Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
 • Svenska
Home / Symtom / Specifika FNS-symtom / Funktionella sensoriska symtom

Funktionella sensoriska symtom

Vad är Funktionella sensoriska symtom? 

Funktionella sensoriska symtom är sensoriska (känsel-) symtom var som helst i kroppen som beror på att nervsystemet inte fungerar som det ska. De orsakas inte av någon skada eller sjukdom i nervsystemet. 

Patienter med funktionella sensoriska symtom kan uppleva: 

 1. En upplevelse av förändrad känsel i en sida av kroppen (vanligast vänster) – ofta i ansiktet, en arm eller ett ben, i olika kombinationer. Det här kallas ibland “hemisensoriska symtom”. Att ha känselstörning bara i ansiktet är ganska vanligt. 
 2. En upplevelse av att en kroppsdel är främmande eller inte “hör till en själv”.
 3. Flyktiga upplevelser – som ryckningar, surr eller elstötar.
 4. Ibland kan det också förekomma synsymtom som tillfällig dimsyn och dubbelseende eller svaghet (se ‘Funktionell svaghet‘ ) på samma sida som de sensoriska symtomen.

De här symtomen kan vara oroande för både patient och läkare och leda till misstanke om Stroke eller MS.

Funktionella sensoriska symtom beror dock inte på en skada i nervsystemet, vilket betyder att de kan förbättras eller bli helt bra. Vid funktionella sensoriska symtom finns alla delar av nervsystemet där de ska, men de fungerar inte på rätt sätt för att din hjärna ska kunna ta emot signaler på normalt vis. 

Hur ställs diagnosen?

Diagnosen vid funktionella sensoriska symtom ställs vanligtvis av en neurolog.

När läkaren lyssnar på din beskrivning och undersöker dig kan typiska funktionella sensoriska symtom kännas igen. Vid undersökningen kan läkaren märka att känseln i det påverkade området är nedsatt. Det kan också finnas en lätt svaghet kopplad till känselstörningen. Typen av svaghet och reaktioner i vissa speciella tester i undersökningen kan hjälpa läkaren att ställa en “positiv diagnos” av ditt tillstånd där typiska uttryck för FNS kan konstateras. 

Normala fynd på röntgen och andra undersökningar kan hjälpa till i diagnostiken, men diagnosen ställs oftast av en neurolog som träffar dig.

Hur uppstår funktionella sensoriska symtom? 

Funktionella sensoriska symtom uppstår av olika anledningar hos olika personer. Orsakerna är väldigt lika dem som orsakar funktionell svaghet:

 1. Efter en skada / Vid smärta — Vi verkar vara särskilt sårbara för funktionella sensoriska symtom efter en fysisk skada eller om vi har mycket smärta. Studier av patienter med långvarig smärta visar att oväntade funktionella sensoriska störningar (oftast i ena kroppshalvan) är ganska vanligt.  Ibland uppstår funktionella sensoriska symtom som en del av ett tillstånd som kallas Complex Regional Pain Syndrome Typ 1. Klicka på länken för att få veta mer.
 2. Vid hyperventilation – Funktionella sensoriska symtom är också vanliga tillsammans med symtom som yrsel och övergående andnöd. Studier på frivilliga har visat att om du ber 100 personer att andas snabbt en stund (hyperventilera) så får de flesta sensoriska symtom. Oftast uppstår stickningar i fingrarna eller runt munnen. Man tror att detta beror på att nervändar reagerar på koldioxid som bildas vid hyperventilering. En liten del av försökspersonerna reagerar med domningar i ena kroppshalvan. 
 3. Sjukdomsperiod med mycket trötthet och sängvila — Funktionella sensoriska symtom kan utvecklas långsamt hos personer som lider av mycket trötthet eller utmattning. Hos vissa patienter kan för mycket vila framkalla symtomen. Det kan finnas överlappning till Kroniskt trötthetssyndrom. Klicka på länken för att ta reda på mer.
 4. Efter en dissociativ episod eller panikattack – Funktionella sensoriska symtom som domning eller stickningar kan ofta uppstå tillsammans med yrsel och dissociation (en känsla av att saker runt omkring dig är avlägsna eller frånkopplade).  Dissociation är lite som trans och beskrivs på annat håll på hemsidan. Ibland är de här händelserna väldigt skrämmande, särskilt om de kommer “som en blixt från en klar himmel”, och kan leda till en panikattack. Efter en panikattack kan det finnas kvar en känsla av att ena kroppshalvan känns “konstig”, kanske tung eller stickande.
 5. Efter en migränattack – Vissa personer med migrän upplever sensoriska symtom som en del av sina migränattacker. Ibland beskriver patienter med funktionella sensoriska symtom en attack som låter som migrän, men där de sensoriska symtomen stannar kvar. I de fallen har migränen triggat de funktionella sensoriska symtomen.
 6. Utan uppenbar orsak. Precis som vid migrän får vissa anfall bara när de är trötta eller stressade, medan andra får dem utan något utlösande.

cbd oil antidepressants will cbd oil make me tired how to use cannabis oil for arthritis cbd oil causing abdominal pain cannabis and olive oil better days cbd oil cbd for sleep and anxiety can cbd oil be mixed with e juice og kush cbd oil cannabidiol dosage realm of caring cbd oil cbd for kids anxiety where can i get cbd oil with thc how to know how much cbd oil you need cbd oil and high cholestrial cbd oil and mild adhd lung brothers cbd oil cystic fibrosis cannabis oil how much cbd oil before im happy how to make cbd oil uk cbd oil vs hemp oil for inflammation where can i find hemp oil rls help 2021 cbd oil cbd oil in vietnamese cbd oil is fkae veritas farms hemp oil reviews of cbd oil brands lazarus cbd oil plano soy lecithin cbd oil nrg cbd oil cbd oil pienal gland can you take cbd oil everyday is plus cbd oil good is cbd oil approved by fda

keto diet beginners weight loss pill christina aguilera is coffee good for weight loss bone broth for weight loss the skinny on weight loss can i lose weight doing yoga wine and weight loss prescription fat burning pills hashimoto thyroiditis weight loss keto diet soups what is ginger good for weight loss weight loss surgery austin red mountain weight loss gilbert ginkgo biloba weight loss how to lose weight with green tea purple weight loss pills best food to eat for breakfast to lose weight iu weight loss health risks of keto diet keto diet dental health weight loss with apple cider vinegar pills can fasting help you lose weight keto genetic diet gbg weight loss fruits on the keto diet weight loss from not dr nking regal slim diet pills strenght training and weight loss how to get more fat on keto diet birth control pills lose weight on keto diet but not in ketosis v3 plus diet pills keto diet negative side effects japanese diet pills that work

best viagra for men cock enlargement pills sudden increase in libido male libido supplements does testosterone increase metabolism hidden danger in otc male enhancement pills libido increase red 7 male enhancement miraculous herbs male enhancement tonic fda male enhancement pills recall big balls usa best erectile dysfunction pills review breast enhancement pills affect penis royal jelly increase testosterone how to get penis bigger without pills over counter viagra walgreens viagra chemical structure black cat male enhancement supplements proven to increase testosterone maximize male enhancement formula titan male enhancement pills blister pack prolong male enhancement cost buy cheapest viagra super love sex what is better than viagra and cialis male enhancement pills that you can work out male breast enhancement 2009 do those penis pills at the gas station work herbal penis growth pills nitrates in sex enhancement dog ate viagra over the counter male enhancement sex drug what do penis enlargement pills actually do what works better as an anti testosterone pills sex on drugs

home window repair sacramento safelight window replacement billings home window repair andersen double hung window repair repair broken window window vertical blinds repair cracked double pane window repair window installation fort worth home window replacement west monroe la home window repair clearwater fl custom replacement window home window repair rochester ny cheap vinyl replacement windows repair window trim andersen window replacement nailing flange louver window glass replacement replacement screens for anderson windows replacement window kansas city consumer opinions replacement windows best place to buy replacement windows huawei windows phone screen replacement cost to replace windows in old house jt replacement windows home window repair greenwood sc row window replacement parts window screen repair lowes window replacement in fredericksburg va window pivot bar replacement quotes for window replacement 24 x 48 window replacement wood window repair san francisco vinyl replacement basement windows house window replacement raleigh installing replacement windows