Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
  • Svenska
Home / Symtom / Specifika FNS-symtom / Blåssymtom och FNS

Blåssymtom och FNS

Blåssymtom kan ibland förekomma tillsammans med andra funktionella symtom, särskilt ryggsmärta. Vanliga symtom är:

 Som vid alla funktionella symtom är det viktigt att sådana här symtom undersöks ordentligt. Det krävs ofta att en urolog bedömer blåssymtomen tillsammans med en neurolog för att avgöra om det finns en strukturell skada eller någon neurologisk sjukdom som orsakar symtomen.

Det är dock vanligt att man inte hittar någon sjukdom som kan förklara symtomen.

Ofta tyder undersökningar på ett tillstånd som kallas detrusorinstabilitet, överaktiv blåsa eller irritabel blåsa. Då är blåsans muskel ovanligt aktiv, vilket leder till behov att kissa ofta och att det blir bråttom.

Det här är blåsans motsvarighet till Irritable bowel syndrome (IBS). Det är ett riktigt tillstånd, men ett som inte går att koppla till någon specifik sjukdomsorsak. Däremot verkar det finnas problem som har att göra med nervernas kontroll över blåsan.

Det är kanske inte svårt att förstå varför detrusorinstabilitet / irritabel blåsa ibland ses tillsammans med funktionella symtom i benen. Om någon har en funktionell svaghet i benen beror det också på ett problem med nervernas kontroll.

Kronisk urinretention 

Kronisk urinretention är när din blåsa fyller på sig och du inte kan kissa alls, eller bara kan kissa lite så att det blir mycket urin kvar i blåsan.

Det finns många orsaker till kronisk urinretention, som prostataförstoring hos män eller trångt urinrör, vilket bägge begränsar utflödet av urin från blåsan. Neurologiska sjukdomar som påverkar ryggmärgen kan också orsaka förlamning i blåsan.

Vi lär oss fortfarande mycket om kronisk urinretention, men hos vissa verkar det finnas tillsammans med FNS och andra funktionella tillstånd.

Det finns mycket information om det här området i det här faktabladet som du kan ladda ned här bredvid.

Akut rygg- och bensmärta med blåssymtom (Cauda equinasyndrom utan radiologiska fynd)

En vanlig situation med blåssymtom där man inte hittar något tydligt belägg för neurologisk sjukdom är hos patienter som kommer in till sjukhus med misstanke om diskförändringar i ryggen. Patienter med svår ryggsmärta utvecklar ibland svaghet i benen, domningar i underlivet och blåssymtom som leder till stark klinisk misstanke om tryck på en nerv från en disk. Detta kan vara ett allvarligt tillstånd som kräver akut ryggoperation för att förhindra nervskada.

Men när man gör en röntgenundersökning så hittar man hos ungefär hälften av patienterna inget som kan förklara symtomen. Ibland visar det sig bero på någon annan neurologisk sjukdom, men ofta identifierar man ingen orsak. I många fall verkar det som att den svåra ryggsmärtan i sig är tillräcklig för att leda till bensvaghet, domning och blåssymtom.

 Det här faktabladet är baserat på den senaste forskningen (2020). 

Behandling

Irritabel blåsa kan ofta behandlas ganska effektivt med läkemedel som får blåsväggen att slappna av.

Det kan hjälpa att förstå att om du har detrusorinstabilitet / irritabel blåsa tillsammans med andra symtom som ryggsmärta och bensvaghet (och dina undersökningar är normala) så kan de hänga ihop med varann. 

Utöver att få hjälp av en urolog kan du ha nytta av att träffa en inkontinenssköterska om du har de här besvären. 

hemp oil side effects real scientific hemp oil primemybody cbd oil equilibrium nutrition cbd oil cbd oil before surgery cbd oil treatments for sale what is cbd store where to buy cbd oil toronto cbd oil for diarrhea cbd oil info full spectrum vs cannabidiol cbd oil cbd oil with without thc bend oregon will you buy cbd oil near wewahitchka florida how long to feel cbd oil can police officer applicants use cbd oil benefits of hemp oil on skin dcan drug tests detect cbd oil where to buy cbd oil in wilmington nc go hemp cbd oil best voltage for thc oil solubilizer for full spectrum cbd oil chronic essentials high cbd oil review does cbd oil help thumb arthritis cbd oil for sciatica how to remove cbd oil from cartridge cbd oil shiped to usa what mg cbd oil for anxiety cbd oil for sale in cleveland ohio distribution of cbd oil in mn 2021 strong cbd oil full spectrum cbd oil is it good for diabetes will cbd oil show as thc in a urine screen anavaii cbd oil extra strength balm youtube how to take rso cbd oil tincture jungle jims cbd oil thc oil cartridges

testosterone pills for sale penis enlargement pill that works is viagra a blood thinner men sex pills what medication causes erectile dysfunction free exercise penis enlargement red sex pill for man penetrex male enhancement male sex male best penis enlargment store sex pills male enhancement pills 1000 best chinese male enhancement pills is viagra a stimulant zhengongfu male enhancement robust pills zyacin male enhancement testosterone pills that are flavored herbal penis enhancement what do male enhancement pills actually do enhancement sex is viagra good for you how to increase your sexual endurance ed cream for men why use male enhancement pills sexual enhancement medicine rocky mountain all natural male enhancement pills foods that increase testosterone in men does penis growth pills work exercises to increase testosterone naturally penis pills 2021 mens sex enhancement pills best pills for penis for blood flow daily cialis review dangers of teenagers taking testosterone pills good pills for your penis

home window repair harker heights tx replace garage door with window home window repair near monticello ga window screen frame repair near me home window repair cheyenne wy vinyl replacement windows nh window pane repairs best fiberglass windows 2021 replacement glass for windows near me window panes replacement modernize home window replacement anderson window replacement locks home window replacement easley sc home window parts replacement kolbe window sash replacement replacement vinyl windows replacement windows tulsa home window repair mansfield tx andersen window replacement parts repair window condensation between panes norco window replacement parts replacement window worcester anderson window screen replacement parts burgess window repair new window installation caulking anderson window pricing lg air conditioner window installation single pane window glass replacement church window repair air conditioner repair window unit repair passenger side window window repair sanit louis home window replacement grand forks wood window seal replacement replacement window charlotte ottawa il home window replacement

moringa weight loss apple vinegar weight loss dr nk baton rouge weight loss clinic keto diet first week weight loss magnetic toe ring weight loss lose weight gain muscle does dr nking tea help you lose weight will running help you lose weight young living essential oils for weight loss is keto diet safe for diabetics type 2 how long to do keto diet over the counter best diet pills weight loss prescription pill alli weight loss pills in stock pork rinds keto diet keto diet pizza crust recipe half keto diet dash diet foods stackers weight loss pill mindy kaling weight loss 2021 body building diet pills metamucil weight loss dr oz absolutely free diet pills proven weight loss pill best vegetable for keto diet portion size for weight loss low carb vegetables for keto diet diet pills for dogs best weight loss pills with exercise weight loss and birth control pills litramine diet pills natural herbal weight loss pills danger of taking diet pills are beans good for keto diet nv weight loss pill ingredients weight loss pills for stomach