Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
  • Svenska
Home / Behandling / Fysioterapi / Träning

Fysioterapi / Träning

Sedan ungefär 2012 finns det allt mer evidens för att fysioterapi har en viktig roll vid behandling av FNS, särskilt för personer med rörelserubbningar eller svaghet. 

Personer med FNS har väldigt ofta trötthet, svaghet eller smärta som de märker blir värre vid träning. 

För många patienter är problemet inte så mycket att de inte är aktiva, utan att aktiviteten de utövar blir väldigt ojämn. De dagar man känner sig pigg försöker man hinna ikapp allt man inte kunde göra de dagar man mådde sämre, men senare samma dag eller nästa dag mår man dåligt igen.

När dina symtom blir sämre igen kan du tappa motivationen och känna dig “tillbaka på ruta ett” igen. Diagrammet nedan visar vad som händer.

… Du kommer fortfarande att ha dagar då du känner att du är “tillbaka på ruta ett”, men att du förbättras långsamt överlag är det viktigaste … 

… Ja, aktivitet gör symtomen värre, men nej, du orsakar inte mer skada.

En av principerna för rehabilitering i sådana här lägen är att du förmodligen gör för mycket på de bra dagarna, och inte tillräckligt mycket de dåliga dagarna.

Sätt upp ett blygsamt mål, det kan vara att promenera till affären eller någon enkel hushållssyssla. Gör något som är lite mindre än du skulle göra någon av dina bästa dagar, men mer än du skulle göra under någon av dina värsta. 

Om du håller dig till SAMMA aktivitetsnivå varje dag märker du förhoppningsvis att efter ett tag, kanske ett par veckor, så gör denna SAMMA aktivitetsnivå dig lite mindre trött eller orsakar lite mindre smärta än den gjorde förut.  

Du kommer fortfarande att ha dagar då du känner att du är “tillbaka på ruta ett”, men att du förbättras långsamt överlag är det viktigaste (se diagrammet nedan)

Allt det här är enklare sagt än gjort. 

Fysioterapeuter kan ofta hjälpa till mycket i sådana här situationer. De är vana vid att arbeta med svårigheter i vardagen oavsett vad som orsakat dem. De kan hjälpa till att skapa ett graderat träningsprogram som passar just dina symtom och hjälpa dig att arbeta dig igenom det. Graderad träning har visat sig hjälpa vissa personer med långvarig trötthet och smärta. Mer detaljerad information om det finns här.

Graderad träning passar inte alla, och ingen ska känna sig tvingad in i det. Vissa behöver stabilisera sin aktivitet först genom att använda så kallade “pacing”-tekniker innan man är redo att börja tänka på graderad träning.

Fysioterapeuter och Arbetsterapeuter kan också ha en avgörande roll vid arbetsåtergång – t.ex. att vara ge råd när det samarbete med arbetsgivare. Läs mer om arbetsrelaterade frågor här.

Psykologer kan hjälpa dig att hantera de oundvikliga “toppar och dalar” som följer av att påbörja den här sortens rehabilitering.

Något som ofta blir fel är att när ökande aktivitet ger ökade symtom, så drar man slutsatsen att man har förvärrat sitt tillstånd eller till och med orsakat skada på t.ex. rygg eller muskler. Det viktigaste att veta här är att du orsakar inte någon skada om du gör det långsamt. Ja –  aktivitet ökar symtomen, men nej – du orsakar inte mer skada.

Ju mer aktiviteter du ägnar dig åt, desto lindrigare kommer symtomen förhoppningsvis att bli (så småningom).

Här finns en artikel från 2014 med detaljerade konsensusrekommendationer gällande fysioterapi vid Funktionella motoriska störningar (engelska). Artikeln är skriven av fysioterapeuter, neurologer, arbetsterapeuter och neuropsykiater med erfarenhet från behandling av patienter med FNS. 

Du kanske vill tipsa din fysioterapeut om artikeln för att se om det kan ge er några nya idéer.

cannabidiol amazon cbd oil anxiety side effect does cbd oil show up in a drug screen cbd oil for migranes recept hemp oil cbd oil loaction cbd oil bulk wholesale purely shea cbd oil cbd oil and menstrual cramps cbd oil cannon garden life cbd oil does cbd oil help with headaches cbd oil and cannanbis cbd oil in topeka can i make my own cbd oil at home cbd oil for brachial neuritis florida where to purchase cbd oil near me 500mg cbd oil how much per drop cbd oil sage accupuncture can you sell thc free cbd oil anywhere in the us exodus cbd oil cbd oil for research sigma aldrich what is cbd oil and pain charlottes web hemp extract oil plus

diabetic diet pcos weight loss tips keto vegan diet homemade colon cleanse recipe weight loss low carb diet weight loss timeline weight loss pill dr oz l carnitine weight loss results weight loss vegetable soup japanese weight loss pills how to make herbalife shake for weight loss water pill weight loss results diet pills for hormone imbalance best natural pills for weight loss how much weight can you lose in a week on keto keto diet for vegetarians india cellulite weight loss obesitrol weight loss pills teen weight loss program how do i take alli diet pills best weight loss hypnosis app channel 4 diet pills eat and lose weight comparison diet pills shark tank episode with keto diet

guardian 24 hour home window repair installing replacement vinyl windows home window repair owensboro ky window replacement oakland ca replacement windows washington dc home window replacement sioux falls how hard is it to install replacement windows sliding basement replacement windows anderson replacement windows at home depot window repair norman ok upvc window handles replacement replacement windows styles window replacement st joseph mo egress window installation near me window header installation full frame window replacement vs insert window channel balance repair broken home window repair in phoenix window glass repair colorado springs energy efficient windows prices window screen frame repair parts windows kelowna replacement window repair newark nj screen window replacement

what was viagra originally made for herbal male performance enhancement ed pills at gnc what is the maximum dose of viagra that is safe does whey protein increase testosterone where to buy rhino pills vitamin d increase testosterone thicker penis pills stud male enhancement performix testosterone booster reviews cialis side effects reviews penis pills rezzz red sex monster pills best penile enlargement pills can i buy viagra over the counter at cvs male enhancement supplement philippines natural male enhancement pills review sexual enhancement supplements gnc supermax male enhancement prime male testosterone booster review what type of medication is viagra natural penis enlargers celsius goodrx male enhancement pill what vitamins increase testosterone