Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
  • Svenska

Huvudvärk

Det finns många sorters huvudvärk. Du kan läsa om dem på International Headache Societys hemsida (Engelska) eller på Det Svenska Huvudvärkssällskapets hemsida (huvudvarkssallskapet.se) . De två vanligaste sorterna av huvudvärk är migrän och “spänningshuvudvärk”. Många har bägge sorterna – eftersom om du har den ena, ökar det risken för att du får den andra. 

De flesta med kronisk huvudvärk har åtminstone lite migrän. Videon nedan ger en bra introduktion till migrän.

“Spänningshuvudvärk” är egentligen fel benämnt, eftersom många patienter som har det inte är stressade eller spända. Vi vet också att problemet inte bara har att göra med spänningar i musklerna i hårbotten.

Avsnittet här beskriver framför allt ‘kronisk daglig huvudvärk’. Det här kan uppkomma från migrän eller spänningshuvudvärk och är relativt vanligt hos personer med andra funktionella neurologiska symtom. Du kan ladda ner ett informationsblad till höger.

Vad är kronisk daglig huvudvärk?

Kronisk daglig huvudvärk är den vanligaste typen av huvudvärk som blir bedömd på en neurologisk klinik. Det är en huvudvärk som är närvarande de flesta dagar, ofta under större delen av dagen. Vanligtvis har det följande drag: 

Det är svårt för andra att förstå hur en huvudvärk kan vara så illa utan att ha någon uppenbar anledning.

Andra symtom som associeras med kronisk daglig huvudvärk

Huvudvärk är ofta inte det enda symtomet som personer med Kronisk daglig huvudvärk har. Nedan är några vanliga symtom som kan finnas tillsammans med Kronisk daglig huvudvärk.

Kronisk daglig huvudvärk beror på att en volymratt skruvats upp i hjärnans smärtbanor. Att sluta ta vanliga smärtmediciner är inte lätt, men det kan vara ett nödvändigt steg på vägen till återhämtning.

Det låter inte som en riktig diagnos… 

Det stämmer att Kronisk daglig huvudvärk är en diagnos som inte låter så glamorös. Men den är väl erkänd inom neurologin och av den internationella expertgruppen The International Headache Society. Den kan uppstå ur både migrän och spänningshuvudvärk. Namnet gör inte riktigt rättvisa till hur svår smärtan kan vara.

Hur kan läkarna vara säkra på att det inte är något annat? 

Kronisk daglig huvudvärk är ett väldigt tydligt kliniskt tillstånd.  Precis som vid migrän brukar neurologer oftast inte behöva göra en datortomografiundersökning för att ställa diagnosen.  Det gäller särskilt om huvudvärken har hållit på ett par månader. 

Din läkare kommer att ta en noggrann sjukhistoria och göra de undersökningar som är motiverade. Om läkaren inte beställer en röntgenundersökning är det för att hen är säker på diagnosen. Läkaren ska också kunna försäkra dig om att det inte finns en allvarlig orsak som en hjärntumör bakom.  

Varför har det uppstått? 

Kronisk daglig huvudvärk är ett komplext fenomen som troligen har många olika orsaker. Prova att tänka på problemet som en volymratt i ditt huvud som skruvats upp för högt, och som du behöver skruva ned. 

När vi nu kunnat förstå mer om hur smärta fungerar så vet vi att det verkligen finns ställen i nervsystemet – både i nervändar i huvudet och i själva hjärnan där den här mekanismen med sensitisering (ökad känslighet)  och uppskruvade volymrattar kan uppstå.  

Det finns några tänkbara viktiga orsaksfaktorer: 

1. Migrän eller Spänningshuvudvärk

Majoriteten av de som har Kronisk daglig huvudvärk har tidigare haft andra typer av huvudvärk, vanligast är Migrän. När upprepade migränattacker går över i en Kronisk daglig huvudvärk kallas det ibland ”transformerad migrän”. Ibland får man migrän första gången som vuxen och det startar direkt en huvudvärk som bara inte vill försvinna. 

2. Andra smärtproblem

Om du har haft en benägenhet att få andra långvariga smärtsyndrom som Fibromyalgi (spridd smärta), nack- och ryggsmärta, magsmärta och bäckensmärta. Det är komplexa samband bakom en sådan sårbarhet, men det kan hjälpa att se en sådan koppling. 

3. Stress

Det verkar finnas en koppling mellan stress och de här sorterna av huvudvärk. Stress gör huvudvärken värre och huvudvärken orsakar stress, både för att det är smärtsamt men också för att det kan skapa oro. Det är viktigt att framhålla att det här inte är en huvudvärk som “är inbillad” eller “psykologisk”. Men att ta reda på mer om stress och hur du känner dig kan göra stor skillnad på din huvudvärk.

4. Att använda för mycket smärtstillande.

På senare år har vi lärt oss att smärtlindrande mediciner som kodein och paracetamol faktiskt kan göra Kronisk daglig huvudvärk värre. Du har säkert redan märkt att vanliga smärtstillande bara “tar udden av” smärtan och inte fungerar särskilt bra. Det är faktiskt värre än så, de här smärtmedicinerna osakar ofta en “rebound”-huvudvärk när de går ur kroppen. Efter ett tag kan det göra huvudvärken värre och värre.

Vad kan jag göra för att bli bättre?

Efter ett tag hamnar många patienter med Kronisk daglig huvudvärk i en ond cirkel av symtom (se bild).

Om du har haft huvudvärk länge kommer det att ta lång tid att bli bättre. De här sakerna kan hjälpa:

Vill du veta mer om migrän? 

Läs mer om migrän och huvudvärk på Migraine Trust (Storbritannien) eller  American Migraine Foundation (USA). 

Livsstilsfaktorer vid migrän

Vi rekommenderar särskilt hemsidan Headache Relief Guide. Sidan, som gjorts av Dr Jennifer Bickel och Dr Mark Connelly, barnneurologer i Kansas, USA gjordes för barn och tonåringar för att ge råd om saker som man kan göra något åt med träning, sömn, vätskeintag och kost. Den kan vara riktigt hjälpsam för personer med migrän och huvudvärk i alla åldrar.

På svenska finns information på https://www.1177.se/sjukdomar–besvar/hjarna-och-nerver/smarta-och-huvudvark/migran/

 

Vill du veta hur en migränaura ser ut? 

Vissa har migrän MED aura, vissa UTAN aura. 

Migränaura uppstår när delar av hjärnan stänger ner vid migrän. En våg av överaktivitet blandat med underaktivitet sköljer genom hjärnan, ofta bakifrån och fram.

Den vanligaste migränauran är VISUELL aura som kommer från bakre delen av hjärnan där synbarken finns. Videon nedan är en riktigt fin demonstration av hur visuell migränaura ser ut. Den utvecklas oftast långsammare än vad som visas här. 

repair casement window stegbar window winder repair repairing thermopane windows internal window sill replacement custom size vinyl replacement windows window screen repair san jose ca cost to replace basement window side window repair review of replacement windows replacement awning window ohare window replacement program window repair olympia wa window replacement lockport ny rivco window replacement parts window replacement oregon home window repair argon rockville maryland home depot window treatment installation reviews home window crack repair window repair san bernardino ca window screen repair shark tank fast window repair window restoration and repair los angeles

cbd oil and autoimmune disease hemp oil stocks smart organics cbd hemp oil hemp health technologies cbd oil hemp seeds oil benefits the fda has announced theyre cracking down on cbd oil is it common to get headaches from cbd oil cbd oil online order asha remedies cbd oil hemp seed oil side effects does cbd oil help rett syndrome where is cbd oil derived from diy cbd oil with solvents can cbd oil help herniated disc pain weed too strong cbd oil authorize net cbd oil osheanic cbd oil cbd oil or capsules stockholm airport cbd oil latest and greatest cbd oil cbd oil for acl recovery hemp oil personal lubricant

best over the counter male enhancement testosterone booster pills that are blue gas station male enhancement how often should i take testosterone pills what drug makes you horny you want penis enlargement pills clown best supplement for sex drive food to increase testosterone levels permanant penis enlargement best male endurance pills is cialis better than viagra or levitra over the counter medication for ed pills to boost sex after sex pills to prevent pregnancy male sexual performance enhancement pills ed over the counter pills for ed 10x male enhancement pill free penis enlargement database do testosterone booster pills have side effects penis enlargement ebook d pol testosterone pills what heart medications cause erectile dysfunction

weight loss coach best tea for weight loss adderall weight loss reddit what diet pills help to lose weight fast is v8 good for weight loss forskolin diet pills side effects serovital weight loss reviews cherry creek weight loss how do you do the keto diet diet pills menopause diet pills similar to phentermine weight loss pills safe for hypothyroidism what to eat for breakfast on keto diet can you eat apples on keto diet green tea diet pills reviews medi weight loss clinic wellbutrin diet pills keto diet complications are potatoes keto diet friendly how to make herbalife shake for weight loss safest and best diet pills worlds fastest weight loss pill