Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
  • Svenska
Home / Symtom / Vanliga associerade symtom / Sjukdomsångest

Sjukdomsångest

Den här sidan utforskar begreppet “sjukdomsångest” lite mer. Du kan läsa mer allmänt om ångest och oro om du inte redan gjort det. 

Den vanligaste orsaken till ångest eller oro hos patienter med funktionella symtom är symtomen i sig själva. Vad beror de på? Varför verkar ingen tro mig? Håller jag på att bli galen? Är det något allvarligt? Kommer jag att bli hindrad i framtiden?

..patienten är medveten om att oron kring allvarlig sjukdom är irrationell, men kan inte skaka av sig den… 

Det är fullt begripligt att personer med symtom ställer sig de här frågorna. När du går till en läkare hoppas du på att få en förklaring till vad som är fel.

Det blir ofta svårt när

  1. Läkaren inte ger en förklaring. Läkaren kan säga “det är inget att oroa sig över”, eller “det beror på att du är stressad” (vilket kanske inte låter som en bra förklaring om du inte känner dig stressad). De här förklaringarna lämnar patienten kvar med en undran över vad som är fel. 
  2. Patienten inte tror på förklaringen som har getts. Till exempel kan läkaren förklara för en patient att huvudvärken beror på migrän eller att man tar för mycket smärtstillande, men för patienten känns smärtan mycket värre än så, och hen fortsätter att vara övertygad om att hen har en hjärntumör.
  3. Patienten tror på förklaringen men så kommer en irrationell ångest hela tiden tillbaka (Sjukdomsångest). Vissa patienter har fått en begriplig förklaring till sina symtom, och de känner sig lugnade för tillfället. Men det är typiskt att detta bara varar några dagar innan tvivel på diagnosen och alla frågorna ovan kommer upp till ytan igen.

Oftast vet patienten att oron kring en allvarlig sjukdom är irrationell, men den går inte att skaka av sig. Oron över vad som är fel kan öka, och patienten kan börja söka olika läkare för att få andra bedömningar eller helt enkelt för att stilla sin oro. Man kan börja söka vård på akutmottagningar eller på andra ställen som har öppet på kvällar och helger. 

Allteftersom ångestnivån över symtomen ökar blir man sämre, ofta med förvärrad yrsel, huvudvärk och trötthet.

Ökande symtom kan driva vissa patienter att försöka att ställa diagnos på sig själv på nätet. Detta kan öppna upp nya och ännu mer skrämmande alternativ.

Det här sista förloppet kallas sjukdomsångest. Det är faktiskt ganska vanligt, men svårt för patienter och läkare att prata om. Att vara “hypokondrisk” är generellt ganska stigmatiserat i vårt samhälle. 

Men att ha sjukdomsångest kan vara väldigt plågsamt för den det drabbar. Symtomen är verkligen på riktigt, annars skulle de inte orsaka så mycket oro. 

Bara en liten del av patienter med funktionella tillstånd har en hög nivå av sjukdomsångest. Mycket av det som läkare bedömer som sjukdomsångest hos patienter med funktionella tillstånd handlar egentligen om det faktum att patienterna aldrig har fått någon som helst förklaring till sina symtom (så det är knappast överraskande att de fortsätter att vara oroliga över dem).

Behandling

Sjukdomsångest kan behandlas först när patienten och läkaren är överens om att det föreligger.

När man har kommit fram till det, är det viktigt att läkaren upphör att komma med enkla försäkringar eller lugnande ord. De kommer bara att ha en tillfällig effekt och behöver upprepas hela tiden. 

Istället behöver läkaren förklara på ett sådant sätt att patienten får en förklaring som kan “konkurrera bort” andra, mer alarmerande förklaringar. 

Patienten å sin sida måste gå med på att inte leta hälsoinformation på nätet eller i böcker och att inte söka läkare för andra förklaringar.

Ibland kan sjukdomsångest upphöra rätt snabbt och framgångsrikt så fort patienten vet vad det är. Men att komma till det stadiet kan vara svårt.

Läs Ians berättelse för en beskrivning av hur det kan vara att leva med sjukdomsångest.

Radio 4 i Storbritannien har sänt ett program om sjukdomsångest som en del av sin serie “Am I Normal”. I programmet beskrivs några bra patientberättelser om tillståndet och hur det kan förbättras (engelska). 

Det finns mer information på engelska på Anxiety UK  och i patientinformationsmaterialet Health Anxiety (neurosymptoms.org) från NHS längst upp på den här sidan.

Videon nedan är ett avsnitt av “Insight” från den Australiensiska TV-kanalen SBS som sändes 13 september 2016. Under de första tjugo minutrarna belyser det två patienter med sjukdomsångest av en “kognitiv” typ – det vill säga de lägger mycket tid och oro kring tankar om sjukdom.

Region Stockholm erbjuder internetbehandling vid Sjukdomsångest för boende i hela Sverige, och deras hemsida innehåller information om tillståndet och hur behandling kan gå till Hälsoångest (internetpsykiatri.se).

prescription weight loss medication biking for weight loss vegetable that help you lose weight chitison weight loss what cant you eat on keto diet dr ken berry keto diet does protein shakes help with weight loss keto diet food recipes which garcinia cambogia is the best for weight loss weight loss fish oil pills iaso tea weight loss reviews otc diet pills best walk on treadmill to lose weight mediterranean diet vs keto dog diet pills cheap ways to lose weight snookis weight loss pills diet to lose weight and gain muscle diet pills liver keto beginners diet yacon root diet pills weight loss pills while pregnant is fruit allowed on keto diet intermittent fasting and keto diet

home window repair san francisco window sash balances repair home window repair in roseville ca home window replacement salem oregon home window replacement buda tx replacement windows home depot vs lowes andersen window glass replacement windows replacement kansas city mayfair windows replacement parts security door window replacement home windows replacement calculator window repair cleveland replacement windows double hung velux window replacement units replacement windows for cottages window mechanism replacement window sill nose replacement replacement windows st louis mo window blind repair near me vinyl replacement window pricing home windows for sale home window replacement companies near 85704 home window repair lewiston anderson windows sash replacement

where to get viagra pills xanogen male enhancement in dubai reddit testosterone booster viagra dosage for bph 100mg viagra too much animal stak testosterone booster reviews pills to last longer in bed for men best penis enlargement creams best testosterone booster at vitamin shoppe testosterone pills finasteride free samples of erectile dysfunction pills viagra generic release date mood enhancement pills review of bluechew safe ed supplements sizegenix male enhancement reviews best male enhancement pills testosterone supplements effects male enhancement pill hugh hefner uses bluechew free trial true penis enlargement pills pills that will make a penis hard can testosterone pills make you ejaculate more does saturated fat increase testosterone

best cbd oil for anxiety curing cannabis oil is cbd oil legal in ireland cbd oil with thc in washington states can you buy hemp 7 cbd oil cbd oil and cancer treatment cbd oil review for anxiety how to find stores that sell cbd oil sic code for cbd oil cbd oil greensbprp nc what is cbd oil legal in pa cbd low thc oil cbd oil and concussions tinctures meaning for cbd oil best cbd oil for cancer patient where can i buy ingestible cbd oil in thomasville ga is whole greens cbd oil good will cbd oil make my hair grow cbd oil for phix cbd oil for heart angina harlequine cbd oil cbd oil facials cbd oil for sale green roads cbd oil and brain tumors