Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
  • Svenska
Home / Symtom / Vanliga associerade symtom / Dissociativa symtom

Dissociativa symtom

Vad är dissociativa symtom – att känna sig frånvarande? 

Det är vanligt att man upplever Dissociativa symtom tillsammans med andra FNS som beskrivs på den här hemsidan. Det kan vara till stor hjälp att identifiera och förstå dem både för att förstå hur dina symtom uppkommer och hur du kan återta kontrollen över din kropp.

Dissociativa symtom består av: 

Depersonalisation– en känsla av att din kropp inte riktigt tillhör dig eller är bortkopplad från dig. 

Derealisation– en känsla av att du är bortkopplad från världen runt omkring eller att du känner dig frånvarande.

Här är några exempel på hur personer brukar beskriva depersonalisation och derealisation: 

Hur kan det hjälpa att veta mer om dissociativa symtom? 

De här symtomen dyker upp i alla möjliga situationer. De flesta människor har upplevt dem i någon utsträckning när de är sjuka eller inte har sovit på mycket länge.

Att förstå vad dissociativa symtom är, att det finns ett namn för dem och att de inte betyder att du “håller på att bli galen”, kan ofta hjälpa personer med funktionella symtom som har dessa symtom som en del av sitt tillstånd.

Rädsla och ångest kan förstärka dissociativa symtom, så om du vet mer om symtomen kan det göra så att symtomen blir mindre påtagliga. 

Upplevelsen av att vara liksom bortkopplad från din egen kropp kan också förklara varför din kropp vid vissa tillfällen kan kännas frånkopplad eller svag i ena sidan. Detta är orsaken till att funktionell svaghet  ibland kallas ‘dissociativ motorisk störning’ och att vi har begreppet ‘dissociativa anfall’.

Mer information

Det finns massor med resurser, videos och länkar på www.unrealuk.org – en brittisk välgörenhetsorganisation för depersonalisation/derealisation (engelska).

För en detaljerad beskrivning av dissociativa symtom kan du ladda ned artikeln till höger, där de beskrivs i en neurologisk vetenskaplig tidskrift (engelska).

Den här artikeln från The British Medical Journal (BMJ), skriven av en psykolog (Elaine Hunter), en patient som har besvären (Jane Charlton) och en professor i kognitiv neuropsykiatri (Prof David) ger en suverän sammanfattning av depersonalisation och derealisation (engelska). Det finns också en podcast och en youtubevideo där redaktören för BMJ (Fiona Godlee) diskuterar sina egna erfarenheter av depersonalisation – båda rekommenderas varmt (engelska). 

https://www.bmj.com/content/356/bmj.j745

Det finns också mycket information om depersonalisation att hämta från Twitterkontot @unrealcharity. Nedan finns en video från Unreal som ger en bild av dessa symtom.

Unreal på Twitter

best testosterone supplements korean ginseng vitamin shoppe can you get a penis enlargement weight loss libido increase free trial ed pills enhancement products viagra pill for sale the performer male enhancement pill rock hard male enhancement review mans penis explodes from male enhancement pills wikipedia penis enlargement male enhancement clinics vitamin d deficiency low libido penis pills hard erection extreme endurance side effects working penis enlargement pills african superman male enhancement reviews does ron jeremys penis enlargements pills work will not masturbating increase testosterone top ten male enhancement products side effects of libido pills infinity male enhancement pill reviews sex enhancement pills for ladies vigrx in store male testosterone booster side effects best testosterone booster on the market 2021 dr bill 10 male enhancement pills top 3 male enhancement hellmoo penis enlargement pills strong sx maximum sex strength male enhancement penis extenders best pills supplements that increase testosterone penis larger pills girls on viagra non testosterone erection pills staminon male enhancement side effects

home window repair longview wa alside ultramaxx replacement windows reviews how long does it take to replace a window window repair costa mesa ca replacement windoes home window repair on clinton ave huntsville al how to replace a window glass windows replacement provo replace windows or siding first home window replacement layton utah windows replacement cd window blinds installation government replacement windows wood window repair cincinnati four seasons replacement windows lg window air conditioner installation kit how to buy replacement windows for your home glass replacement cost estimator aluminum storm window replacement replacement window cost amsco window lock replacement kitchen window replacement cost glass block replacement window window replacement rebates ontario menards replacement window installation window repair fremont ca ac window installation kit northwest window installation window repair st augustine fl window repair azusa ca how to repair window sill wood rot chicago replacement window gutter and siding repair near me door glass replacement replacement windows laramie knoxville replacement windows

cbd oil georgia cbd oil lecithin can you smoke thc oil polymyalgia rheumatica and cbd oil cbd dosage for social anxiety is pure cbd oil better than other brands hemp oil shampoo benefits ie cbd oil why to not take cbd oil before working out high quality cbd oil drops cbd oil after brazilian wax chicago cannabis cbd oil without thc tenosynovitis cbd oil how fast does tincture cbd oil work does cbd oil goes in your system clozapine and cbd oil can anyone buy cbd oil in missouri is vaping cbd oil unhealthy how would a dementia patient obtain cbd oil cbd oil in maine does piping rock carry cbd oil nano enhanced liposomal cbd oil quicksilver 85 cbd oil milwaukee store pure cbd oil ohio is cbd oil natural cbd oil calculator cbd oil 750 mg effects is cbd oil legal in georgia without a prescription does cbd cream do the same thing as cbd oil long term effects of cbd oil cbd oil vs gummies for anxiety pure cbd oil colorado best cbd oil for mental health how to dose cbd oil procana cbd oil 8 mg cbd oil and shunt related epilepsy spina bifida

singer adele weight loss rich piana keto diet rockford weight loss page 4 keto diet breathing for weight loss motivation loss weight wendy williams weight loss pill tru weight loss best brand of garcinia cambogia for weight loss kim foxx weight loss how to lose weight and build muscle premier diet keto shark tank how to lose weight with water purple weight loss pill can i dr nk diet coke on keto nuts weight loss ice vest weight loss white crosses diet pills rx diet pills online 1 hour gym workout to lose weight weight loss apple cider vinegar pills pink japanese weight loss pills which weight loss pills really work how to avoid loose skin after weight loss cts360 diet pills weight loss dancers keto diet and menstrual period new year weight loss challenge keto diet working out weight loss pills with speed in them keto diet dangers you should know about anna faris weight loss weight loss pill infomercial sanavita diet pills how much carbohydrates should i eat to lose weight reviews on weight loss pills