Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
  • Svenska
Home / Behandling / Att förstå FNS

Att förstå FNS

Om du inte läst sidan om ‘orsaker‘ än, kan det vara till hjälp för dig innan du fortsätter att läsa.

Det finns sällan “genvägar” för FNS, men det finns vägar att gå och med tid och ansträngning kan symtomen bli mindre påtagliga och du kan då må bättre. 

Personer som vi träffat och som har förbättrats säger att en av de viktigaste faktorerna för att förbättras verkar vara huruvida diagnosen och förklaringen som de fått var rimlig och begriplig för dem, kanske inte omedelbart men åtminstone efter ett tag. 

De viktigaste delarna av förklaringen verkar vara dessa:

  1. Du har något som är vanligt – du är inte konstig
  2. Du har någonting verkligt – du inbillar dig inte
  3. Du har symtom som är potentiellt botbara
  4. Det är inte ditt fel att du har symtomen
  5. Men du kommer att behöva anstränga dig för att bli bättre

Om du har tillgång till din journal, läs den och försök att förstå den. Att läsa igenom den här hemsidan kan hjälpa dig att förstå ditt tillstånd ännu bättre.

Om du kommer till en punkt där du tycker att diagnosen verkar rimlig, där du inte oroar dig för att diagnosen är felaktig, du inser att många har samma problem och att det finns hopp för bättring, då är det en utmärkt startpunkt för behandling.

Att träffa sjukvårdspersonal som förstår FNS-diagnosen och kan skapa trygghet kring varför den ställts tror vi är en viktig startpunkt för behandlingen. Men för de flesta är det bara en startpunkt. Som vid alla tillstånd behöver du också information om vad som är fel så att du kan påbörja behandling. 

cbd oil drops for sale how many drops of cbd oil should i take for diabetes cbd oil effects on cancer dr doohi lee cbd oil what is cbd tincture good for cbd oil for autism 2020 which better cbd oil rocky mountain or serenity hemp hemp oil recipes for skin best cbd oil forsale where can i buy 50mg capsules of cbd oil capsules cbd oil photos safer than peanuts trim healthy mama cbd oil does cbd oil use show up on drug test does walmart in portage wi sell cbd oil highest rated online sites to buy cbd oil how does cbd oil affect you cbd oil processing lab cbd oil using organic whole plant cannabis hemp extract cbd oil supplement cbd oil for dark circles does cbd cream do the same thing as cbd oil full spectrum cbd oil corporate office best cbd oil from united states for migraines best cbd oil for stress and pain

window mechanism replacement andersen window collapsed glass repair home window replacement mesa wooden window frame repair house windows replacement cost best replacement windows installation prices of replacement windows replacement plastic for sunroom windows wood or vinyl replacement windows sidelight glass replacement amerimax replacement windows window glass repair kit best rated replacement windows home best replacement windows in pennsylvania sliding window roller replacement parts window repair indianapolis indiana wood window installation home windows repair rutland northwest window installation 48 x 48 replacement window average cost of new window installation window replacement danville ky best window screen repair window repair lowell ma

best penis pill top 5 male enhancers nitric oxide test strips walgreens increase stamina during sex penis enlargement news ginseng pills walgreens alpha plus testosterone booster order ed drugs online increase in libido during pregnancy male enhancement pills that you can work out libido plus pills penis pills c male libido herbal supplements adams secret male enhancement pills side effects testosterone booster a steroid viagra without tibetan male enhancement pills sex power increase food mexican doctor penis pills male sex endurance pills micro penis pills free sample of male enhancement pills treating testosterone with estrogen pills pure nitro max testosterone booster

natural weight loss foods infinity weight loss pills floyd nutrition safe weight loss per week capsaicin and weight loss mesomorph diet for weight loss bible weight loss program vitamin d weight loss success stories modified keto diet food list weight loss plateau causes weight loss programs dallas how many calories burn to lose weight keto diet edamame easy forte diet pills how to get weight loss pills prescribed can you have mayo on keto diet liquid weight loss dhea pills for weight loss best sweets for keto diet yolanda adams diet pills does coconut oil pills help you lose weight keto diet beef jerky diablo diet pills review what is keto jonah hill weight loss diet