Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
  • Svenska
Home / Personliga berättelser

Personliga berättelser

Svenska berättelser

Patienters egna berättelser kan vara en oslagbar kunskapskälla, och vi skulle gärna publicera fler berättelser från svenska patienter här. Om du vill dela med dig av din berättelse om tillfrisknande eller vad som hjälpt dig eller en närstående med funktionella symtom får du gärna använda dig av kontaktformuläret under rubriken “Feedback”. Du kan naturligtvis vara helt anonym om du vill.

Den självbiografiska boken Trädgårdshoran gavs ut 2012 och är en stark litterär skildring av livet före, under och efter svåra funktionella neurologiska besvär. Den innehåller också viktiga nycklar till att förstå hur ett tillfrisknande kan gå till. Boken blev 2013 teaterpjäsen Klara, som har spelats i olika utbildningssammanhang för läkare i Sverige. En intervju från Sveriges Radio P4 Blekinge med författaren Lotta C Persson (Widerstedt) där hon berättar om bakgrunden till boken och pjäsen finns nedan.

https://sverigesradio.se/artikel/5727555

Översatta patientberättelser

Följande patienter har skrivit sina egna berättelser för den brittiska hemsidan och har varit vänliga att låta dem finnas med här för att hjälpa andra att förstå sina symtom. Personliga detaljer har anonymiserats, och berättelserna har delats in utifrån huvudsakligt symtom.

Patienterna har godkänt att de översätts till andra språk, men det är svårt att helt överföra patienternas berättelser till svenska förhållanden. Vi som har översatt hemsidan till svenska tycker att det är så viktigt att det finns berättelser tillgängliga på svenska att vi har översatt dem så gott det går, även om en del av det personliga uttrycket kanske förloras i översättningen. För den som har möjlighet rekommenderar vi att också läsa de engelska versionerna på www.neurosymptoms.org/en_GB/stories/

slim belt for weight loss weight loss without diet pills detox diets lose weight fast graham elliot weight loss best diet app for weight loss garlic on keto diet how much weight can i lose in a week calculator extreme weight loss pills latest weight loss pills rebel wilson weight loss diet foods on keto diet list korean weight loss pills can you eat nuts on keto diet which contraceptive pill is good for weight loss your keto diet reviews how much should i walk for weight loss diet pills with sibutramine for sale how to make mayonnaise keto how many carbs can you have a day on a keto diet avakar diet pills weight loss pills with exercise how much weight can you lose breastfeeding hokkaido diet pills side effects how much to eat to lose weight underactive thyroid diet pills cla sunflower oil for weight loss adipex diet pills order online target heart rate to lose weight kardashian diet pills lawsuit keto diet for me keto infinite accel pills hot tea for weight loss what fruit can you have on keto heart rate to loss weight

natural viagra for men best male erectile dysfunction pills male enhancement pills reviews gorilla male enhancement pills lady era pills testosterone supplements viagra insurance testosterone booster reddit viagra que es ed side effects vesele price sexual food names erection pills side effects cheap male enhancement pills pills to increase penis will male enhancement pill give me a boner does exercise increase testosterone level viagra football commercial girl baking soda increase testosterone naturally boost testosterone supplements will testosterone increase sperm count generic cialis no prescription testosterone booster and acne are testosterone pills bad low testosterone supplements reviews larkin love penis pills best natural male enhancement pills in stores organic erection pills magic knights male enhancement pills cialis on line best penis enlargement pills by review best herbs for male libido do penis enlargment pills scutally eork does walmart sell male enhancement

cbd oil price cbd oil 0 thc what is cbd good for gw pharmaceuticals cbd oil full spectrum cbd oil drug test why is cbd oil legal where weed is illegal cannabis oil alabama cbd oil consumer reports charlottes web cbd oil for anxiety sabaidee cbd oil cbd oil while nursing massage with cbd oil near me plus cbd oil drops review cbd oil what it does hemp seed oil for shingles nicotine and cbd oil hemp oil vitamin e legal veterinarians administration and cbd oil hemp oil youtube what are the benifits of cbd oil hemp oil rite aid cbd oil stores virginia yelp reviews endoca cbd oil review forum cbd oil and dyslexia do i need a special license in ky to sell cbd oil body shop hemp hand oil can you take baytril with cbd oil cbd oil db extracts nevada eternal spirit beauty cbd oil fda hemp oil for face moisturizer cbd oil for tremors for sale how long does one dose of cbd oil stay in your system kats natural cbd oil review cbd oil distributors salem or

home window repair brecksville ohio home window replacement in georgia large crack in home window repair cost of window replacement in home home window repair williamsburg va cost replacement windows home window repair plymouth mn repair leaking skylight window diy window glass replacement home window replacement little rock broken glass window repair cost window screen frame repair kit andersen window glass repair window glass replacement cincinnati magic replacement windows replacement pins for window screens silverado rear window replacement led window candle replacement bulbs denver window replacement window 7 installation file exterior concrete window sill replacement home window replacement near 61501 window replacement contractors minneapolis mn home window replacement stockton ca where do i buy replacement window screens home window repair in elsmere ky window repair richmond va screen and window repair milgard window repair service window repair harrisburg pa change home windows windshield repair home remedy home window replacement grand forks truth window crank replacement