Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
  • Svenska

Smärta

Vad är långvarig smärta? 

Ihållande eller långvarig smärta är ett väldigt vanligt symtom hos patienter med FNS. Den här hemsidan är inte gjord för att gå igenom smärta i detalj. Det är ändå viktigt att om du har långvarig smärta som en del av din sjukdom, så har de två sakerna troligen med varandra att göra.

Under de senaste 10-20 åren har vi har lärt oss mycket om mekanismerna bakom långvarig (tidigare kallad ”kronisk”) smärta. Långvarig smärta skiljer sig från akut (plötslig) smärta som du får om du skär dig i fingret. Det rör sig om olika mekanismer i kroppen. 

Långvarig smärta beror ofta på att ”volymratten” skruvats upp i de delar av nervsystemets nätverk som hanterar smärta. Den som lider av långvarig smärta kan inte bara ”skruva ner volymen”, smärtan är VERKLIG. 

På så sätt kan långvarig smärta, precis som FNS, ses som ett problem med funktionen i nervsystemet; ett ”mjukvarufel” snarare än ett ”hårdvarufel” i nervsystemet. 

Här kommer några videoklipp som kan hjälpa till att förklara. 

Tame the Beast – från tamethebeast.org. Det här är ännu en fantastisk video av Lorimer Moseley – en smärtforskare och kliniker i Australien.

Den syftar till att förklara hur långvarig och akut smärta skiljer sig från varann.

Understanding chronic pain in 5 minutes

Gjord av GP Access and the Hunter Integrated Pain Service, New South Wales, Australien

What is chronic pain? 

Smärtlokalisationer

De vanligaste typerna av smärta bland personer med funktionella neurologiska symtom är: 

  1. Ryggsmärta – vanligtvis i nedre ryggen med spridning åt något håll 
  2. Nacksmärta – ofta ihållande och med försämring vid rörelse
  3. Spridd muskel- och ledsmärta – det här kallas ibland ‘fibromyalgi’, särskilt när det är kombinerat med trötthet och försämrad sömn. 
  4. Complex Regional Pain (CRPS) – Det här är när en kroppsdel blir smärtsam och svår att använda, oftast efter en mindre skada. Kroppsdelen kan bli svullen eller ändra färg ibland. Svaghet kan ses i den påverkade kroppsdelen, men är inte helt orsakad av smärtan utan liknar den svaghet man kan se vid funktionell svaghet. Funktionella sensoriska symtom och funktionella rörelserubbningar kan också ses vid complex regional pain.

Läs mer om det här problemet här.

Att förstå smärtans onda cirklar

En till sak som hantering av långvarig smärta har gemensamt med hantering av vissa funktionella symtom är att onda cirklar kan uppstå och göra problemen värre. Exempelvis, om du faller och skadar din rygg så kan du efter ett par dagar märka att det är svårt att röra dig på grund av att ryggen gör ont. Men efter den tiden är det bästa du kan göra att röra dig lite grann och långsamt öka din rörlighet. Det kommer att göra ont, men ju mer du gör det, desto mindre ont kommer det att göra.

Något som ibland går snett, särskilt efter en mindre skada, är att man oroar sig för att smärtan man känner i sin rygg är ett tecken på att något har skadats eller är trasigt. På grund av detta kan man begripligt nog bli motvillig till att röra sig, och tolka smärta som att det finns en skada och att man ska röra sig så lite som möjligt. Efter ett tag kommer dock det här sättet att förhålla sig till smärtan att leda till mindre och mindre rörlighet och mer och mer smärta. Figuren ovan visar detta.

Var kan jag få hjälp för smärta?

Om ditt huvudsakliga problem är smärta kan du få vidare hjälp vid en smärtklinik eller i ett smärtrehabiliteringsprogram, där man kan ägna mer tid åt att hjälpa dig att förstå och hantera din smärta bättre. 

Du kan läsa mer om långvarig smärta på stiftelsen Retrain Pain Foundations hemsida. Där finns en gratis nätkurs om långvarig smärta (även på svenska). 

how to use cbd oil for pain cannabidiol wikipedia cbd oil blood thinner smplstc cbd oil feco full extract cannabis oil mailing cbd oil cbd oil ratios cbd oil mix plus cbd oil dosage dr thompsons cbd oil thc oil review thc oil uk purifying cbd oil into isolate cannabidiol dosage vitalife cbd oil reviews can you make straight cbd oil dosing with cbd oil for copd cbd oil antidepressants cbd oil ucmj make cbd oil at home air fryer did idaho legislature legalize cbd oil in 2021 how much cbd oil is in sparoom essential oils cbd oil and heartworm treatment at samd time what cbd oil really works hemp company cbd oil review phil mickelson cbd oil how good is cbd oil for carpal tunnel can you mail cbd oil to florida cbd oil 60188 scientific information about cbd oil how does cbd oil make you laugh cbd oil chambersbur pa how many drops of 650 cbd oil to take cbd oil hepatotoxicity best hemp seeds for cbd oil whats stronger cbd oil or tincture oil buy 1500mg cbd oil cbd oil caplets

fort worth home window repair sliding window repair near me new replacement window pella window parts for repair average cost for replacement windows installed window air conditioner repair manual how to install replacement casement windows window installation cleveland tn windows home server 2021 replacement best window replacement company pella windows screen replacement anderson windows replacement cost replacement parts casement windows window screen replacement corners octagon window replacement glass home window replacement greenville tx window and door replacement melbourne window replacement tucson window screen replacement nyc olanders window replacement window roller replacement parts replacement windows in michigan window replacement company chicago window installation supplies replacement glass exterior door home window repair and replacement 22180 pella casement window installation instructions replacement windows tucson repair rear window defroster replace glass panel in door rv window shade repair bay window replacement ideas airstream window repair fogged window replacement window repair katy cost of a lonlie home window replacement vinyl window repair patch kit window screen replacement lowes

if you don t eat will you lose weight does insurance cover weight loss pills quick weight loss workout diet pills over counter can i lose weight while pregnant healthy cheeses for weight loss best meal replacement shake for weight loss is honey allowed on keto diet green smoothie weight loss 40 lb 1 month weight loss transformation in 3 months ocean springs weight loss protein shake for breakfast weight loss hyperbiotics pro 15 weight loss adipex weight loss pills ruby weight loss 2021 keto diet and constipation can weight loss cause hair loss is it normal to lose weight while pregnant hungry on keto diet lavell crawford weight loss probiotics pills for weight loss weight loss pills for 16 year old diet pills for childr n weight loss detox diet pills anorexia protein diet pills weight loss pills australia trintellix and weight loss type 1 diabetic diet pills saba ace diet pills super slim diet pills results ob protein diet pills tequila on keto diet free weight loss trial pills free shipping afib and keto diet one a day diet pills where to buy water pills to lose weight what is the best diet pills to lose weight fast

erectile dysfunction meds best natural supplements for erectile dysfunction do penis pills really work will testosterone supplements grow facial hair when viagra doesn t work vitamins for ed cialis canada pharmacy online best supplement for stamina in bed how to make viagra more effective daily cialis dose erectile dysfunction supplement getting prescribed viagra best food for testosterone booster penis enlargement without pills best male performance enhancer wallgreens testosterone pills the best male enhancement pills 2021 strongmen male enhancement command performance supplement walmart popular male enhancement pills erectile dysfunction exam what to expect buy generic viagra online is generic viagra effective man erection pills aloe vera gel for male enhancement super hard best sexual male enhancement pills bravado male enhancement reviews how to boost testosterone without pills penis traction enlargement male enhancement pills bottle side effects of using testosterone supplements canadian pharmacy viagra best otc male enhancement pill at gas stations triple green male enhancement pills strengt it clown selling penis enlargement pills the number 1 penis enlargement pills symptoms of testosterone pills how old do you have to be to take viagra