Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
  • Svenska
Home / Behandling / Psykologisk behandling

Psykologisk behandling

Psykologer och psykiatrer som är bekanta med det här området kan ha mycket att erbjuda personer med FNS.

Psykologer som arbetar inom den somatiska sjukvården, inom rehabilitering, eller med långvarig smärta och trötthet känner troligen till det här området. Konsultpsykiatrer och neuropsykiatrer känner definitivt till det.

Missuppfattningar kring psykologi / psykiatri och FNS

Det finns flera anledningar till att patienter med FNS kan ha nytta av att träffa en psykolog eller psykiater.

Många patienter utvecklar FNS utan att vara stressade. Symtomen kan ha kommit “som en blixt från klar himmel” eller i samband med en fysisk skada, och det enda som är stressande med det hela är att ha symtomen! 

Det finns också många som utvecklar FNS under en stressig period. Det behöver dock inte betyda att stress var den enda faktorn eller ens den viktigaste.

Såklart kan stress i livet, både nyligen och för länge sedan, göra allting värre. Det kan vara huvudorsak till FNS hos vissa, men hos många är det inte lika viktigt. 

Många har förståelse för att andra kan behöva träffa en psykolog eller psykiater, men har svårt att se sig själv som någon som skulle behöva det. Om du vill ge behandlingen alla chanser, kan du behöva lägga undan egna fördomar.

En del tänker också att om de skulle träffa en psykolog eller psykiater så skulle samtalet och “behandlingen” bli som gammaldags psykoanalys. Den klassiska (och felaktiga) uppfattningen är att psykiatern ber dig “berätta om din barndom”, att du blir lurad att avslöja alla dina hemligheter och att psykiatern slutligen berättar för dig hur du har blivit som du blivit.

Att träffa en psykolog eller psykiater går sällan till på det viset. Att utforska saker som hänt i ditt liv kan vara väldigt hjälpsamt för vissa. Men utforskandet görs oftast när man har lärt känna varann.

Som vi har förklarat på sidan om “orsaker”, så kan det vara väldigt svårt att peka på exakt vad som orsakat att någon fått FNS. Ibland är det tillräckligt att komma fram till att “du har en sårbarhet för att få FNS, låt oss försöka komma fram till hur du kan bli bättre”.

Så varför ska jag träffa en psykolog eller psykiater?

En vanlig, och motiverad, fråga är “Hur skulle att prata med någon kunna göra mina symtom bättre?” 

Detta är de vanligaste sätten som “att prata om det” kan hjälpa:

  1. Att bättre kunna förstå bakgrunden till ditt tillstånd – till exempel att det är vanligt, att du inte orsakat det själv, att det inte är inbillat, inte beror på en sjukdom utan på ett potentiellt behandlingsbart problem med nervsystemets funktion. Det kan ta lång tid för detta att sjunka in, och en psykolog eller psykiater kan hjälpa dig med det.
  2. Att prata om beteenden som kan ligga i vägen för din återhämtning – till exempel om du har en långvarig ryggsmärta och ett svagt ben som försämras vid träning. Du kanske har undvikit att röra dig eftersom du blivit orolig över att det skulle kunna skada din rygg. Genom att förstå att rörelse tillfälligt kan ge ökad smärta, men att du inte skadar ryggen, kan du få hjälp att våga experimentera med rörelser mer. 
  3. Att prata om tankar som kan ligga i vägen för din återhämtning – till exempel någon med funktionella anfall som besväras mycket av oro för att få ett nytt anfall. Ju mer man förväntar sig att få ett nytt anfall, desto mer sannolikt är det att det inträffar.
  4. Identifiera känslor kring nedstämdhet och oro – till exempel när du har haft symtomen en längre tid. Du kanske har utvecklat depression, ångest eller panikattacker. Ibland kan det också finnas symtom på posttraumatiska besvär, tvångstankar eller ätstörning.
  5. Problemlösning – många av livets problem har inga enkla lösningar. Men för många av vardagens utmaningar, som att lösa skuldproblem eller att få hjälp för ett barn som blir mobbat kan det finnas lösningar som du inte har tänkt på. Ett problem mindre kan få det att kännas lättare.
  6. Identifiera traumatiska erfarenheter – vissa med FNS har varit med om väldigt traumatiska upplevelser som har gjort dem mer sårbara för att få funktionella symtom. Det kan handla om negativa erfarenheter som barn eller vuxen. Till exempel fysiska eller sexuella övergrepp ökar sannolikt sårbarheten för dissociativa symtom senare i livet. Traumafokuserad terapi kan hjälpa i sådana fall, och många med FNS söker sådan hjälp för att prata om och bearbeta svåra erfarenheter. 

Om man lägger ihop alla dessa saker kan man bli förvånad över hur hjälpsamt “att prata om det” kan vara.

Psykologer och psykiatrer arbetar på många olika sätt. Du kan behöva prata med din husläkare/familjeläkare eller neurolog om vem som skulle passa för dig att träffa.

Om du vill läsa om vilka evidens som finns för psykologisk behandling vid FNS finns en läsvärd översiktsartikel här (engelska): https://jnnp.bmj.com/content/jnnp/92/1/36.full.pdf

Du kan också titta på en video som sammanfattar resultaten från den hittills största studien av psykologisk behandling vid FNS (engelska): CODES-studien

insulin resistance weight loss best fajas to lose weight is a keto diet safe keto diet benefits prescription weight loss medications essential oil for weight loss kim foxx weight loss new miracle weight loss pill if i lose weight will my boobs get smaller keto zone diet food list swimming to lose weight fast eca stack weight loss pills getting started on keto diet keto advanced weight loss pill keto diet with exercise best meal replacement dr nks for weight loss shredz diet pills chocolate banana diet pills reviews diet cleansing pills best way to lose weight quickly free trial free shipping diet pills slimbetti diet pills prices chinese bee pollen diet pills can you have greek yogurt on the keto diet where do they sell diet pills keto trim pills reviews do diet pills make you gain weight weight loss pills that work dr oz diet pills fast results ddr weight loss

replacement double hung windows window replacement visalia ca anderson window sash replacement window replacement miami windows gadgets replacement airstream window replacement bow window replacement home window replacement las vegas nv window glass replacement rochester ny egress window installation kansas city anderson bay window replacement glass window replacement san jose ca artscapes window film installation window repair bremerton wa 24 hr window repair home window replacement milwaukee window repair columbia sc repair window shade window repair san antonio texas sliding glass window replacement cost how to repair day night window shades anderson window string repair window repair san bernardino ca average price of replacement windows window repair west bend wi toledo home window repair window rail repair cost of window installation home depot windows replacement warwick atrium windows replacement parts

swag male enhancement fx3000 pill side effects buy viagra online reddit rescue natural male enhancement pills walmart cialis for bph dosage longjack male enhancement drive supplements sex pills at cvs teva sildenafil vs viagra online ed medicine white panther pills working out increase libido how to boost your libido male reviews for male enhancement pills blue magnum male enhancement zintrac male enhancement pills otc ed pills at rite aid fuck power penis pills dysfunction erectile pills enhancement underwear male activatrol male enhancement pills male libido foods it sewer penis enlargement pills shoppers drug mart male enhancement chemical pills reduce penis size sex enhancement herb and food yall want penis elargement pills use viagra free trials of penis enlargwment pills testosterone booster high blood pressure

cbd oil price cbd oil vaping ingesting sublingual does cbd oil contain thc lazarus cbd oil cannabidiol and anti inflammatory cbd oil salt lake county cbd oil edibles gas extrusion hemp cbd oil cannabis coconut oil cancer cbd oil for sale amazon cannabis oil topical use manufacturing laws cbd oil las vegas who are all the people cbd oil reaches is cbd oil legal in north carolinia how much cbd oil for therapeutic effect cbd oil store do not buy cbd oil vaporizer for heavy cbd oil cbd oil grocery store cookies cbd oil in amarillo tx can kids use cbd oil cbd oil west broad street columbus ohio cbd oil effects bipolar golden cannabis oil cbd oil tincture vanilla can taking cbd oil cause nose bleeds cbd oil imacts on the liver enzymes aplastic and cbd oil can cbd oil cause you to test positive for marijuana what is sydney cbd