Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
  • Svenska
Home / Symtom / Vanliga associerade symtom / Postcommotiosyndrom

Postcommotiosyndrom

Postcommotiosyndrom / Minor traumatic brain injury beskriver en samling fysiska och kognitiva symtom som ibland uppkommer efter en mindre skallskada. Dessa kan vara

Yrsel

Försämrat minne och koncentration

Huvudvärk

Trötthet

Sömnstörning

Ljuskänslighet

Tinnitus

Nacksmärta

Irritabilitet

En forskargrupp vid University of Edinburgh har gjort en ny hemsida särskilt för patienter med en lindrig skallskada eller symtom efter en hjärnskakning. 

När läkare pratar om en lindrig skallskada syftar man inte på vilket slag mot huvudet som helst. En lindrig skallskada betyder att det har funnits en kort medvetslöshet (mindre än 15 minuter) och en mindre minneslucka efter olyckan (mindre än en timme).

Hjärnskakning är inte allmänt definierat, men vanligen menas ett slag mot huvudet där man inte drabbats av medvetandeförlust eller minneslucka, men som ger symtom direkt efteråt. 

Under de första dagarna efter en hjärnskakning är det normalt att ha yrsel, koncentrationssvårigheter och andra symtom i listan ovan.

Men vi vet från stora studier att symtomen efter en lindrig skallskada eller hjärnskakning vanligen lägger sig inom dagar, veckor eller som mest några månader.

Det finns ibland särskilda orsaker till vissa symtom.

Till exempel så kan alla slag mot huvudet göra så att “grus” i båggångarna i örats balansorgan kan lossna och orsaka yrsel (ett tillstånd som kallas godartad lägesyrsel – BPPV).  Det finns andra tänkbara komplikationer efter en skallskada som en läkare kan behöva undersöka, men ofta hittar man ingen specifik orsak till symtomen och undersökningar som MRT är normala.

Hjärnan har en bra kapacitet att återhämta sig från sådana här slag mot huvudet, så länge de inte upprepas.

Vid postcommotiosyndrom finns symtomen kvar längre än de borde utifrån skadans natur. De blir ofta VÄRRE över tid, medan symtom som är direkt kopplade till skadan är värst i början och långsamt blir BÄTTRE. 

Så vad är det som orsakar postcommotiosyndrom?

Det som händer är att “volymrattar” i vissa av nervsystemets bansystem kan “skruvas upp” efter att man har varit med om en skada. Det gäller både banor som hanterar smärta och sådana som hanterar sensoriska intryck och som är inblandade i symtom som yrsel. Hjärnan är normalt väldigt bra på att filtrera bort intryck så att vi kan koncentrera oss på det vi behöver. Efter en smäll mot huvudet kan det här av flera skäl fungera sämre, och extra mycket signaler om smärta och andra sensoriska intryck släpps igenom.

Normalt skruvas “volymrattarna” ned och hjärnans “filter” återställs i takt med att du långsamt förbättras, men vid postcommotiosyndrom fortsätter de att vara “uppskruvade”, eller till och med blir ännu mer uppskruvade med tiden.

Om du dessutom har blivit psykiskt omskakad av att ha fått ett slag mot huvudet och är orolig över att det är någon form av hjärnskada, så är det det inte svårt att se hur detta kan förvärra saken. Men som vid alla funktionella tillstånd behöver du inte vara orolig eller känna dig låg för att ha det, det är bara det att oro eller att känna dig låg brukar göra det sämre.

Så är postcommotiosyndrom orsakat av en hjärnskada, då?

Det korta svaret är nej.

Det TRIGGAS av ett slag mot huvudet, då det kan ha blivit en minimal skada i hjärnan. Men kom ihåg att vuxna förlorar hjärnceller varje dag.

Om det var en liten hjärnskada, så är det väldigt osannolikt att symtom som fortfarande finns kvar efter 8-12 veckor skulle vara orsakade av hjärnskadan. Symtomen uppstår snarare från att nervsystemet och hjärnan inte fungerar normalt. Med andra ord rör det sig om funktionella neurologiska symtom. 

Symtom som yrsel, koncentrationssvårigheter och trötthet är identiska med dem man ser hos patienter med funktionella neurologiska symtom som inte har fått något slag mot huvudet. Så de råd som ges om funktionella tillstånd på den här hemsidan är relevanta för dig om du är i den här situationen.

Postcommotiosyndrom eller Post-traumatiskt syndrom?

I en av de mest anmärkningsvärda forskningsartiklarna om det här ämnet från de senaste åren visade en forskargrupp från Australien att andelen patienter som behövde sjukhusvård på grund av postcommotiosyndrom efter en lindrig skallskada var precis lika stor som den andel som behövde sjukhusvård efter ett slag mot sitt ben, sin arm eller någon annan del av kroppen förutom huvudet. (Meares et al. Mild traumatic brain injury does not predict acute postconcussion syndrome. JNNP 2008;79:300–6)

Forskningsresultatet tyder på att det finns ett ”post-traumatiskt syndrom”, där personer utvecklar huvudsakligen funktionella, och naturligtvis verkliga, symtom. Det visar också att ‘hjärnskada’, vilket är det som man av förklarliga skäl vanligen är rädd för – inte är orsak till besvären.  

Ett sätt att se på behandling av postcommotiosyndrom 

De flesta symtomen vid postcommotiosyndrom kan betraktas som funktionella symtom som kan uppstå utan ett våld mot huvudet.  

Titta på sidorna om yrsel, trötthet, minnessvårigheter, koncentrationssvårigheter, sömnsvårigheter, huvudvärk, ångest, sensoriska symptom och andra symtom för mer information.

Det finns några viktiga aspekter av behandling vid postcommotiosyndrom som är bra att tänka på:

  1. Se till att du förstått diagnosen på rätt sätt. Eftersom symtomen triggades av ett slag mot huvudet och har funnits kvar sedan dess, är det ofta rimligt att uppfatta att skadan  “orsakade” symtomen. Det kan på ett sätt vara sant. Men om du har blivit övertygad om att symtomen beror på en hjärnskada, då är det troligt att det hindrar din återhämtning. Om symtomen blir värre när du försöker att göra något kan du bli förtvivlad över att du är “skadad” och att det inte finns något hopp om förbättring. Om du däremot känner dig övertygad om att det finns en möjlighet att dina symtom kan bli bättre, så kommer din rehabilitering att bli enklare.
  1. Andra orsaker till symtom efter skallskada kan behöva undersökas, eftersom det kan finnas specifik behandling för dessa, till exempel:
  1. Försäkringsärende. Du kan ha ett försäkringsärende efter din skada. Det är inget fel med det, men det är bra att känna till hur detta ibland kan påverka hälsan. Många patienter som går igenom en försäkringsprocess känner inte till hur lång tid detta ibland tar (år i vissa fall). Många känner inte heller till att man som en del av sitt ärende måste upprepa sin historia många gånger, ibland inför skeptiska handläggare. Det här kan bli stressande för vissa. Det tvingar en också att blicka bakåt, ibland med ilska, frustration och bitterhet inför det som hänt, och detta kan ibland ligga i vägen för försök att rehabilitera sig, även fast symtomen är äkta. 

Den här hemsidan varken uppmuntrar till eller avråder från att öppna ett försäkringsärende, men det kan hjälpa att förstå hur detta kan samverka med postcommotiosyndromet.

Om du vill veta mer….

Det finns mer information om Postcommotiosyndrom på dessa länkar (engelska): 

Mayo Clinic – information on Post Concussion Syndrome

Headway – UK Brain injury charity information on Minor Head injury and concussion

NHS choices – UK

where to buy cbd oil in nj hemp cbd oil 7 benefits cbd oil and parkinsons disease cbd oil true lieve malin goetz cannabis perfume oil fda cbd oil for animals neu natural hemp oil cbd oil for cancer pain relief purchase cbd oil for pain does miracle cbd oil have thc age to buy cbd oil how to make crystal resistant cbd oil cbd oil ban today true cbd oil brands can cbd oil trigger homones quebec city cbd oil cbd oil from hemp works cbd oil for hiv how many servings of cbd oil will 2 cups make cbd oil palm harbor kosher grade vegetable glycerin cbd oil where to buy cbd oil in indianapolis hempforte primate dose cbd oil cbd oil massage fort myers cbd oil affect blood pressure does cbd oil filter through the liver cbd oil moni cbd oil for arthritis pain relief

home window repair shops repairing window springs home window repair woodland ca window grills installation how to repair leaded glass window window installation baltimore md best glass replacement company buy energy efficient windows reliabilt replacement windows renewal windows milgard windows replacement parts window world prices andersen windows replacement sash kit home window repair in livonia window replacement program home window repair bismarck nd audi a3 window switch replacement casement window replacement window replacement san antonio texas cost of broken window repair replace broken mirror in frame replacement sidelight door panels electric window switch repair what do replacement windows cost storm door glass replacement how to replace double pane glass in vinyl window replacement windows dover wide window air conditioner installation

que es viagra ayurvedic male enhancement harder better faster stronger 1 hour the best enlargement pills grockme sold in stores can testosterone pills cause bloody urine testosterone support supplements making ur penis bigger without pills or pumps sexual stimulants for men pure nitrate male enhancement last longer in bed pill male enhancement pills near charlotte nc libido enhancement do i have low libido viagra pills over the counter depression low libido male enhancement commercial enzyte male enhancement pills snl test 5 testosterone booster male enhancement pills maxman blac ant side effects taking testosterone supplements number 1 selling male enhancement pill best male enhancement pills for black which is the best ed pill male enhancement pill that really work viagra best buy legit problem with testosterone pills best penis enlarge penis pills

what to do when you cant lose weight prescription weight loss pill list weight loss dr gs phentermine ice cream keto diet chest weight loss keto diet definition black tea vs green tea weight loss keto zone diet 7 keto reviews for weight loss slow carb diet vs keto compression clothes for weight loss calculate how many calories to lose weight best way to lose weight over 40 quick start keto diet pills that make you lose weight without exercise tenaz diet pills weight loss pills fat burners keto diet stopped losing weight diet pills gummies diet pills at target can you have honey on a keto diet diet pills suppress appetite keto diet carb up patrick peterson weight loss diet pills not approved by the fda sample keto diet menu plan how to get enough fat on keto can you lose weight and gain muscle