Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
  • Svenska
Home / Orsaker / Varför har det uppstått?

Varför har det uppstått?

Vilka orsaker kan då finnas till att det blir den förändring i nervsystemets funktion som beskrivits på förra sidan?

Svaret verkar vara att det finns många tänkbara orsaker till att en individ kan bli sårbar för att utveckla funktionella symtom. Orsakerna kan delas in i: 

 De här faktorerna kan vara

Det här kallas den “biopsykosociala sjukdomsmodellen”. Den gäller inte bara funktionella tillstånd. All sjukdom har en medicinsk, en psykologisk och en social dimension. Någon med Multipel skleros som känner sig usel eller har hamnat i skulder brukar uppleva svårare symtom än någon med Multipel skleros som inte är olycklig och inte har några andra stressande saker i livet.

Våra modeller kring varför människor får funktionella symtom är inte kompletta. Många av de faktorer som verkar vara viktiga, verkar också vara viktiga för en mängd andra symtom.

Det är fortfarande ofta oklart varför någon med dessa sårbarheter till exempel just blir svag i en kroppshalva, eller börjar utveckla en tremor.

 Vi har förklarat några idéer om varför de här individuella symtomen kan uppstå på respektive sidor (se svaghet, sensoriska symtom, anfall, rörelserubbning).

Bilden nedan visar några faktorer som kan vara viktiga när funktionella symtom uppstår. Men när du tittar på den, kom ihåg att det varierar enormt mycket i hur många av dessa faktorer som är relevanta för olika personer. För vissa är flera faktorer relevanta. För andra är det bara en eller ett par.

Det är särskilt viktigt att påpeka att:

DU BEHÖVER INTE VARA STRESSAD, DEPRIMERAD ELLER HA ÅNGEST FÖR ATT UTVECKLA FNS

DU BEHÖVER INTE HA HAFT EN NEGATIV BARNDOM FÖR ATT UTVECKLA FNS

En modell över hur olika riskfaktorer leder till och upprätthåller FNS – ett tillstånd som pågår i hjärnan. 

Låt oss titta på några av de här faktorerna mer i detalj.

Predisponerande faktorer (saker som ökar sårbarhet)

Vi vet från studier att det är runt 2-4 gånger mer sannolikt att personer med FNS har negativa erfarenheter under uppväxten eller i vuxenlivet, såsom fysiska eller sexuella övergrepp. Det betyder fortfarande att de flesta inte har upplevt det. Men hur kan det göra att man blir med sårbar för att utveckla FNS? Det kommer sig troligen av flera orsaker:

Om du har upplevt negativa saker tidigare i livet kanske du känner hopplöshet över att “skadan redan är skedd”. Så är det inte. Behandling kan fokusera på den här typen av faktorer om de finns, och hjälpa dig att “återträna” de här långvariga reaktionsmönstren. Det här kan hjälpa dig att bearbeta vad som har hänt, men också göra att du kan hantera “hot” mot din kropp enklare. 

Det finns andra predisponerande faktorer som är precis lika viktiga. Andra vanliga fysiska sjukdomar som Migrän eller Överrörlighetssyndrom/Ehlers Danlos syndrom verkar göra personer mer benägna att få FNS. Andra medicinska tillstånd är faktiskt en av de vanligaste riskfaktorerna för FNS generellt.

Det finns vissa belägg för att personer med FNS har en större benägenhet att vara tvångsmässiga, vilket gör dem noggranna och ofta bra på sitt arbete, men också inte så bra på att “släppa taget” när ett felaktigt program kommit in i hjärnan vid FNS. Det finns också en koppling till en tendens att “alltid vara på språng”. Personer som “alltid är på språnget” är oftast inte så bra på att vara sjuka när de har drabbats av någon lindrig åkomma, eller kanske inte märker när de börjar bli slitna. Det är ibland en anledning till att man kollapsar.

Utlösande eller triggande faktorer

På den här hemsidan har vi diskuterat olika utlösande faktorer som kan vara viktiga vid FNS. Till exempel:

Vidmakthållande faktorer (saker som gör att det inte går över)

Det här handlar om saker som gör saken värre när du väl har börjat må dåligt, till exempel:

Du kanske vill kolla på bilden ovan och avgöra vilka dina personliga riskfaktorer är, och om det går att göra något åt dem. Läs mer om personliga berättelser här

mind diet no soda weight loss questlove weight loss pills help lose weight latest weight loss news can you overdose on diet pills joyce martin sanders weight loss safe diet pills for childr n methodist weight loss keto diet diabetes risk capsicum for weight loss gnc best diet pills that work weight loss pills like adipex popcorn and keto diet weight loss pills best 2021 kale and weight loss keto diet vs to lose weight in spanish alli weight loss pill review approved diet pills can water pills help you lose weight fast baton rouge weight loss clinic lose weight really fast pills toe rings weight loss

top supplements for men male enhancement lotion oval pill s 900 male enhancement fact or fiction sperm booster pills penis enlargement options does taking dhea increase testosterone buy viagra online without prescriptions lo loestrin fe low libido erectile definitions surgery male enhancement vigor male enhancement reviews natural help for low libido generic cialis canada vegan testosterone booster supplements male max enhancement pills testosterone pills gnc reviews effexor low libido food penis enlargement pills how to make sexually strong penis extenders best pills what heart medications cause erectile dysfunction penis enhancement pills in ghana why do guys take testosterone pills

cbd hemp oil legality zana hemp oil hemp oil uses for skin cbd oil dosage for bladder cancer easy cannabis oil recipe mango effect on cbd oil cbd oil with arnica where to get hemp oil for cancer cbd oil affects with other drugs what is the safest cbd oil for preganct mothers cbd oil nonverbal autism cbd oil companies is cbd oil legal in taylor county cbd oil vs hemp extract is cbd oil just a placebo cbd oil is making me stress out to easy can cbd oil help with eczema will you test positive for marajuana from cbd oil cbd oil connecticut veterinary cbd oil has no effect where can i buy cbd oil in colorado springs cbd oil and antidepressants can cbd oil control appetite results from cbd oil

best replacement windows explorer 2021 replacement door windows with built in blinds vinyl window repair kits andersen renewal windows cost where can i buy replacement glass for a window repair crack in wood door home window replacement san fernando valley tax credit windows energy efficient quality replacement windows window balance rod replacement window pane replacement parts can i fix a cracked home window repair window screen replacement instructions window replacement pricing window replacement state college pa home window repair jacksonville window repair new haven ct energy efficient windows pdf window shades repair parts window replacement adrian mi 5280 window glass and screen repair what makes windows energy efficient window repair santa clarita ca replacement windows types