Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
  • Svenska
Home / Symtom / Specifika FNS-symtom / Funktionell svaghet

Funktionell svaghet

Vad är funktionell svaghet?

Funktionell svaghet är svaghet i en kroppsdel som beror på att nervsystemet inte fungerar som det ska, men inte på grund av en skada eller sjukdom i nervsystemet. 

Patienter med funktionell svaghet upplever svaghetssymtom som kan vara handikappande och skrämmande, såsom gångsvårigheter, tyngdkänsla på ena sidan, att tappa saker eller en känsla av att en kroppsdel bara inte känns normal eller ”hör till en själv”. 

För både patienten och läkaren kan det ofta verka som att man har fått en stroke eller har symtom på MS. Men till skillnad från vid de tillstånden finns det ingen bestående skada i nervsystemet vid funktionell svaghet, vilket betyder att symtomen kan förbättras eller försvinna helt. 

Hur ställs diagnosen vid funktionell svaghet? 

Diagnosen ställs ofta av en neurolog eller strokeläkare. 

Vid undersökningen hittar läkaren ofta ett symtommönster som är typiskt för det här tillståndet (“positiva tecken”), medan det saknas förändrade reflexer eller andra tecken på en strukturell neurologisk sjukdom (som stroke). 

Detta beror på att alla delar av nervsystemet är bevarade vid funktionell svaghet, de fungerar bara inte som de ska. Vilket betyder att när du försöker att röra din arm eller ditt ben kan inte nervsystemet utföra det så bra som det borde. 

Vid undersökningen kan din läkare hitta särskilda fysiska tecken på funktionell svaghet, och ställa diagnosen på samma sätt som man skulle göra vid en sjukdom som migrän (som inte heller har något blodprov eller röntgenundersökning som leder fram till diagnos). 

Om du vore en dator skulle det vara lite som att ha ett mjukvaruproblem snarare än ett hårdvaruproblem. 

Positiva tecken på funktionell svaghet kan vara följande, även om inget av dem är 100% tillförlitligt och kan användas ensamt: 

Hoovers tecken är ett positivt tecken vid Funktionell svaghet

Videon nedan visar när Dr Jon Stone undersöker Lucy som har en funktionell svaghet i sin högra sida. Du kan också se henne berätta om sina ansiktsryckningar på en annan del av hemsidan. Tack Lucy för att du tillåter delning av den här videon.

Videon med Hoovers tecken visar att Lucy är svag i sitt högra ben. När hon försöker hålla benet mot golvet går det inte. Men när läkaren ber henne lyfta sitt friska ben och koncentrera sig på att hålla kvar det i luften så försvinner svagheten i det högra benet en stund. 

Förklaringen till detta är att när Lucy verkligen försöker att röra sitt högra ben och det inte lyder henne, så ligger ett problem i hjärnans och nervsystemets funktioner i vägen. Men när hon koncentrerar sig på det vänstra benet så kommer de automatiska rörelsemönstren tillbaka, vilket visar att svagheten inte beror på en skada i nervsystemet. Du kan behöva titta på klippet ett par gånger för att förstå hur det hänger ihop.

Patienter med funktionell bensvaghet drar ibland sitt ben bakom sig, vilket visas på de här två bilderna. 

Normala röntgenundersökningar och prover hjälper till i diagnostiken, men diagnosen ställs oftast vid en neurologisk undersökning vid ett läkarbesök och byggs på de här positiva fynden. 

Hur uppstår funktionell svaghet? 

Funktionell svaghet är ett komplext problem. Det uppstår av olika anledningar för olika personer. Ofta följs symtomen av frustration, oro och nedstämdhet men det är inte orsaken till problemet. 

Vi känner till ett antal olika situationer där funktionell svaghet kan uppstå. Dina symtom kan passa in i någon av de här kategorierna, men det kan också vara så att ingen av dem är relevant för dig: 

1. Efter en skada / med smärta —Människor verkar särskilt sårbara för att utveckla funktionell svaghet efter en fysisk skada eller om de har mycket smärta (särskilt svår nack- eller ryggsmärta). Ibland överlappar funktionell svaghet med ett annat tillstånd som heter Complex Regional Pain Syndrome. Klicka på länken för att få veta mer. 

2. En sjukdomsperiod med uttalad trötthet och sängvila — svaghet kan utvecklas långsamt hos personer som drabbats av svår trötthet och utmattning. Hos vissa patienter kan för mycket vila starta symtomen. Det kan finnas överlappning med Kroniskt Trötthetssyndrom (ME/CFS). Klicka på länken för att få veta mer. 

3. Att vakna upp från narkos efter en operation, eller att vakna från sömn — detta beror inte på en skada från narkosmedlet utan har att göra med den tillfälliga förändring i hjärnans tillstånd som uppstår när du vaknar till. Liknande saker kan ibland uppstå när du vaknar från vanlig sömn.

4. Efter en dissociativ episod eller panikattack  Om din svaghet uppstod plötsligt kan det ha en koppling till andra symtom som yrsel eller dissociation (en känsla av att saker runt omkring dig är avlägsna eller frånkopplade). Dissociation är lite som trans och beskrivs på annat håll på hemsidan. Ibland är de här händelserna väldigt skrämmande, särskilt om de kommer “som en blixt från klar himmel” och leder till en panikattack. Efter en panikattack kan det finnas kvar en känsla av att ena kroppshalvan känns “konstig”, kanske tung eller stickande.

Ibland uppstår symtomen efter ett funktionellt/dissociativt anfall.

6. Triggat av ett migränanfall. Vid vissa typer av migrän finns det en “aura” som ger domningar, stickningar eller svaghet i ena kroppshalvan. Särskilt om det är första gången du får det kan det vara skrämmande och trigga FNS. 

5. Utan någon uppenbar utlösande orsak. Precis som vid migrän får vissa anfall bara när de är trötta eller stressade, medan andra får dem utan något utlösande. Klicka på Behandling för att ta reda på mer om behandling i allmänhet, eller gå till den specifika sidan om behandling vid funktionell svaghet

how long does a viagra last drinks that make you last longer in bed amazon male enhancement lady gives dog penis pills pink playboy pills clomid increase libido drugs that make you hornier is there any way to enlarge the male organ roman for ed reviews urevive testosterone booster for men what foods to eat to increase testosterone testosterone cypionate pills male enhancement that works fast is cialis a blood thinner size matters male enhancement pills quagmire gets penis enlargement pills male enhancement products walmart medical analysis of pills that extend your penis do male enhancement pills work like viagra low libido icd 10 best pills for enlargement penis best male enhancement supplements oval penis pills male enhancement and testosterone booster how to increas penis size without pills best testosterone booster foods what penis hardening pills work fastest what do penis inlargement pills do pills to make penis more sensitive girl for sex near me is there testosterone in birth control pills clinically tested male enhancement pills

is there thc in cbd oil what to look for when buying cbd oil cbd oil topical does cbd oil help pets with diabetes can i buy cbd oil in ohio cbd oil and its effect on the amygdala cbd oil license best cbd oil gummies on amazon puur cbd oil reviews cbd oil and high triglicides 80 thc oil cbd oil gmc cbd oil for arthritis without coconut oil what is cbd products how many ml of cbd oil is recommended is it ok to double cbd oil dode cbd oil when breastfeeding ohio house votes to legalize hemp and cbd oil elipsinol cbd oil cbd oil for spinal cord injury hemp plant cbd oil cbd oil articles in hindi can cbd oil cause blood clots mrsa symptoms cbd oil what trypes of cbd oil work best for anxiaty most sold cbd oil cbd oil with neuropletics cbd oil with terpines where to buy cbd oil tampa cbd oil helo immune systeme reviews how old do u have to be to by cbd oil in kansas how to put cbd oil in juul

why cant i lose weight no matter what i do weight loss pills and diabetes weight loss waters recipes keto diet tracker app how much weight can i lose in a month calculator how many carbs should i eat on a keto diet berries for weight loss hcl diet pills weight loss chat room vitex weight loss weight loss process how to lose weight with a desk job cla sunflower oil for weight loss best asian diet pills aetna weight loss what fruits to eat on keto balloon to lose weight keto diet creator relacore weight loss pill how to lose weight without exercise and diet pills celebrity diet pills free trial stop dr nking and lose weight best burning fat pills no sugar diet weight loss best green coffee diet pills safest weight loss surgery fastin diet pills over the counter reviews keto diet popcorn diet pills with ephedr how to lose weight fast reddit caffeine stacker diet pills vegan weight loss pills

home depot vinyl window replacement replacement awning window what does it cost to replace windows in a house replacement windows madison wi door replacement windows yelp home window repair san francisco window blinds replacement parts front door glass panels replacement exterior concrete window sill replacement cost to replace a window with a door window door replacement parts glass window replacement cost estimator china cabinet glass replacement near me home window repair same day window boxes installation replacement window hartford lowes window blind installation whitco spiral sash window balance installation window installation windsor ontario best itunes replacement windows rear window grid repair soundproof replacement windows window pane seal repair true divided light replacement windows window repair richmond window replacement melbourne australia aluminum window repair near me pt cruiser window replacement windows replacement nokesindun energy efficient windows home depot home window replacement little rock new wood windows