Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
  • Svenska
Home / Symtom / Specifika FNS-symtom / Funktionell dystoni

Funktionell dystoni

Vad är funktionell dystoni?

Patienter med funktionell dystoni har antingen “knuten hand” eller “böjda fingrar”. Ett annat vanligt problem med funktionell dystoni är att foten vänder sig inåt och kan peka nedåt. Dessa onormala kroppsställningar kan vara svåra och till och med omöjliga för patienten att ändra vilket är anledningen till att de ibland kallas “fixerad dystoni”. 

Videon nedanför visar hur “fixerad” kroppsställningen kan bli. 

Det här kan vara tillfälligt återkommande problem (en kramp) eller vara mer kroniskt (det kallas vanligtvis fixerad/funktionell dystoni). 

Vad har blivit fel vid funktionell dystoni?

Alla har en “karta” av sin kropp och kroppsdelar i hjärnan. 

Enkelt uttryckt verkar det som är fel vid funktionell dystoni vara “kartan” i hjärnan, som av olika anledningar visar fel. Hjärnan tror att det där “böjda fingret” eller “vridna foten” är i sin normala position, fast du vet att det inte stämmer. 

Det verkar som att fysiska skador, svaghet i ben/arm och immobilitet kan vara saker som kan förvränga hjärnans karta. 

Utmaningen i behandling är att försöka “återträna hjärnan” så att den kan lära sig på nytt hur den “normala kartan” över kroppsdelarna ska vara.

Överlappning med Complex Regional Pain Syndrome (CRPS)

Det finns en överlappning med ett tillstånd som kallas Complex Regional Pain Syndrome (CRPS). Du kan läsa om detta på en separat sida

Vid CRPS utvecklar patienter en avgränsad smärta, som inte försvinner eller blir förvärrad långt efter att skadan har läkt. Funktionell dystoni är en av komplikationerna vid CRPS. 

Smärta är vanligt hos patienter med funktionell dystoni. Men du kan ha funktionell dystoni utan smärta också. 

Hur ställs diagnosen?

Diagnosen funktionell dystoni bör ställas av en läkare som är bekant med olika typer av orsaker till dystoni. 

Funktionell dystoni börjar oftast plötsligt, men kan även utvecklas gradvis. Det kan uppkomma efter följande händelser:

  1. En fysisk skada av ben/arm eller smärta i ben/arm. Såsom beskrivet ovan kan funktionell dystoni förekomma som en del av Complex Regional Pain Syndrome. 
  2. Efter en period av långvarig immobilitet, särskilt i samband med funktionell svaghet. 
  3. En underliggande ytterligare orsak till dystoni som har blivit “förstärkt” av funktionell dystoni. 

Om det uppstår en nytillkommen dystoni hos en vuxen som ser ut som bilderna ovan, särskilt om det är förknippat med andra funktionella neurologiska symtom och särskilt om det utvecklades plötsligt, skulle det tillsammans starkt tala för funktionell dystoni.

Hur skiljer sig detta från andra typer av dystoni?

Dystoni är en neurologisk term för en onormal och ihållande muskelkontraktion som orsakar en förändring i kroppshållning. 

Det finns många olika typer av dystoni, bland annat skrivkramp, cervikal dystoni (ibland kallad torticollis) och generaliserad dystoni. Dystoni kan förekomma vid ett antal olika neurologiska sjukdomar. 

Vissa av dessa typer av dystoni, såsom skrivkramp, är inte förknippad med en sjukdom i hjärnan – så varför är inte de klassificerade som funktionella tillstånd?

Kanske behöver det poängteras att funktionella tillstånd är genuina och verkligen beror på att hjärnan inte fungerar som den egentligen ska. 

Men typiskt för funktionella tillstånd är att de har potential att kunna återställas. Så funktionell dystoni, även när den uppfattas som fixerad, kan ibland förbättras under hypnos, eller med fysioterapi, medan andra typer av dystoni sällan svarar på den typen av behandlingar.  

Dessutom tenderar patienter med skrivkramp inte att ha några andra av de funktionella symtom som beskrivs på denna hemsida, vilket patienter med funktionell dystoni vanligtvis har. 

Funktionell dystoni är verkligen är ett bra exempel på hur svårt, och kanske till och med fel, det är att dela upp symtom i sådana där det finns en “sjukdom” och sådana där det inte finns. Vi behöver verkligen hitta nya sätt att se på den uppdelningen. 

Vad är behandlingen?

Läs mer om detta på sidan om behandling på denna hemsida. Här följer några specifika tips:  

Litar du på diagnosen?

Det är nödvändigt att du känner att du kan lita på att du har fått korrekt diagnos. Om du inte gör det kommer det att vara svårt att använda de rehabiliteringstekniker som föreslås här.

Om du inte känner att du har funktionell dystoni behöver du se över på vilken grund diagnosen är satt. Du borde ha några av de kliniska tecken som beskrivits ovan. Om du har det, varför litar du inte på diagnosen du har fått?

Du behöver inte vara stressad för att ha funktionell dystoni. Faktum är att funktionell dystoni ofta är mer märkbar när personer är avslappnade eller inte tänker på något särskilt. Kanske avvisar du diagnosen för att läkaren föreslog att den var “stressrelaterad”? – det kan ha blivit ett missförstånd om det var så. Vi vet att många patienter med funktionell dystoni har stress som en orsak till sina symtom, men många har det inte. Så huruvida du har varit stressad eller inte är inte relevant för diagnosen. 

Specifika fysioterapeutiska tekniker

Vi håller fortfarande på att lära oss vilka specifika tekniker som är mest hjälpsamma vid funktionell dystoni. 

Som en generell regel gäller att det är väldigt viktigt att försöka röra den drabbade delen, även om det inte är möjligt om den är helt fixerad. 

En del av följande kan hjälpa: 

  1. Ändra ställning när du sitter och står.
  2. Desensitisera (göra mindre känslig) den drabbade kroppsdelen med samma tekniker som används vid Complex regional pain syndrome (CRPS)
  3. Använd en spegel för att ge din hjärna feedback om att din kroppsdel inte är i rätt position. En del patienter upplever till exempel att deras fot är rak, när den i själva verket är böjd.
  4. Använd en spegel för att “lura” din hjärna att den drabbade foten eller handen är normal. Det här är samma teknik som används vid Fantomsmärta och vid CRPS. 
  5. Träna på att “föreställa dig” att din fot eller hand är i en normal position igen. 

Andra behandlingar

Titta på sidorna om behandling för att hitta mer om specifika behandlingar som kan vara relevanta för dig.

diabetic diet vitamin pills that help you lose weight weight loss for dumbies brilliant diet pills weight loss journal ideas beautiful slim body diet pills ebay weight loss specialist meal plan keto diet how to help 9 year old lose weight walmart lose weight pills weight loss game inner thigh weight loss cheap ways to lose weight keto diet cardio prescription diet pills list ralphie may weight loss weight loss basics jillian michaels weight loss pill causes for weight loss d master diet pills does metformin help with weight loss raspberry benefits weight loss black cohosh benefits weight loss 100 pound weight loss diet soda keto friendly what vegetables can i eat on keto keto diet testimonials how weight loss works diet pills for sale best foods to eat before bed to lose weight keto diet indian vegetarian zoloft and diet pills diet pills phentermine reviews synthroid and weight loss pills xiaxue weight loss pills diet pills and bipolar cheap diet pills no prescription easy slimming weight loss pills

purekana cbd oil should cbd oil comtain thc thc elevation oil mix rx cbd oil cbd oil side effects reddit cbd oil dose chart for horses cbd oil deals best pure cbd oil for pain where to buy cbd oil in charlotte hemp seed oil benefits for psoriasis is thc oil legal in georgia cbd oil burlington vermont clinical cancer trials at stanford using cbd oil cbd oil and cushings disease cbd oil concentration levels aponi cbd oil is barleans cbd oil full spectrum how often can one take cbd oil as pain treatment cbd oil effects with wellbutrin benefits of natural cbd oil is full spectrum cbd oil tsa approved cbd oil for horses does cbd oil turn up in urine drug screen cbd oil and blood pressure cbd oil sellers near me trace minerals cbd oil review topical cbd oil for nerve apin ipswich mass cbd oil store cbd oil martins bluebird cbd oil cbd oil for eye health buy cbd oil bitcoin cbd oil as a pain killer why would someone reapply cbd oil every two hours fabrincantes de gomitas con cbd oil mitotane and cbd oil what strength cbd oil for anxiety reddit can a nebraska resident legally purchase cbd oil

ed pills that work 2021 best male enhancement pills viagra at walmart generic erectile dysfunction sexual enhancement cream energy capsule for man natural testosterone increase can you increase your testosterone naturally rhino x male enhancement viagra spray happy passenger male enhancement bio tech pro male enhancement pills sex improvement pills cheap viagra alternative how to increase libido trials in tainted space mens health natural male enhancement obesity and low libido penis enlargement for real best sex enhancement on line viagra sex world association pills before and after penis enhancement best male enhancement pill for sale best male enhancement pills medscape do penis enlargement pills really work dr oz sexual enhancement do hgh pills increase penis size roman ed pills penis shrinking pills story viagra slogan pills make your penis grpw male extra enhancement pills penis shrinking pills literotica penis enlargers pills malaysia how to boost testosterone with pills stimulate penis testosterone pills freds pills that grow penis 10 inches long

energy efficient windows cost comparison replacement windows lexington vinyl window repair kit andersen window collapsed glass repair door window repairs house glass window replacement sliding door window replacement window replacement essex single hung window repair parts window installation sacramento home window replacement mcallen tx pane replacement home window replacement spokane replacement windows for ranch style homes replacement andersen windows home window repair jersey city crestline window replacement parts albuquerque replacement windows how to replace a larger window with a smaller one full frame window replacement plygem replacement windows window curtain installation vinyl octagon replacement windows gila static cling window film installation window replacement manassas va cost to replace rotted window sill how to shim a replacement window replacement windows brooklyn windshield replacement murrieta ca replacement windows cape cod aluminum window track repair how to repair glass 2004 vw passat power window repair home window repair sacramento window repair battle creek mi jeld wen replacement screens replacing windows on a rendered house window pile weatherstrip replacement