begripit vad funktionell svaghet är. För patienter som börjat bli bättre verkar det ha betydelse att det har gjort det.

Att få klart för sig hur det hänger ihop med alla andra symtom kan vara en viktig del av att förstå. Det kan hjälpa att förstå att din svaghet är ett av många symtom (vanligtvis smärta, trötthet och sömnstörning) och att du har ett sjukdomstillstånd med många olika symtom – inte många symtom som orsakas av olika sjukdomar.

Det är troligen därför vissa av de behandlingar som har visat sig vara effektiva för patienter med långvarig trötthet/ME/CFS och långvarig smärta också kan hjälpa patienter med funktionell svaghet.

Dessa innefattar

 1. Fysioterapi
 2. Psykologisk behandling
 3. Läkemedel mot smärta och sömnproblem

Särskilda saker som är viktiga vid funktionell svaghet

…Försök, så mycket du kan, att tänka på annat när du går…. 

En sak som patienter med funktionell svaghet ofta märker är att det varierar hur uttalad svagheten är vid olika tillfällen. På tisdagen kan ditt ben kännas riktigt tungt och släpande, men på onsdagen är symtomen mycket mer i bakgrunden. Just variationen i symtomen är ett vanligt kännetecken för många funktionella symtom. Om du tänker efter så är det en av anledningarna till att diagnosen är vettig och begriplig. Om det skulle vara en strukturell skada på nervsystemet, skulle symtomen kunna variera lite grann, men inte så dramatiskt som det kan göra vid funktionell svaghet.

Det finns flera anledningar till att funktionella rörelserubbningar kan variera i svårighetsgrad:

 1. Vid ökad trötthet
 2. Vid ökad smärta
 3. När du tänker medvetet på dina rörelser.

Det här sista förtjänar lite eftertanke. Du kan ha märkt att ju mer du tänker på att röra din kroppsdel, desto tyngre och svårare kan det vara att röra den.

Det här beror på att rörelser fungerar bäst när de sker automatiskt. Normalt tänker du inte på att gå när du går uppför trappor eller i affärer. Om friska personer börjar tänka på hur de går blir det faktiskt ofta fel. 

Att påminna sig om det här kan vara till hjälp i behandlingen av FNS.

Försök, så mycket det går, att inte tänka på dina rörelser när du går. Många fysioterapeuter vet inte riktigt hur de ska kunna hjälpa patienter med FNS. I de flesta fall fungerar övningar som aktiverar bägge armarna eller bägge benen bättre än övningar som fokuserar på den svaga kroppsdelen.

Kom ihåg att du ska försöka återfå kontroll över en kroppsdel som inte helt och hållet “känns som din”. Du kan ha vant dig vid att hålla kroppsdelen i en speciell position.

Personer med funktionell svaghet i en arm brukar ofta lägga den i knät, särskilt om man också har ont.

Personer med funktionell svaghet i ett ben märker ibland att de sitter med vristen inåtvänd.

De här ställningarna kan kännas naturliga, men det är de inte. Din hjärna tror att det är normala positioner, och kan ha vant sig vid föreställningen att din ena kroppshalva inte känns som den andra.

Målet med behandlingen är att försöka få din hjärna att uppleva normala, naturliga rörelser igen.

Andra behandlingar

Om du absolut inte blir bättre i din funktionella svaghet kan det vara värt att prova hypnos. Ibland kan normala rörelser återkomma under hypnos.

Enstaka patienter med funktionell svaghet har förbättrats under sövning med narkosmedel. Det här ska bara utföras om det finns en total förlamning och din läkare har erfarenhet av den här tekniken. Det är inte en universallösning för funktionell svaghet!

 

penis enlargement surgery reviews foods increase testosterone men viagra how to use the first time vasorect ultra male enhancement easy penis enlargement otc male enhancement pills that work the best male enhancement drug medication tab erectile dysfunction treatment drugs is extenze bad for you foods to make you last longer in bed irexis male enhancement pills biggest male organ where to buy erection pills fast working male enhancement pills penis enlargement transplant male enhancement pills in singapore good sex enhancement pills xtends male enhancement viagra vs cialis forum erectile enhancer rockhard male enhancement supplement top testosterone supplements for men top 5 male enhancement pill 2021 artificial testosterone supplements do squats and deadlifts increase testosterone nicodril sex enhancement red monster male enhancement male enhancement maxman delay sex cream ebay where can i buy male enhancement sex enhancement pills veterans instant hardon testosterone pills dr oz ultra sx pills does testosterone pills make you hornier cialis canada pharmacy

emergency home window repair near me window restoration and repair los alamitos emergency home window repair los angeles radco replacement windows home window replacement process anderson windows replacement sashes best energy saving home window replacement same day window repair home window replacement anderson replacement window glass lowes how often should you replace windows wooden window repair replacement windows marietta window repair dallas texas window replacement ct rear window replacement truck house front window replacement home window replacement washington replacement glass for french doors window replacement cost comparison how much does window installation cost window installation san diego window guard installation michigan screen and window repair duck window kit installation andersen casement window replacement screens old window repair parts window sash repair near me cost of new windows for house window glass replacement orlando 24x36 replacement window window glass replacement nyc home window replacement camden mobile home window replacement cost replacement windows overland park air conditioner repair window unit

clean keto diet weight loss md denver meal plan for weight loss and muscle gain male taking weight loss pills cyclic keto diet is spaghetti squash good for weight loss how to properly come off a keto diet amino acids for weight loss saggy breasts after weight loss pictures free weight loss green smoothie weight loss plan pterostilbene weight loss calcium magnesium zinc weight loss maxwell keto pills reviews can you eat watermelon on keto diet tim mcgraw weight loss how to get prescription diet pills how does dr nking water help weight loss diet pills safe for heart patients type 2 diabetes weight loss stopping birth control pills and weight loss diet pills sold in mexico fibre pills for weight loss how many calories should i eat on keto will my doctor prescribe me weight loss pills gastritis diet green coffee diet pills reviews free weight loss pills melaleuca diet pills effects of diet pills on the body keto diet freezer meals dinner recipe for weight loss fiber pill weight loss how to lose weight with pcos and metformin keto burner pills metformin dosage for pcos weight loss

green road cbd oil can cbd oil show up in drug test will hemp oil cause a positive drug test requirements to sell cbd oil online cannabis shisha oil how much cbd oil to treat oral thrush does cbd oil help acid reflux making cbd oil from cannabis vs cbd oul from hemp cbd oil and stomach issues high quality hemp oil hemp oil soap making cbd oil for 11 year old with adhd cbd oil sub lingual body pain cbd beard oil cbd oil bulk buy hemp oil how to use clearancejobs cbd oil cbd oil topical eczema cbd oil florida drug test cbd oil walnut creek is cbd oil legal in new tyork tested cbd oil diabetic cbd oil charlottes web mct oil cbd is hempworx cbd oil cbd oil adverse effects 100 percent cbd oil for migraines how to make your own thc oil for vaping cbd oil side effects on vision problems kalki cbd oil reviews is real cbd oil legal in pa cannabis oil for depression cbd oil price index cbd oil palatine cbd oil from bong scrapping buy cannabis oil uk