Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
  • Svenska
Home / Behandling / Familj och jobb

Familj och jobb

Vad ska du säga till din familj och på jobbet om dina symtom?

Det kan vara svårt nog att själv förstå vad funktionella symtom är, utan att behöva förklara det för andra.

Om du har drabbats av till exempel svaghet i ett ben och folk får höra att alla undersökningar är normala, så kan det tyvärr visa sig att folk visar mindre medkänsla eller till och med börjar undra om du verkligen har symtomet.

Det här kan vara otroligt svårt att hantera som patient. Du vet att symtomen är på riktigt och att du inte känner att du har kontroll över din kropp. Det blir ännu värre av att tänka att andra tror att du kanske har kontroll trots allt.

Det kan vara värt att fundera över hur du ska förklara det här för dina vänner, familj eller arbetsgivare.

Ett pragmatiskt sätt är följande:

  1. Förklara vad FNS är för dina nära vänner och familj. De kan vara väldigt oroliga för dig och fundera över om du har multipel skleros eller epilepsi. Om de blir mindre oroliga kanske det i slutändan kan hjälpa dig att känna dig mer positiv kring ditt tillstånd. De kanske kan hjälpa dig att ta reda på mer om tillståndet och uppmuntra dig i behandlingen.

Du kanske vill rekommendera att de läser på den här hemsidan.

  1. För nyfikna och frågvisa – ett svar som “Jag har kontakt med en neurolog och förhoppningsvis börjar det snart gå åt rätt håll” kan vara tillräckligt för att få tyst på dem!
  2. För arbetsgivare / Försäkringskassan / Försäkringsbolag  – beroende på omständigheterna kan du behöva berätta för din arbetsgivare vad du har för tillstånd, särskilt om du har varit tvungen att vara borta från arbetet ett tag. Det är inte alltid de kan kräva att få information, utan ditt samtycke kan behövas.
  3. För skolan  – ett brev till din lärare som förklarar hur ditt tillstånd fungerar kan hjälpa. Det gäller särskilt vid anfall, där de som bevittnar anfallet ibland kan bli rädda och överreagerar.

De kan också ha nytta av att läsa på den här hemsidan.

Det kan vara så att ditt största problem är trötthet och att du har fått diagnosen Kroniskt trötthetssyndrom. I så fall kanske du tycker att det känns bäst att förklara detta som huvudorsaken till dina svårigheter.

Likadant om ditt största problem är smärta, och du har fått diagnosen Fibromyalgi eller Långvarig smärta, så kan det bli tydligast att lyfta fram detta som huvudorsak.

Problemet med FNS är att diagnosen fortfarande är okänd hos många, vilket gör att diagnosen inte förstås på rätt sätt och ibland leder det till att den inte betraktas som en riktig orsak till nedsatt funktion eller svårigheter. Det där håller långsamt på att förändras.

Om du enbart har symtom som svaghet eller anfall är den officiella termen för tillståndet, som godkänns av t ex Försäkringskassan, “Funktionell Neurologisk Symtomstörning (Konversionstillstånd)” (Diagnoskod DSM 5: 300.11, ICD 10: F44.1-9). Funktionella Neurologiska Symtom (FNS) har nu fått ett stort erkännande som begrepp.

how to lose weight after cesarean section safe and effective diet pills over the counter bananas and weight loss cambodian weight loss pill phentermine and topamax for weight loss weight loss by fasting benefits of green smoothies for weight loss diabetes keto diet ideal heart rate for weight loss bird egg diet pills how much weight loss after delivery best diet pills for weight loss 2021 5 day workout routine for weight loss and muscle gain best cleanse for weight loss reviews keto diet fatigue obese weight loss liquid keto diet star diet pills how many carbs per day on the keto diet top natural weight loss pills keto diet bbq sauce blue box diet pills one xs weight loss pill safe pills to lose weight fast african weight loss pills keto weight loss before and after xs diet pills diana diet pills what is the most popular weight loss pill how to lose weight exercises weight loss pill on dr oz show free printable weight loss tracker

energy efficient windows phoenix drafty window repair home window repair companies gainesville fl aluminum window glass replacement home window replacement mesa az free window replacement home window replacement in escanaba mi window replacement orange county compare replacement window anlin window replacement parts replace awning window home window repair missouri city tx windows replacement chicago how to repair rotted window sill exterior replacement camper windows andersen replacement glass door replacement windows condensation in double glazing fix florida building code replacement windows repair cracked window glazing outlook replacement windows replace garage window double hung window installation round mirror replacement driver side window repair cost home window repair portland tx window double pane repair metal sliding window replacement rollers hr window repair michigan door and window replacement company window air conditioning repair service stone window sill repair

how to get maximum effect from cialis virility ex male enhancement best male performance pill what are testosterone pills made of penis pump enlargement penis enlargement non surgical levitra pills silicon penis enlargement herbal viagra alternatives giant male enhancement pill big penis suppliment round yellow chinese male enhancement pill penis enlargement books how to make cialis work better sex stimulant herbs growth penis pill maxrize natural male enhancement pills review medicines for penis enlargement yohimbe free male enhancement sex male sexual performance enhancement what ed drugs are covered by insurance best pill to last longer in bed will testosterone pills increase facial hair thyroid and low libido black magic sex pill any male enhancement pills work caffeine free testosterone booster black sk sex enhancement anglest male sex enhancement top male enhancement pills ratings reviews side affects of testosterone pills best otc erectile dysfunction pill

cbd full spectrum oil regalabs cbd oil reviews best cbd products for anxiety cbd oil near me 34786 cbd oil and end stage liver disease doterra cbd oil kevin costner cbd oil optivida hemp oil natures ultra cbd oil review cbd intimacy oil effects of cbd hemp oil will cbd oil affect my menstrual cycle cbd oil schizophrenia dosage cbd oil with third party lab results cbd oil and muscle growth irwin naturals cbd oil capsules ebay quicksilver colorado cbd oil mayo clinic cbd oil is cbd oil legal in the commonwealth of virginia 250mg or 500mg cbd oil fastest way for cbd oil to work can cbd oil give energy boost photophobia cbd oil standard deviance cbd oil cbd oil combining essential oils cbd oil without chlorophyll using cbd oil for heart disease adhd trouble sleeping cbd oil should i tell my doctor i take cbd oil shark tank cbd oil episode what is the naics c0de for cbd oil does cbd oil accelerate cancer in smokers