Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
  • Svenska
Home / Orsaker / FNS och andra Funktionella tillstånd

FNS och andra Funktionella tillstånd

För personer med FNS som har många olika symtom kan det vara svårt att förstå varför de får så många olika diagnoser från olika läkare. 

Det är vanligt att patienter som har FNS (vilket förklarar svaghet i ett ben eller anfall), också har andra diagnoser som Fibromyalgi (långvarig spridd smärta) och Irritabel tarm (IBS).

Kärnsymtomen vid FNS är de som du kan se listade under huvudrubriken Symtom på den här hemsidan. Symtom som smärta, trötthet och magproblem som finns vid andra funktionella tillstånd är inte riktigt FNS. Även om symtomen är vanliga hos personer med FNS så kan läkare använda andra benämningar på dem. 

Här är några vanliga Funktionella tillstånd:

Det som alla dessa tillstånd har gemensamt är en störning i nervsystemets funktioner som inte kan styras av den som drabbats.

Många med de här tillstånden har märkt att de här olika funktionella tillstånden hänger ihop; när man är dålig i det ena blir man sämre i det andra också. 

Så hur hänger FNS ihop med andra funktionella tillstånd? Svaret är att det rör sig om starkt överlappande tillstånd. Många har ett “Funktionellt tillstånd”, som kan ses som ETT tillstånd med olika delar, varav FNS kan vara en.

Funktionella symtom och tillstånd uppstår ofta i flera delar av kroppen, men kan ses som delar av samma sjukdom

Funktionella tillstånd – att förstå överlappning

En FNS-diagnos kan väcka många olika känslor och reaktioner. För vissa är det en lättnad att få reda på att det finns en förklaring till vad som är fel, att andra människor har det och att det är PÅ RIKTIGT.

Men för någon som redan har andra diagnoser som Fibromyalgi kan det kännas som “Inte en sak till som är fel på mig”.

Därför är det viktigt att förstå att för många kan ett Funktionellt tillstånd ses som ETT tillstånd med olika beståndsdelar. 

När vi förstår mer om mekanismerna bakom funktionella tillstånd upptäcker vi att de också överlappar varandra starkt. Så när forskningsstudier visar på förändringar i hjärnans funktion vid Fibromyalgi, så överlappar de mycket med förändringar som kan ses vid FNS och IBS. Det finns också överlappning i vilka typer av behandlingar som har visat sig hjälpa, såsom fysioterapeutiska och psykologiska rehabiliteringstekniker, och viss typ av medicinering.

I slutändan är alla lite olika med olika överlappningar till olika funktionella tillstånd och symtom. 

Att förstå att man har en långvarig sårbarhet för funktionella tillstånd i allmänhet kan göra att många förvirrande sjukdomssymtom blir begripliga.

Även om det kan vara svårt att förstå att samma problem yttrar sig på olika sätt, så är det i grunden inte annorlunda än att ha något annat kroniskt tillstånd som astma eller diabetes, vilket man kan lära sig att hantera och kontrollera bättre.

Det kan också skapa hopp. Om du har haft ett funktionellt tillstånd tidigare och tillfrisknat, hur gjorde du då? Finns det lärdomar du kan dra kring hur du kan bemästra det här nya funktionella tillståndet eller din FNS?

Här kommer några exempel:

Exempel 1. En person har överlappning av FNS (bensvaghet), smärta och IBS i ungefär lika omfattning. 

Exempel 2. Här är huvudproblemet långvarig smärta/Fibromyalgi. Men det finns också en lätt svaghet i ett ben ibland och lite mildare IBS-problem. Det handlar fortfarande om samma överlappning, men en typ av funktionell störning dominerar.

Exempel 3. Den här personen har många olika funktionella tillstånd. Du kanske blir förvånad över att se att Migrän står med. Vissa läkare uppfattar detta som kontroversiellt, men migrän handlar också om en störning i funktioner i nervsystemet. Man kan tänka på migrän som en av flera funktionella rubbningar man kan ha. 

Hur är det med överlappning till psykologiska problem? 

Psykologiska problem som ångest och depression är vanliga vid FNS, precis som de är vid nästan alla tillstånd som man ser inom neurologin, som Epilepsi eller Multipel skleros.

Ångest och Depression definieras inte bara genom psykologiska symtom som konstant oro eller att känna sig låg för det mesta, utan också genom fysiska symtom som trötthet och sömnsvårigheter, vilket även ses vid FNS och de flesta andra funktionella tillstånd. 

Du behöver inte ha ett psykologiskt problem för att ha FNS (som vi upprepar på den här hemsidan), men om du har det så kan det hjälpa att förstå hur detta överlappar och samverkar med ditt tillstånd.

Exempel 4. PPPY, Dissociation och Ångest. Alla är olika. Den här personen har en blandning av PPPY, Dissociation och Ångest. Du kan ha enbart PPPY, men som vid de flesta typer av FNS så kommer det oftast tillsammans med andra symtom. 

Exempel 5. Funktionella anfall. Den här personen har funktionella anfall, men också långvarig bäckensmärta som hennes gynekolog bedömer relaterat till ett funktionellt tillstånd. Personen har också posttraumatiskt stresstillstånd, som interagerar ganska mycket med båda tillstånden.

Hur är det med överlappning till andra neurologiska och medicinska tillstånd?

Andra neurologiska och medicinska tillstånd är en av de vanligaste riskfaktorerna för FNS. Vi diskuterar det mer på den här sidan. Men vid överlappning är det ibland viktigt att ta med ännu ett medicinskt tillstånd för att förstå bilden. Tillstånd som Artritsjukdomar, Multipel skleros eller Ehlers Danlos syndrom kan orsaka smärta och trötthet, vilket kan överlappa med ditt funktionella tillstånd, och kanske med en psykologisk problematik, också.

best replacement windows incentral florida repair scratched window home window repair sacramento best replacement windows in cleveland ohio home window repair ventura county ca window installation albuquerque dunedin home window repair new home windows near me window seal replacement for house home window repair anderson indiana window replacement screens at home depot how do you measure replacement windows how to replace a glass pane in a wooden door window weather stripping repair windows command prompt replacement dual pane window installation cost window glass replacement seattle window replacement el paso texas window replacement in austin vinyl replacement windows maine replacement igu window andersen screen window replacement sealed window glass replacement replacement windows greensboro nc window rot repair door window repair near me how to repair back window on a convertible replacement door window inserts

what is kief cbd cbd oil legalisation cbd oil teeth cbd oil for slow urine flow in males does cbd oil help adhd natures pet cbd oil buy cbd oil australia taking cbd oil every 6hrs cannabis oil smoking cbd oil infused with cannabidiol 1000mg charlottes web cbd oil uk hemp cbd oil vs weed cbd oil how to make money selling cbd oil what van i mix cbd oil with to drink thc oil price cbd oil australian shepherds onset of action of cbd oil cbd oil web md pharma cbd oil legal florida whats the best mg of cbd oil best cbd oil for pain management in the knees is new light cbd oil legal lanolin in cbd oil cbd hemp oil anxiety can you buy cbd oil at costco in ohio cbd oil overnight shipping elida health foods cbd oil whats the equivalent of 600mg cbd oil

can i get viagra without a prescription what is the 1 male enhancement pill male enhancement near me rx gold male enhancement pills does not masturbaiting increase testosterone what to do to turn a girl on viagra side effects vision increase girlfriends libido male enhancement pills walgreens testosterone enanthate pills for sale supplements increase testosterone penis exercise plus pills why take testosterone booster herbs that increase libido male medication to increase testosterone what is a good natural male enhancement alpha protocol testosterone booster what causes low libido in men shell gas station male enhancement pills when is a mans sexual peak male enhancement pills in gas stations how does cialis work best side effect of male enhancement pills penis enlargement tablet penis enlargement pills massive penis natural supplements erectile dysfunction penis pills thsr work testosterone booster supplement reviews

weight loss tricks keto diet for cats pineapples for weight loss easy exercises to do at home to lose weight depression medication that cause weight loss diet pills belly fat gnc weight loss shakes apples keto diet burn weight loss pill reviews herbs to lose weight how does wellbutrin work for weight loss how to start the keto diet get paid to lose weight app weight train to lose weight 7 days diet pills vitamin b 12 weight loss does tricare cover weight loss pills how much weight can i lose in 12 weeks calculator metabolite weight loss pills metabolic weight loss which weight loss pills work the fastest keto 6x diet slim x diet pills is fasting a good way to lose weight zuccarin diet pills water pills quick weight loss attiva weight loss pill high blood pressure keto diet