Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
 • Svenska
Home / Om

Om

Jon Stone (Professor)
MBChB FRCP PhD
Consultant Neurologist (NHS Lothian) & Honorary Professor in Neurology (University of Edinburgh)

Jon Stone startade denna hemsida 2009 för personer med funktionella neurologiska störningar och symtom (FNS). Stone är neurolog i Edinburgh, Skottland och har varit involverad i forskning inom FNS-området med Alan Carson i Edinburgh och andra kollegor runt om i Storbritannien och världen sedan 1999. Deras forskning har mestadels handlat om att beskriva den kliniska bilden vid FNS och dess behandling. Jon Stone och hans kollegor drivs av en strävan att förbättra kunskap, förståelse och attityd kring funktionella symtom. 

Du kan läsa mer om Jon Stones forskargrupp och deras publikationer på universitetet på denna länk University of Edinburgh.

Jon Stones twittrar ofta om FNS på @jonstoneneuro

Jon är även medgrundare, tillsammans med Mark Hallett och Alan Carson, till det internationella FNS-sällskapet – www.fndsociety.org – som finns för att förbättra hälso- och sjukvårdspersonals kunskap och utbildning kring FNS

Vi kan tyvärr inte dela med oss av Jons eller våra mailadresser till patienter och hemsidan kan inte hantera hänvisningar till vården. Vi hänvisar till sjukvårdsregionernas ordinarie vägar att söka hjälp. Vi hoppas att denna information kan vara till hjälp för dig.

Medförfattare

Vi är tacksamma för den stora och växande gemenskap av människor med FNS som tillsammans med vårdpersonal engagerat driver utvecklingen för att förbättra vår förståelse och behandling av FNS runt om i världen.

Personer som har skrivit material för denna hemsida tillsammans med Jon Stone:

 • Prof Alan Carson, Neuropsykiater, Royal Infirmary i Edinburgh
 • Dr Ingrid Hoeritzauer, Neurolog, Royal Infirmary i Edinburgh
 • Dr Laura McWhirter, Neuropsykiater, Royal Infirmary i Edinburgh
 • Clare Nicholson, Arbetsterapeut, National Hospital för neurologi och neurokirurgi, London
 • Jan Baker, Foniater, Flinders University, South Australia
 • Prof Isobel Heyman, Barn- och ungdomspsykiater, Great Ormond St, London
 • Dr Tammy Hedderley, Barnneurolog, St Thomas sjukhus, London
 • Dr Christos Ganos, Neurolog, Charite sjukhus, Berlin
 • Glenn Nielsen, Fysioterapeut, St Georges sjukhus, London
 • Dr Biba Stanton, Neurolog, Kings College sjukhus, London

Neurosymptoms.org – historia och uppdatering 2022

Jon Stone startade denna hemsida 2009, frustrerad över att det inte fanns NÅGON information för patienter med FNS på internet. Sedan dess har FNS-området dramatiskt förändrats. Det finns nu patientorganisationer och FNS-sällskap för hälso- och sjukvårdspersonal.

Neurosymptoms används av runt 50 000 personer i månaden runt om i världen och rekommenderas ofta av hälso- och sjukvårdspersonal. Hemsidan är ingen behandling för FNS i sig, det har visats i en studie, men vi hoppas på att det kan vara en bra startpunkt. 

Den gamla hemsidan, som såg VÄLDIGT gammal ut, fungerade också dåligt att gå in på med mobiltelefon. I oktober 2020 gjorde bidrag från Scottish Government Neurological Framework funding det möjligt för Jon Stone att arbeta med Pooja Jain och hennes team på CogniHealth för att förbättra hemsidan. 

Mycket av det nya innehållet har skrivits av Jon Stone tillsammans med kollegor. Särskilt tack till (twitternamn) @AlanCarson15 @IngridHoeritza1 @lauramcw @BibaStanton @CNicholsonOT @ChristosGanos och många andra som antingen bidragit till eller skrivit avsnitt.

Tack också till de 434 personer som fyllde i en enkät om hemsidan 2020 (65% personer med FNS, 24% sjukvårdspersonal). Vi kan inte göra allt vi vill ännu, men ni gav oss många bra råd.

Om du inte gillar förändring (eller den nya hemsidan), ingen fara – den gamla hemsidan går fortfarande att tillgå på http://old.neurosymptoms.org/. Andra språkversioner av hemsidan nås fortfarande via den länken, men kommer också att uppdateras efterhand. 

Så vad är nytt?

Den nya “Spara/Rekommendera”-knappen gör det möjligt för patienter eller sjukvårdspersonal att hitta delar som de tycker är användbara och dela dem. Titta efter SPARA-ikonen på hemsidan eller i appen. Via den kommer du till “Rekommendera”-sidan så att du kan spara delar och sedan dela dem via e post/airdrop/whatsapp till den du vill.

Som alltid är denna hemsida och allt innehåll gratis. Vi gör detta för att vi tror att det behövs och ingen annan anledning. 

Vi vill stötta och bistå andra FNS-organisationer och företrädare för patientgruppen. Vi vill särskilt tipsa om appen MyFND (på engelska) som utvecklats av @chris_sym. Den hjälper patienter med FNS att följa sina symtom och innehåller tips om hur symtomen kan hanteras.

Alla i FNS-gemenskapen bidrar med olika viktiga saker. Vi hoppas att du har hjälp av den här hemsidan.

Professor Jon Stone 28 juni 2021

Svensk kommentar: 

I Sverige är Funktionella Neurologiska Symtom ett område där sjukvården ligger långt efter kunskapsläget i forskning och litteratur. Under de senaste 10 åren har dock utvecklingen gått åt ett håll med större intresse och fler sjukvårdsinstanser som arbetar fokuserat med patientgruppen. 

Översättarna vill rikta ett stort tack till neurologen Michael Mazya som tog initiativ till och gjorde den första svenska översättningen tillsammans med psykologen Henrich Keselman på hemsidan www.funktionellasymptom.se. En del av deras översättningar finns kvar i denna nya version. Ett stort tack också till neurolog och psykiater Anders Lundin, som är den genom åren som bidragit mest till att lyfta frågor om FNS i Sverige. 

Många patienter beskriver hur viktig hemsidan www.funktionellasymptom.se har varit för att förstå och bättre kunna hantera sina funktionella besvär. Vår förhoppning är att översättningen av Jon Stones nya hemsida ska kunna göra det ännu lättare för patienter, närstående och sjukvårdspersonal att förstå tillstånden och kunna komma fram till bra hjälp. 

Sandra Hakkarainen & Carl Sjöström mars 2022

tinnitus and cbd oil siskiyou sungrown cbd oil tinctur hemp oil lip balm cervical spondylosis cbd oil what is high cbd high percentage cbd oil tetrahydrocannabinol and cannabidiol cbd oil in nh cannabis oil metastatic breast cancer what are legal limits of thc in cbd oil golden cbd oil pioneer woman what is cbd market feco cbd oil is cbd oil legal in sc how much hemp oil to take for weight loss hemp oil cooking order hemp cbd oil online does cbd oil help with inflammation cbd oil for low sex drive cbd oil sickle cell is cbd oil bad for asthma cbd oil and womens orgasm cbd oil and dot regulations cbd oil and drug test employment screening cbd oil arnica is cbd oil a cancer preventative the cbd oil shop valencia ca green leaf hemp oil tincture is cbd oil detectable in a blood test full spectrum cbd oil reddit

energy star efficient windows energy efficient glass block windows home window repair service king george va window installation in queens home window repair mooresville nc repair kit for rear window defroster andersen casement window replacement springs window fashions installation replace home replacement sailboat windows how to replace window glass 2021 tax credit for window replacement windows live replacement home window repair amarillo tx anderson window broken glass replacement old home window repair replacement window locking mechanism window repair glass window pane replacement san antonio tx tax incentives for window replacement where can i get replacement window screens home window replacement whistler window glass replacement in nj georgia window replacement cabinet glass repair near me window screen repair in virginia beach va awning window installation vinyl windows cost house window replacement norfolk replacement transom windows

t3 weight loss dosage gnc mens weight loss pills how long does it take for topamax to work for weight loss keto shark tank pills disadvantages of keto diet losing the belly weight loss for seniors what can you not eat on the keto diet jorge garcia lost weight loss 30 lb weight loss before and after best pills to lose weight fast 2021 epsom salt weight loss how long has keto diet been around protein supplements for weight loss weight loss and hypothyroidism keto diet pancreatitis way to lose weight without exercise what is the best diet pills breastfeeding help lose weight beef jerky on keto diet upper body weight loss pills best sugar for keto diet rapid weight loss after hysterectomy weight loss pill xenical how to make smoothies for weight loss what is the strongest prescription weight loss pill top diet pills for weight loss alli over the counter weight loss pill weight loss rates what drinks make you lose weight can you eat cantaloupe on keto diet

free male enhancement samples by mail amazon silver bullet male enhancement pills walmart penis enlargement pills big jim and the twins male enhancement best pills for bigger pennis instructions for taking viagra testosterone libido booster testosterone pills free samples vegan low libido gas station male enhancement pill reviews herbal supplements for libido male real testosterone pills male ultracore male enhancement which sex independent male enhancement reviews gas station penis pills that work the best penis enlargement supplement danger of penis enlargement pills male enhancement pills at earthly nutrition does keto increase testosterone prostate and male enhancement pills male enlargement pills side effects epic male enhancement pill reviews male enhancement rings twins penis pills herbal ed remedy good pills for your penis best testosterone pills in india pills after a cycle of testosterone splitting male enhancement pills