Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
 • Svenska
Home / Behandling / Behandling av svaghet

Behandling av svaghet

…..En av de saker som patienter med funktionell svaghet ofta märker är att det varierar hur uttalad svagheten är vid olika tillfällen …..

Det här avsnittet baseras framförallt på författarnas egna erfarenheter av att ha försökt hjälpa många hundra patienter med funktionell svaghet att bli bättre.

Om du inte har läst dem, ta gärna en titt på de här avsnitten innan du läser vidare:

 1. Funktionell svaghet: Det är verkligen viktigt att förstå att de här symtomen är vanliga, att de inte betyder att du är på väg att bli tokig eller “tappa greppet”, och att de kan vara möjliga att behandla utan läkemedel.
 2. Att förstå FNS: Det är nödvändigt att du känner att din läkare har ringat in ditt problem på rätt sätt och kommit fram till rätt diagnos.
 3. Fysioterapi och träning: Här förklaras vissa grundläggande principer vid rehabilitering och träning vid funktionella symtom som svaghet, smärta och trötthet.
 4. Psykologisk behandling: Om din läkare har hänvisat dig till en psykolog kanske du undrar varför. Att läsa det här avsnittet kanske kan hjälpa för att förstå.

Att lära sig att bemästra funktionell svaghet …

Vi lär oss fortfarande mer om vilka typer av behandlingar som fungerar bäst för patienter med funktionell svaghet.

Att förstå det

Det kan vara förvånande hur stor betydelse det har bara att få en en tydlig och begriplig förklaring av ett symtom. Patienter med funktionell svaghet kan ha gått i månader eller till och med år utan en diagnos (eller ibland med en annan diagnos som MS).

Det kan ta lång tid innan man verkligen begripit vad funktionell svaghet är. För patienter som börjat bli bättre verkar det ha betydelse att det har gjort det.

Att få klart för sig hur det hänger ihop med alla andra symtom kan vara en viktig del av att förstå. Det kan hjälpa att förstå att din svaghet är ett av många symtom (vanligtvis smärta, trötthet och sömnstörning) och att du har ett sjukdomstillstånd med många olika symtom – inte många symtom som orsakas av olika sjukdomar.

Det är troligen därför vissa av de behandlingar som har visat sig vara effektiva för patienter med långvarig trötthet/ME/CFS och långvarig smärta också kan hjälpa patienter med funktionell svaghet.

Dessa innefattar

 1. Fysioterapi
 2. Psykologisk behandling
 3. Läkemedel mot smärta och sömnproblem

Särskilda saker som är viktiga vid funktionell svaghet

…Försök, så mycket du kan, att tänka på annat när du går…. 

En sak som patienter med funktionell svaghet ofta märker är att det varierar hur uttalad svagheten är vid olika tillfällen. På tisdagen kan ditt ben kännas riktigt tungt och släpande, men på onsdagen är symtomen mycket mer i bakgrunden. Just variationen i symtomen är ett vanligt kännetecken för många funktionella symtom. Om du tänker efter så är det en av anledningarna till att diagnosen är vettig och begriplig. Om det skulle vara en strukturell skada på nervsystemet, skulle symtomen kunna variera lite grann, men inte så dramatiskt som det kan göra vid funktionell svaghet.

Det finns flera anledningar till att funktionella rörelserubbningar kan variera i svårighetsgrad:

 1. Vid ökad trötthet
 2. Vid ökad smärta
 3. När du tänker medvetet på dina rörelser.

Det här sista förtjänar lite eftertanke. Du kan ha märkt att ju mer du tänker på att röra din kroppsdel, desto tyngre och svårare kan det vara att röra den.

Det här beror på att rörelser fungerar bäst när de sker automatiskt. Normalt tänker du inte på att gå när du går uppför trappor eller i affärer. Om friska personer börjar tänka på hur de går blir det faktiskt ofta fel. 

Att påminna sig om det här kan vara till hjälp i behandlingen av FNS.

Försök, så mycket det går, att inte tänka på dina rörelser när du går. Många fysioterapeuter vet inte riktigt hur de ska kunna hjälpa patienter med FNS. I de flesta fall fungerar övningar som aktiverar bägge armarna eller bägge benen bättre än övningar som fokuserar på den svaga kroppsdelen.

Kom ihåg att du ska försöka återfå kontroll över en kroppsdel som inte helt och hållet “känns som din”. Du kan ha vant dig vid att hålla kroppsdelen i en speciell position.

Personer med funktionell svaghet i en arm brukar ofta lägga den i knät, särskilt om man också har ont.

Personer med funktionell svaghet i ett ben märker ibland att de sitter med vristen inåtvänd.

De här ställningarna kan kännas naturliga, men det är de inte. Din hjärna tror att det är normala positioner, och kan ha vant sig vid föreställningen att din ena kroppshalva inte känns som den andra.

Målet med behandlingen är att försöka få din hjärna att uppleva normala, naturliga rörelser igen.

Andra behandlingar

Om du absolut inte blir bättre i din funktionella svaghet kan det vara värt att prova hypnos. Ibland kan normala rörelser återkomma under hypnos.

Enstaka patienter med funktionell svaghet har förbättrats under sövning med narkosmedel. Det här ska bara utföras om det finns en total förlamning och din läkare har erfarenhet av den här tekniken. Det är inte en universallösning för funktionell svaghet!

 

trubliss cbd oil cbd oil making me tired hemp seed oil skin benefits effects cbd oil cbd oil jackson tn why do people buy cbd oil cbd oil for horses reviews zenexel cbd oil cbd oil crossfit just chill cbd oil review cbd oil with thc in syringe cbd oil 120mg hemp extract per 1 ml serving reviews cbd oil banned ncaa cbd oil ingredients cbd oil sold in reidsville nc is cbd oil really any better than menthol patches cbd oil effects on men premature atrial contraction and cbd oil cbd oil full spectrum vs broad spectrum cbd oil near 95656 galaxy cbd oil drops reviews cbd oil for anti inflammatory what does cbd oil get diluted with erin elizabeth health nut cbd oil cbd oil too tiredness cbd oil makes me feel high organic cbd oil made in the usa lazarus naturals cbd oil slideshow does marijuana cbd oil help with nerve pain cbd oil pain balm

low carb weight loss shark tank weight loss keto yaz weight loss can you eat shrimp on keto diet weight loss muscle gain diet christian bale weight loss dim dosage for weight loss the best weight loss does dr nking apple cider vinegar help lose weight keto diet sugar intake vodka on keto diet l a weight loss bars proslim diet pills why do i lose weight overnight leptigen diet pills side effects apidexin diet pills japanese hokkaido diet pills keto diet meal plan example bontril weight loss pills artichoke pills for weight loss reviews refirm weight loss pills best post workout meal for weight loss molecuslim diet pills ingredients doctor bob medical weight loss a1c keto diet ideal protein weight loss calculator fat burning sleeping pills massive weight loss oprah winfrey keto pills cinnamon pills for weight loss dosage

goodrx viagra penis growth pills actually work fda approved testosterone booster what vitamin is good for male sex drive rx24 testosterone booster top penis pills natural remedy for low libido sexuality free dr martens testosterone booster penis enlargement proven six star testosterone booster pills reviews cialis manufacturer coupon free trial powerman male enhancement gel dragonfire male enhancement pills top male performance pills testosterone booster for men super love sex what is the best way to cure erectile dysfunction mutant testosterone booster six star testosterone booster directions supplements for testosterone production male enhancement lotions the wicked male enhancement pill gas station male enhancement penis enlargment pills no scam penis pills that work overseas howard stern show prank call penis pills best stay hard pills cheap penis pills at walmart increase my sex drive male

home window repair mount juliet best replacement window brand home window repair and sun screens tilt window latch replacement diy window crack repair sliding door glass replacement price how to replace vinyl windows window sill replacement lumber rear truck window replacement window repair tulsa ok replace a window pane small window replacement window air conditioning unit installation andersen windows for sale certainteed window installation instructions 46 x 46 replacement window upvc window installation costs window glass replacement chattanooga fogged double pane window repair repair window well fix broken window pane replacement window insert house window replacement las vegas window air conditioner thermostat replacement home window replacement warwick appleton replacement windows home window repair provo window screen replacement how to home windows repair warwick replacement glass panes for windows