Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
  • Svenska
Home / Behandling / "Jag har försökt allt, men inget hjälper"

"Jag har försökt allt, men inget hjälper"

Alla med FNS blir inte bättre.

Vissa personer har en livslång sårbarhet för en mängd olika funktionella symtom och störningar. Det verkar som att så fort ett symtom blivit bättre så ersätts det av ett nytt. Det här kan vara särskilt frustrerande för den som drabbas. Man kan ofta känna sig som en “hypokondriker”, eftersom man ständigt går till läkare och alla undersökningar oftast är normala.

Om din läkare och övrig sjukvårdspersonal har gjort sitt bästa, och du har gjort ditt bästa, då kan det vara så att ditt tillstånd har blivit kroniskt. Då bör man prioritera att hitta sätt att leva ett så bra liv som möjligt, med fokus på livskvalitet i första hand.

Bara för att du har haft symtom under en lång tid betyder det inte att du alltid kommer att ha symtomen – när du blir äldre kan de komma mer i bakgrunden.

Läkare tycker ibland att det är svårt att förklara det här för patienter. De tänker ibland att “eftersom det inte är någon skada borde patienten alltid kunna bli bättre”. Det är inte sant.

Det gjordes en studie i Edinburgh, Skottland som var en av de längsta uppföljningsstudierna av patienter med funktionell svaghet. När man kontaktade patienter 14 år efter sin diagnos hade många av dem fortfarande kvar symtomet. 

Var inte hård mot dig själv om du tyckt att det har varit svårt att bli bättre. Din allmänläkare kanske kan planera en uppföljning med förbestämda intervall för att följa upp hur det går för dig. Det kan vara viktigt för att till exempel se över dina läkemedel och följa upp ditt allmänna mående.

Hos en väldigt liten andel av patienterna (mindre än 5%) är orsaken till att man inte blivit bättre att diagnosen har varit fel. Det kan ibland vara viktigt att omvärdera diagnosen, men för majoriteten av patienter kan det också vara väldigt skadligt med upprepade och frustrerande försök att hitta en alternativ diagnos om man redan har en korrekt FNS-diagnos. För många är sådana upprepade undersökningar och utredningar en av anledningarna till att man inte har förbättrats. Det är begripligt att patienter kan vara övertygade att deras symtom måste bero på en sjukdom som MS eller Parkinson, särskilt när detta är sjukdomar som alla har hört talas om.

Att leva med långvariga symtom är svårt. Finns det stödgrupper för personer med neurologisk eller annan långvarig sjukdom i närheten? Det kan finnas hjälp som gör att du kan leva ett så gott liv som möjligt.

can you dr nk diet coke on keto modified keto diet plan weight loss cream for stomach what diet pills can you take with high blood pressure atkins induction weight loss per week foods to eat for weight loss weight loss slow cooker recipes adiphene weight loss pill chef anne burrell weight loss diet pills gnc keto trim diet reviews hypothyroid diet pills keto diet quinoa how to tighten skin after weight loss naturally weight loss best pill great diet pills that actually work slim 30 diet pills reviews simply skinny diet pills quick safe weight loss pills keto diet and hcg easy ez weight loss pills diet pills that work like adderall what are some safe weight loss pills meratol weight loss pill nv diet pills walgreens quick weight loss diets keto diet analysis lose weight fast pills alli how to get off the keto diet how much water should i dr nk to lose weight calculator

cbd hemp oil for pain which receptors cbd oil free cbd oil just pay shipping hemp oil vs cbd cbd oil asheville nc best brand of liposomal cbd oil cbd oil supplements cbd oil for cold sores heka cbd oil does worl dof wellness carry cbd oil cannabis oil adhd turmeric cbd oil waayb cbd oil cbd oil near me glenolden hemp oil face cream recipe is cbd oil legal in idaho 2021 cbd oil cartridge mixing with e juice hemp oil canada stock best place to buy cbd oil for anxiety pre menopause cbd oil cureganics cbd oil reviews dr sanjay gupta cbd oil cbd oil chemistry thc cbd oil for sale best cbd oil brand for migraines comt worrier and cbd oil how to reuse cbd oil bottles is cbd oil safe for breastfeeding mothers cbd oil uses for face kannaway cbd oil and weight loss

energy efficient jalousie windows window blind valance replacement home window repair wauwatosa how to repair small hole in window screen home window repair tri cities wa home window repair near 77435 home window repair oceanside ca permatex window repair kit home window repair in metro detroit tudor window replacement home window replacement boise id bay window replacement windows window casement replacement replacement wood window grilles replacement windows springfield mo window screen repair memphis tn vinyl replacement windows raleigh nc custom made vinyl replacement windows window glass replacement atlanta rv window rubber seal replacement sliding glass door window replacement cost government rebate window replacement replacement glass shelves for curio cabinets home window repair grove oklahoma window repair sioux falls sd how to replace garage door glass window repair software memphis window repair andersen gliding windows replace double glazing unit

walgreens testosterone pills black ant sex pills suppliers levitra cialis viagra comparison effective testosterone supplements viagra at work is viagra a drug best mens performance enhancer amazon male enhancement vitamin d3 increase testosterone nugenix testosterone booster reviews breastfeeding and low libido dangers of teenagers taking testosterone pills everyday male supplement music to increase libido free trial natural male enhancement foods to help increase libido increase sex drive vitamins equivalent medicine how to increase testosterone as a teenager herbal male enhancement pills free trial dr oz on male enhancement pills best testosterone booster to increase libido king scorpion male enhancement pill difference between viagra and cialis pills for tissue enlargement of penis ed supplements that work is there real pills that increase penis suze running increase testosterone sex enhancement powder what ate the best penis growth pills