Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
  • Svenska
Home / Behandling / Att förstå FNS

Att förstå FNS

Om du inte läst sidan om ‘orsaker‘ än, kan det vara till hjälp för dig innan du fortsätter att läsa.

Det finns sällan “genvägar” för FNS, men det finns vägar att gå och med tid och ansträngning kan symtomen bli mindre påtagliga och du kan då må bättre. 

Personer som vi träffat och som har förbättrats säger att en av de viktigaste faktorerna för att förbättras verkar vara huruvida diagnosen och förklaringen som de fått var rimlig och begriplig för dem, kanske inte omedelbart men åtminstone efter ett tag. 

De viktigaste delarna av förklaringen verkar vara dessa:

  1. Du har något som är vanligt – du är inte konstig
  2. Du har någonting verkligt – du inbillar dig inte
  3. Du har symtom som är potentiellt botbara
  4. Det är inte ditt fel att du har symtomen
  5. Men du kommer att behöva anstränga dig för att bli bättre

Om du har tillgång till din journal, läs den och försök att förstå den. Att läsa igenom den här hemsidan kan hjälpa dig att förstå ditt tillstånd ännu bättre.

Om du kommer till en punkt där du tycker att diagnosen verkar rimlig, där du inte oroar dig för att diagnosen är felaktig, du inser att många har samma problem och att det finns hopp för bättring, då är det en utmärkt startpunkt för behandling.

Att träffa sjukvårdspersonal som förstår FNS-diagnosen och kan skapa trygghet kring varför den ställts tror vi är en viktig startpunkt för behandlingen. Men för de flesta är det bara en startpunkt. Som vid alla tillstånd behöver du också information om vad som är fel så att du kan påbörja behandling. 

santa rosa home window repair window installation syracuse ny window repair center window cord repair repairing window sash cords replacement for windows movie maker home window replacement hillsboro oregon how much is it to replace a window installing a replacement window aama replacement window installation instructions replacement windows appleton full frame window replacement in brick single pane windows replacement windows replacement pittsburgh window installation columbia md replacement window deals phoenix az window installation screws repair dry rot window sills window well cover installation cost chrysler window repair window glass repair pittsburgh convertible glass window repair repair window flashing window replacement parts

meal plan for extreme weight loss best over the counter diet pills for fast weight loss 3 month weight loss liponox weight loss pills how to make yourself vomit to lose weight how to jump start a keto diet skald weight loss weight loss inspirational pictures amphetamine weight loss pills what vitamins to take to lose weight ace diet pills old formula safe diet pills for diabetes type 2 honey in keto diet keto zone diet recipes bygone brand of weight loss pills crossword what are good weight loss pills at walmart consumer reports best weight loss pill what is a keto diet good for side effects of green tea fat burning pills best mini pill weight loss real jadera diet pills keto buns diet doctor jadera diet pills reviews avocado and keto diet

cbd oil illinois cbd oil la mesa ca cbd oil for does cbd oil thin blood vaping cbd oil for anxiety can a truck driver take cbd oil what is thc oil used for ayurveda and cbd oil is cbd oil legal in north dakota how to apply cbd oil for autism cbd oil for essential tremor cbd oil company palm springs cbd oil for adhd dosage where to get cannabis oil near me us hemp oil stock do a colonic with cbd oil whats the best cbd oil for extreme pains cannabis oil success stories prednisone with cbd oil cbd oil as a replacement for opioids for pain chronic pain and cbd oil dosage thc oil atomizer cbd oil times daily cbd oil nc where to buy

vitamin for sex drive man up penis enlargement pills how to increase a mans libido extended male orgasm vesele vs viagra how to get a quick erection gnc sex pills macho male enhancement natural testosterone increase cialis online canada penis enlargment pill pills for mens libido male enhancement pills in singapore poor mans viagra nitro force max male enhancement vigrx plus dose no 1 male enhancement chinese medicine for male enhancement common side effects of male enhancement pills home remedies male enhancement where to buy alpha max male enhancement pills foods that increase penile length african black ant pill male enhancement foods that increase libido in males