Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
  • Svenska
Home / Media / Andra Media / Podcasts & Radioprogram

Podcasts & Radioprogram

Nedan finns länkar till podcasts och radioprogram där FNS berörts. 

Den svenska tränings- och rehabpodden Tyngre Rehab Podcast gjorde 2021 tre podcastavsnitt om Funktionella tillstånd. 

Tyngre Rehab – 137. Funktionella tillstånd med Carl Sjöström – del 1 

Tyngre Rehab – 138. Funktionella tillstånd med Carl Sjöström – del 2 

Tyngre Rehab – 139. Funktionella tillstånd med Carl Sjöström – del 3 

BBC Radio 4

2013 gjordes ett  avsnitt av BBC Radio 4 Inside Health som innehöll en del om Funktionella tillstånd, med en intervju av Lucy, vars videos finns med på den här hemsidan.

Andra podcasts

Här är några andra podcasts:

The Brain 2.0 – Alex Lehn, Neurolog i Brisbane, diskuterar FNS tillsammans med Christine som är en patient han behandlat.

Medicine360 – En podcast av Medicine360 som drivs av Bristol Medical School och leds av läkarstudenten Vinay Mandagere. I de här två avsnitten utforskas FNS tillsammans med Katy Rose Bennett, en musiker med FNS.

Medicine360 Part 1

Medicine360 Part 2

FNS och encefalit – En videopod från juni 2021 med Jon Stone, Tim Nicholson och Ava Easton från The Encephalitis Society där vi utforskar FNS – särskilt överlappningen mellan de här två diagnoserna. 

FND Braincast – med Pospo – En videopod med Jon Stone och Professor Alan Carson, som gjorts med Dr Sotiris Posporelis, Neuropsykiater och The Maudsley Hospital. Det här är gjort för läkare (i synnerhet psykiatrer), men kan vara av allmänt intresse.

generic viagra for sale best way t o take viagra ed pills walmart order ed drugs online iron brothers testosterone booster penis enalrgement pills prozac and viagra best pills to make penis larger erectile dysfunction viagra grow max male enhancement the best cock how to last longer in bed male enhancement drugs that work make your own testosterone booster causes of low libido in young males can hypothyroidism cause low libido male enhancement surgery before after red lips male enhancement pills home remedies penis enlargement what are the best sex enhancement pills best rated sex viagra substitutes what is a good natural testosterone booster male enhancement enzyte red male enhancement pills where available cialis and blood pressure happy bob penis pills best over the counter vitamins for men low dose testosterone pills whats the difference between cialis and viagra do testosterone pills work reddit enlarge your penis pills

tax credit for energy efficient windows 2021 window replacement prospect energy efficient windows pdf andersen double hung window replacement parts home window repair st george ut window installation deals home window repair lafayette la energy efficient windows dallas tx how much do replacement windows cost apex window werks home window repair replacement sliding windows exact replacement windows how to replace an outside door simonton replacement windows bronze vinyl replacement windows home window repair lady lake fl mayfair window replacement parts window gasket installation tool window replacement decatur al pella replacement parts for casement windows aluminum basement window replacement home windows repair annapolis window installation boise id average cost of windows window installation marietta ga window repair tri cities wa anderson window crank repair andersen replacement glass window repair parts coupon sash replacement windows cost fix broken window glass window installation west palm beach

hemp oil vs cbd is green roads pure cbd oil how to extract thc oil raw food cbd oil nutiva hemp oil reviews is cbd oil the same for animals as people hemp seed oil soap benefits oil cannabis cancer how to use hemp oil for cancer treatment green roads cbd oil 100mg reviews cbd oil on how much cbd oil a day for depression and anxiety willie nelson rick harrison cbd oil cbd oil albany oregon is cbd oil and schools using alcohol method to make cbd oil koi cbd oil lab results for my batch ctfo cbd oil for pets benefits where can i buy hemp seeds for high cbd oil content where to find the best cbd oil did you know that cbd oil is benefit sheridan bedrock cbd oil 500mg citizen brand cbd oil does cbd oil make you constipated cbd oil for medicinal purposes cannabis oil make what are tsa rules about carrying cbd oil on a flight cbd oil in va cbd oil pee test cannabis oil for lung cancer krul cbd oil what is cbd made of

avocado weight loss food that helps you lose weight fruits to eat to lose weight how to take psyllium husk for weight loss best weight loss tracker app aloe vera pills weight loss hypoglycemia weight loss chinese diet pills meizitang weight loss surgery nj apples and keto diet how to lose thigh weight fast best fat burning pills over the counter keto diet without exercise weight loss pills mayo clinic jedera diet pills keto diet for hypoglycemia leptin weight loss pills can you eat corn on keto diet over the counter diet pills fda approved brazilian diet pills reviews what is keto friendly diet hydr cuts diet pills jillian weight loss pills review keto diet sunflower seeds weight loss pills prescription online strong weight loss pills jadera weight loss pills side effects 100 free weight loss pills alli diet pills testimonials how many mg of apple cider vinegar pills to lose weight do you count calories on the keto diet fastest weight loss